ഒരു അരിമണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ


ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ "കംപ്യൂട്ടർ" ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ്, ഇത് തികച്ചും നിഷ്പ്രയോജനമാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ ഇത് ആരോഗ്യരംഗത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വലിയ വാർത്തയായിരിക്കാം.

ഐ.ബി.എം

മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇപ്പോൾ താപനില അളക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ (0.3 എം.എം) വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഐ.ബി.എം വികസിപ്പിച്ച കംപ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ്. ഐ.ബി.എം മുൻപ് വികസിപ്പിച്ച് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ പുതിയ കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ വലിപ്പം.

മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ

ഇതിനെ 'കമ്പ്യൂട്ടർ' എന്നാണ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിളിക്കുന്നത്, ഇതിന് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ, ഒരു വലിയ കംപ്യൂട്ടർ പോലെയല്ല, കൂടാതെ, ഇതിന്റെ വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റകളും നഷ്ട്ടമാകും.

വലിപ്പത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ

വലിപ്പത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ, ഉപകരണത്തിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലഘൂകരിക്കുന്ന രീതികൾ പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ ഗവേഷകരെ നിർബന്ധിതരാക്കി.

ചെറിയ "കംപ്യൂട്ടർ"

കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് പകരം അവർ ഡയോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, കുറച്ച് വൈദ്യുതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ശബ്ദത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്

അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു സെൻസറാണ്, അതായത് ഒരു ശരീരത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് സെല്ലുകൾ പോലെയാണ്.

രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിനും

ഇത് ട്യൂമർ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ കോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, ക്യാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും, കണ്ണിൽ നിന്ന് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടെത്തി രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

അരിമണിയുടെ വലിപ്പം

എണ്ണയുടെ റിസർവോയർ നിരീക്ഷണം, ബയോകെമിക്കൽ പ്രോസസ് നിരീക്ഷണം, ഓഡിയോ-ദൃശ്യപരമായി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: computer ibm health news

Have a great day!
Read more...

English Summary

The result of their experiments is a sensor that measures changes in extremely small regions, such as a group of cells in a body. That could lead to knowing what causes the growth of a tumour, reducing the risk of cancer and diagnosing glaucoma from inside the eye.