ദക്ഷിണ കൊറിയ ആണവായുധം നിർമിക്കുന്നത് കൊറിയൻ ഹാക്കർ സംഘം അപഹരിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച്


വടക്കൻ കൊറിയയിൽ ഹാക്കർമാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടെന്ന് ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സൈബർ ഗവേഷക്കാർക്ക് അറിയാം. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേര് APT 38 (അഡ്വാൻസ്ഡ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ത്രഡ്) ഇവർ മോഷണം മുതൽ മാൽവെയർ വരെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ്.

ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നും വയർഡ് എപിടി 38 നടത്തിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വഞ്ചനാപരമായ ക്രിപ്റ്റോ ഓഫീസുകളും ടാർജറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും സ്ഥാപിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നേരെ രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

വടക്കൻ കൊറിയ

ഏറ്റവും ഭീകരം എന്നത്, എല്ലാ പണവും അണു ആയുധങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ്, അതും വടക്കൻ കൊറിയ വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആണവ ആയുധ ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധവിപണന രാജ്യത്തും ആയുധ ഇറക്കു-മതിയിലും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹാക്കർമാർ

അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഹാക്കർമാർ ദുർബല സുരക്ഷയ്ക്കായി ബാങ്കുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ടിംഗ് നേടുന്നതിനായി മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

APT 38

"APT 38 വഴി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുകകൾ - ഉത്തരകൊറിയയുടെ ജിഡിപിയുടെ ഒരു ശതമാനം - ഡിപിആർകെ മിസൈൽ, ആണവ വികസന പരിപാടികളിലേക്ക് നീക്കുന്നുവെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഒന്നിച്ചു പറയുന്നു", ഒരു അജ്ഞാത സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: technology science news money

Have a great day!
Read more...

English Summary

Cybersecurity researchers the world over know that North Korea has a crack team of hackers it Nicknamed APT 38 (short for Advanced Persistent Threat) they're in everything from theft to malware.