ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മാസം വരെ അധിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകി ടാറ്റ സ്കൈ വാർഷിക ഫ്ലെക്സി പ്ലാൻ


അങ്ങനെ, പുതിയ ട്രായ് താരിഫ് ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കുകയും, സമയം കടന്നുപോകുംതോറും അത് എത്ര മാത്രം ഫലവത്താണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പുതിയ തരം വേതനത്തോടുകൂടി വ്യവസായം സാവധാനത്തിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഡി.ടി.എച്ച് ദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച ദീർഘകാല വാഗ്ദാനങ്ങൾ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്.

സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്‌സി A50 ഫോണിന്റെ മികച്ച ആക്‌സറീസുകള്‍..!

പുതിയ ട്രായ് ചട്ടങ്ങൾ

നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ ട്രായ് ചട്ടങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബർമാർ അവരുടെ ദീർഘകാല സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിതായി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫറുകളിലേക്ക് ഡി.ടി.എച്ച് സബ്സ്ക്രൈബർമാർ മടങ്ങിയെത്തുന്നുണ്ട്, ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി അധികം ദിവസങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ടാറ്റ സ്കൈ ഡി.ടി.എച്ച്

അവരുടെ ആകെ വരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുക. ഡി.ടി.എച്ച്, ഡിഷ്‌ ടി.വി എന്നിവയിൽ നിന്ന് സമാനമായ ഓഫറുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ടാറ്റ സ്കൈ സ്വീകാര്യമായ ഓഫറിലൂടെ ആനുവൽ ഫ്ലെക്സി പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

ടാറ്റ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി ആന്വൽ പ്ലാൻ

ടാറ്റ സ്കൈ ഫ്ലെക്സി ആന്വൽ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, ടാറ്റ സ്കൈ പ്രതിമാസ റീചാർജ് മൂല്യം 12 ഇരട്ടിയായി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ റീചാർജ് മൂല്യം 2,400 രൂപയാണെങ്കിൽ, ടാറ്റ സ്കൈ വാർഷിക ഫ്ലെക്സി പ്ലാനിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ സ്കൈ അക്കൗണ്ടിൽ 200 രൂപ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ

ഒരു വരിക്കാരൻ ഈ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, അത് അവരുടെ പ്രതിമാസ റീചാർജ് മൂല്യം തുല്യമായിരിക്കും. അതായത്, 2,400 രൂപ റീചാർജ് മൂല്യം ടാറ്റാ സ്‌കൈ അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിർത്തണം. നിങ്ങൾ ഒരു വാർഷിക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നതും.

ടാറ്റ സ്കൈ ഡിഷ്‌ ടി.വി

ടാറ്റ സ്കൈ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്‌ളെക്‌സി ആന്വൽ പ്ലാനെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ, നിലവിലുള്ള പായ്ക്ക് കൂട്ടുകയോ, നീക്കം ചെയ്യുകയോ, പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടാറ്റ സ്കൈ അക്കൗണ്ടിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരിക്കാരെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നാണ് ഏക വ്യവസ്ഥ.

ടാറ്റ സ്കൈ അക്കൗണ്ടിൽ

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പായ്ക്ക് പുനർക്രമീകരിക്കുകയും, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ മൂല്യം 300 രൂപയായിരിക്കുകയും ടാറ്റ സ്കൈ അക്കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞത് 3,600 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്‌ളെക്‌സി ആന്വൽ പ്ലാനിന് അർഹത ലഭിക്കും. ടാറ്റ സ്കൈ പ്ലാനിലെ ബോണസ് തുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 360-താമത്തെ ദിവസത്തിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷമോ എൻറോൾമെൻറിൻറെ സമയത്ത് ലഭിക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India
Read More About: tata sky news channels technology

Have a great day!
Read more...

English Summary

The new Trai tariff order has come into implementation and it will prove its fruition as the time passes. As the industry is slowly settling down with this new wave of change, we are getting to see more and more revised long-term offerings from the DTH providers.