ബി.എസ്.എൻ.എൽ വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വൗച്ചറുകൾ 19 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു


പുതിയ വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് താരിഫ് വൗച്ചറുകൾ ബി.എസ്.എൻ.എൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഈ ടെലികോമിന്റെ വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വൗച്ചറുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ബി.എസ്.എൻ.എല്ലിന്റെ 38,000 ഓപ്പറേഷൻ വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ലൊക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെ ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ എസ്.എം.എസ് ഒളിപ്പിക്കാം?

വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്

പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച വൈ-ഫൈ വൗച്ചറുകൾ 19 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. കമ്പനി നാലു വൗച്ചറുകൾ കൂടി ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19 രൂപയുടെ വൗച്ചറിൽ 2 ജി.ബി ഡാറ്റാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

വൈ-ഫൈ

വൗച്ചറുകൾ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ വാങ്ങാമെങ്കിലും, അവർക്ക് ഒരു ബി.എസ്.എൻ.എൽ വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും. ഒരു ഉപയോക്താവ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പരിധിയിലാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഉപകരണത്തിൽ വൈ-ഫൈ ഓൺ ചെയ്ത് SSID (വൈ-ഫൈ നാമം) എന്ന ബി.എസ്.എൻ.എൽ വൈ-ഫൈ തിരയുക.

ഇ.എ.പി രീതി

അവർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്ത് അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ബി.എസ്.എൻ.എൽ പ്രകാരം, ഇ.എ.പി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇ.എ.പി രീതി വഴി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇ.എ.പി രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ ബി.എസ്.എൻ.എൽ സിം ഉപയോഗിക്കണം, അതിനായി ഉപയോക്താവ് "സിം" പ്രാമാണീകരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബി.എസ്.എൻ.എൽ സിം സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

4G പ്ലസ്

ഇ.എ.പി ഇതര ലോഗിൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, വൈ-ഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേയ്ക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പിൻ നേടുന്നതിന് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ 4G പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ ഉണ്ട്.

വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വൗച്ചറുകൾ

സേവനത്തിന് ഒരു വൗച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് സൗജന്യ ട്രയൽ ലഭ്യമാണ്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ വൈ-ഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, സൗജന്യ വൈ-ഫൈ, പ്രീമിയം വൈ-ഫൈ ഓപ്ഷനുകളിൽ 'ക്യാപ്പിറ്റിവ് പോർട്ടൽ' കാണിക്കും.

പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ

സൗജന്യമായി സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ സൗജന്യ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലോഗ്-ഇൻ ചെയ്യണം. പ്രീമിയം ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താവിന് ലഭിക്കുന്ന വൗച്ചറിൽ നിന്നുള്ള കൂപ്പൺ നമ്പർ നൽകണം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: bsnl internet data news

Have a great day!
Read more...

English Summary

They need to connect to the network and log in to it. As per BSNL one can log in into the network via EAP or non-EAP method. One needs to have a BSNL SIM to use EAP method, which requires the user choosing “SIM” authentication and selecting the BSNL SIM slot. In case of non-EAP login, one needs to provide their phone number on which they will receive a pin to login to the Wi-Fi network. There’s also an option to log in through the BSNL 4G Plus app.