360 ഡിഗ്രി പോർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾക്ക് ആമസോണിൽ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്യാമറകൾ. സിസിടിവി ക്യാമറകൾക്ക് പുറമേ 360 ഡിഗ്രി പോർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകളും ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ 360-ഡിഗ്രി പോർട്ടബിൾ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മികച്ച അവസരമാണ് ആമസോൺ നൽകുന്നത്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ഇത്തരം ക്യാമറകൾക്ക് മികച്ച വിലക്കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും. ഒരു ഇൻഡോർ ക്യാമറ എന്ന നിലയിൽ, ഈ സുരക്ഷാ ക്യാമറയുടെ ഗുണങ്ങൾ പലതാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ ഷവോമി, ക്യുബോ, ടിപി-ലിങ്ക് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ ക്യാമറകൾ മികച്ച കിഴിവുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

 
360 ഡിഗ്രി പോർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾക്ക് ആമസോണിൽ വിലക്കിഴിവ്

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 2കെ പ്രോയും 27 ശതമാനം കിഴിവോടെ ലഭ്യമാണ്. റിയൽമി 360 ഡിഗ്രി 1080p ഫുൾ എച്ച്ഡി വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 30 ശതമാനം കിഴിവിൽ ടിപി ലിങ്ക് ടാപോ വൈഫൈ പാൻ/ടിൽറ്റ് സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 67 ശതമാനം വരെ കിഴിവുകളിൽ 360 ഡിഗ്രി പോർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാവുന്ന ക്യാമറകൾ നോക്കാം.

Imou 360 Degree Security Camera (White),Up to 256GB SD Card Support,WiFi & Ethernet Connection,1080P Full HD,Privacy Mode,Alexa Google Assistant,Human Detection,2-Way Audio,Night Vision
₹2,249.00
₹7,500.00
70%

എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 3,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,799 രൂപ

കിഴിവ്: 1,200 രൂപ (30%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 3,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എംഐയുടെ മികച്ചൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസാണ് ഇത്.

realme 360 Deg 1080p Full HD WiFi Smart Security Camera (White) | Alexa Enabled | 2-Way Audio | Night Vision | Motion Tracking & Intruder Alert, 7.1cm x 6.58cm x 11.43cm (RMH2001)
₹2,299.00
₹3,999.00
43%

റിയൽമി 360 ​ഡിഗ്രി 1080p ഫുൾ എച്ച്ഡി വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 3,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,299 രൂപ

കിഴിവ്: 1,700 രൂപ (43%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ റിയൽമി 360 ഡിഗ്രി 1080p ഫുൾ എച്ച്ഡി വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 43% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 3,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

TP-LINK Tapo Wi-Fi Pan/Tilt Smart Security Camera, Indoor CCTV, 360° Rotational Views, Works with Alexa,Google, No Hub Required, 1080p, 2-Way Audio, Night Vision, SD Storage, Device Sharing(Tapo C200)
₹2,299.00
₹3,299.00
30%

ടിപി-ലിങ്ക് ടാപ്പോ വൈഫൈ പാൻ/ടിൽറ്റ് സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 3,299 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,299 രൂപ

കിഴിവ്: 1,000 രൂപ (30%)

ടിപി-ലിങ്ക് ടാപ്പോ വൈഫൈ പാൻ/ടിൽറ്റ് സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 3,299 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

EZVIZ WiFi 1080p FHD 360° Viewing Area Security Camera, White
₹2,299.00
₹5,500.00
58%

എസ്വിസ് വൈഫൈ 1080p എഫ്ച്ച്ഡി 360° വ്യൂവിംഗ് ഏരിയ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 5,500 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,299 രൂപ

കിഴിവ്: 3,201 രൂപ (58%)

 

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ എസ്വിസ് വൈഫൈ 1080p എഫ്എച്ച്ഡി 360° വ്യൂവിംഗ് ഏരിയ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 58% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 5,500 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

CP PLUS Intelligent Home PT Camera with Cloud Remote Viewing – 1080 Full HD , Wireless / WiFi, 360 Degree Viewing ,Motion Detection ,Two Way Communication ,Superior Night Vision , Pan- Tilt option,SD Card Slot.
₹2,011.00
₹4,000.00
50%

സിപി പ്ലസ് ഇന്റലിജന്റ് ഹോം പിടി ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 3,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,049 രൂപ

കിഴിവ്: 1,941 രൂപ (49%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ സിപി പ്ലസ് ഇന്റലിജന്റ് ഹോം പിടി ക്യാമറ 49% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 3,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,049 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

QUBO Smart Home Security WiFi Camera (Black) | Trust of Hero Group| Intruder Alarm System | 1080p Full HD 2MP Camera | Works with Alexa & Google | Designed and Made in India
₹2,990.00
₹4,290.00
30%

ക്യുബോ സ്മാർട്ട് ഹോം സെക്യൂരിറ്റി വൈഫൈ ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 4,290 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,990 രൂപ

കിഴിവ്: 1,300 രൂപ (30%)

ക്യുബോ സ്മാർട്ട് ഹോം സെക്യൂരിറ്റി വൈഫൈ ക്യാമറ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 4,290 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro with Bluetooth Gateway BLE 4.2 l 2K Super Clear Image Quality | Dual Band Wi-fi Connection l 3 Million Pixels | Full Color in Low-Light | AI Human Detection
₹4,399.00
₹5,999.00
27%

എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 2കെ പ്രോ

യഥാർത്ഥ വില: 5,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 4,399 രൂപ

കിഴിവ്: 1,600 രൂപ (27%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ എംഐ 360° ഹോം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ 2കെ പ്രോ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 5,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 4,399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Imou 360 Degree Security Camera (White),Up to 256GB SD Card Support,WiFi & Ethernet Connection,1080P Full HD,Privacy Mode,Alexa Google Assistant,Human Detection,2-Way Audio,Night Vision
₹2,249.00
₹7,500.00
70%

ഇമൌ 360 ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ ക്യാമറ

യഥാർത്ഥ വില: 7,500 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,299 രൂപ

കിഴിവ്: 5,201 രൂപ (69%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ ഇമൌ 360 ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ ക്യാമറ 69% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 7,500 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 2,299 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X