ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഓഫർ!, ബജറ്റ് ഫോണുകൾക്ക് ആമസോണിൽ വൻ വിലക്കിഴിവ്

|

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽ നടന്ന് വരികയാണ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാതരം പ്രൊഡക്ടുകൾക്കും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റ് കിഴിവ് ഓഫറുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങളൊരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരം തന്നെയാണ്. സാംസങ്, റെഡ്മി, വിവോ, ഓപ്പോ, നോക്കിയ തുടങ്ങി നിരവധി ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

 

ആമസോൺ

ആമസോൺ നൽകുന്ന വിലക്കിഴിവുകൾക്ക് പുറമേ എസ്ബിഐ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ടും ലഭിക്കും. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന മികച്ച ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും നോക്കാം. ഈ സെയിൽ ഓഫറുകൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ അവസരം പാഴാക്കരുത്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം12

സാംസങ് ഗാലക്സി എം12

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (20%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം12 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ന് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

അമേരിക്കയുടെ 5ജി സ്വപ്നം വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ദുഃസ്വപ്നമായി മാറുന്നുഅമേരിക്കയുടെ 5ജി സ്വപ്നം വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ദുഃസ്വപ്നമായി മാറുന്നു

റെഡ്മി നോട്ട് 10 എസ്
 

റെഡ്മി നോട്ട് 10 എസ്

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (18%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഐക്യുഒഒ Z3 5ജി

ഐക്യുഒഒ Z3 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 17,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 15,990 രൂപ

കിഴിവ്: 5,000 രൂപ (22%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ ഐക്യുഒഒ Z3 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ന് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റെഡ്മി 10 പ്രൈം

റെഡ്മി 10 പ്രൈം

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 12,499 രൂപ

കിഴിവ്: 2,500 രൂപ (17%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 10 പ്രൈം 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ന് വാങ്ങിയാൽ 2,500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ യൂട്യൂബ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആസ്വദിക്കാം, പ്രീമിയം വാർഷിക പ്ലാനുകളുമായി കമ്പനിപരസ്യങ്ങളില്ലാതെ യൂട്യൂബ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആസ്വദിക്കാം, പ്രീമിയം വാർഷിക പ്ലാനുകളുമായി കമ്പനി

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 20,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (20%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇന്ന് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ്

റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ്

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 9,199 രൂപ

കിഴിവ്: 1,800 രൂപ (16%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ് 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,199 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ന് ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1,800 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 25,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 18,999 രൂപ

കിഴിവ്: 7,000 രൂപ (27%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 5ജി 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 25,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇന്ന് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 25,999 രൂപ ലാഭിക്കാം.

പരസ്യങ്ങളില്ലാതെ യൂട്യൂബ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആസ്വദിക്കാം, പ്രീമിയം വാർഷിക പ്ലാനുകളുമായി കമ്പനിപരസ്യങ്ങളില്ലാതെ യൂട്യൂബ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആസ്വദിക്കാം, പ്രീമിയം വാർഷിക പ്ലാനുകളുമായി കമ്പനി

റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി

റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (18%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം21 2021 എഡിഷൻ

സാംസങ് ഗാലക്സി എം21 2021 എഡിഷൻ

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (20%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം21 2021 എഡിഷൻ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ന് ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Amazon Great Republic Day Sale will end today. Take a look at the budget smartphones that can be purchased at huge discounts through this sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X