അദ്ഭുതകരമായ അൾട്രാ ഫ്ലെക്സിബിൾ വിമാനചിറകുകൾ വികസിപ്പിച്ച് എം.ഐ.ടി, നാസ


എം.ഐ.ടി, നാസ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ പുതിയതായി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിമാനത്തിൻറെ ചിറകിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതായാണ്, ഇതിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിന്റെ വേഗത, പ്രവർത്തന മികവ്, എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്താനാകും.

പുതിയ വിമാനച്ചിറക്

പാരമ്പരാഗതമായുള്ള വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിൽ, അതിൽ ചിറകിൻറെ ഭാഗങ്ങൾ: ഐലേറോൻസ്, ഫ്ലാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വിമാനത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ വിമാനച്ചിറക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എം.ഐ.ടി, നാസ ഗവേഷകരാണ്.

വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എം.ഐ.ടി, നാസ

പരമ്പരാഗത വിമാന ചിറകുകളെക്കാൾ ലളിതവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ, സമാനമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ വിമാന ചിറകിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പരമ്പരാഗത ചിറകുകളെക്കാളും മികച്ച പ്രകടനം

ഫ്‌ളൈറ്റ് ലാൻഡിംഗ്, സ്റ്റിയറിംഗ് മുതലായവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഈ പുതിയ ചിറകിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ പരമ്പരാഗത ചിറകുകളെക്കാളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

ചിറകിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ലെയ്റ്റീസ് ഘടനയിലാണ്

ആക്രമണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തോട് കൂടി നമുക്ക് കാര്യക്ഷമത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് നാസയുടെ റിസർച്ച് എൻജിനീയർ നിക്കോളാസ് ക്രാമറർ പറഞ്ഞു. ചിറകിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ലെയ്റ്റീസ് ഘടനയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റബ്ബർ പോളിമർ

ഇത് വലിയ അളവിലുള്ള ശൂന്യസ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നേർത്ത പോളിമർ വസ്തുക്കളിൽ നിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഒരു റബ്ബർ പോളിമർ പോലെയിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല, ഇത് എയർജെൽ പോലെയിരിക്കും.

അൾട്രാ ഫ്ലെക്സിബിൾ

വിർജീനിലെ നാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ലാങ്ലി റിസർച്ച് സെന്ററിലെ വിൻഡ് ടണലിൽ നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് വേളയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് എം.ഐ.ടി ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയെതെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ ജെനറ്റ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: nasa flight news technology

Have a great day!
Read more...

English Summary

The wing is made of hundreds of small, identical pieces that contain both rigid and flexible components which make it lighter and more efficient than traditional airplane wings. Since the wing could adjust to the particular characteristics of each stage of flight, it could perform better than traditional wings, which are not designed to maximize performance during any part of a flight.