ഐ.എസ്.ആർ.ഓ പുതിയ പി.എസ്.എൽ.വി റോക്കറ്റിൽ 30 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കും


മാർച്ചിലെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഡി.എൽ.ഡി.ഒക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻറലിജൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് എമിസറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. 28 മൂന്നാം കക്ഷി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പുതിയ സാങ്കേതികതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (പിഎസ്എൽവി) റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും, ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കൃത്യമായി എപ്പോൾ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

"ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യമാണ്, പി.എസ്.എൽ.വി റോക്കറ്റിൽ നാല് സ്ട്രോപ്പ് മോട്ടോറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി നമ്മൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിലായി റോക്കറ്റ് പരിക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി ശ്രമിക്കും," ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ) ചെയർമാൻ കെ.ശിവൻ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് ദശാബ്ദത്തെക്കാളും ഭൂമി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹരിതവർണത്തിൽ, കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും: റിപ്പോർട്ട്

പി.എസ്.എൽ.വി

"ഡി.എച്ച്.ഡി.ഒയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ ഇന്റലിജൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് എമിസറ്റ് ആയിരിക്കും പി.എസ്.എൽ.വി റോക്കറ്റിലെ പ്രധാന യാത്രക്കാരൻ. 420 കിലോ ഭാരമുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്, 28 ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി 250 കിലോ തൂക്കമുള്ളതായിരിക്കും," - ശിവൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ)

"ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉപഗ്രഹമാണ് ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ എമിസറ്റ്", ചെയർമാനായ കെ. ശിവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂലൈ / ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഐ.എസ്.ആർ.ഓ രണ്ട് ഡിഫെൻസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പുതിയ സ്മാൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (എസ്.എസ്.എൽ.വി) നോടപ്പം വിക്ഷേപ്പിച്ചേക്കും. ജനുവരിയിൽ സ്പേസ് ഏജൻസി ഡി.ആർ.ഡി.ഒയ്ക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹ ഇമേജറി സാറ്റലൈറ്റായ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചെയർമാൻ കെ.ശിവൻ

763 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എമിസറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം, റോക്കറ്റ് 284 ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ 504 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 763 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എമിസറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം, റോക്കറ്റ് 284 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ 504 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിനായി വിക്ഷേപിക്കും. പി.എസ്.എൽ.വിക്ക്‌ നാലു ഘട്ട ഘടനയുള്ള എഞ്ചിനാണ്, ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഖര ഇന്ധനത്തെ ദ്രവ ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ്.

ഡിഫെൻസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ

സാധാരണ കോൺഫിഗറേഷനിൽ, റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിനായി ആറ് സ്റ്റാപ്പ്-ഓൺ മോട്ടറുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 24 ന് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ പി.എസ്.എൽ.വി രണ്ടു സ്ട്രോപ്പ് ഓൺ മോററുകളെ വിക്ഷേപിക്കും, തുടർന്ന്, മാർച്ചിൽ നാല് സ്ട്രോപ്പ്-ഓൺ മോററുകളും കൂടി വിക്ഷേപിക്കും.

ഡി.ആർ.ഡി.ഒ

ഇൻഡ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിക്ക് രണ്ടു പതിപ്പിലുള്ള പി.എസ്.എൽ.വി ഉണ്ട്: കോർ അലോൺ (ഏതെങ്കിലും സ്ട്രാപ്പ്-ഓൺ മോട്ടോഴ്സ് ഇല്ലാതെ), പിഎസ്എൽവി-എക്സ്.എൽ.എ എന്ന വലിയ റോക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ റോക്കറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് വഹിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: isro news space technology

Have a great day!
Read more...

English Summary

The Indian space agency will launch an electronic intelligence satellite Emisat for the DRDO, 28 third party satellites and also demonstrate its new technologies like three different orbits with a new variant of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rocket, said a top official.