റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിലിൽ കിടിലൻ ഓഫറുകൾ

|

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രൊഡക്ടുകൾക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകുന്ന ഈ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളോടെ വാങ്ങാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് റിയൽമി. റിയൽമിയുടെ ജനപ്രീയ മോഡലുകൾക്കെല്ലാം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്സവ സീസൺ സെയിലിലൂടെ ബജറ്റ്, മിഡ്റേഞ്ച് അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലെ റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. റിയൽമി 8എസ് 5ജി, റിയൽമി 8ഐ എന്നീ പുതിയ ഫോണുകൾക്കും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. റിയൽമി നാർസോ 30 5ജി, റിയൽമി ജിടി 5ജി, റിയൽമി 8 എന്നീ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സെയിലിലൂടെ റിയൽമി ഫോണുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകൾ വിശദമായി നോക്കാം.

റിയൽമി 8ഐ

റിയൽമി 8ഐ

ഓഫർ വില: 12,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി 8ഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

ആമസോണിൽ ആപ്പിൾ, വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, എംഐ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്ആമസോണിൽ ആപ്പിൾ, വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, എംഐ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

റിയൽമി 8എസ് 5ജി
 

റിയൽമി 8എസ് 5ജി

ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 20,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി 8എസ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി21വൈ

റിയൽമി സി21വൈ

ഓഫർ വില: 8,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി സി21വൈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 18,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി25വൈ

റിയൽമി സി25വൈ

ഓഫർ വില: 10,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 13,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി സി25വൈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 13,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 10,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

സാംസങിന്റെ പുതിയ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണായ ഗാലക്സി എം52 5ജി ഇന്ത്യയിലെത്തിസാംസങിന്റെ പുതിയ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണായ ഗാലക്സി എം52 5ജി ഇന്ത്യയിലെത്തി

റിയൽമി നാർസോ 30 5ജി

റിയൽമി നാർസോ 30 5ജി

ഓഫർ വില: 14,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ദി ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി നാർസോ 30 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി 8

റിയൽമി 8

ഓഫർ വില: 15,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 17,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി 8 കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 15,499 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി 8 5ജി

റിയൽമി 8 5ജി

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 18,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി 8 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 17,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവ്

റിയൽമി സി20

റിയൽമി സി20

ഓഫർ വില: 6,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി സി20 സ്മാർട്ട്ഫോൺ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 7,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി ജിടി 5ജി

റിയൽമി ജിടി 5ജി

ഓഫർ വില: 35,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 40,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി ജിടി 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 40,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 35,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി ജിടി എംഇ

റിയൽമി ജിടി എംഇ

ഓഫർ വില: 20,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 26,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി ജിടി എംഇ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 26,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ഫോൺ വേണോ, 7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലെയുള്ള കിടിലൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇവയാണ്വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ഫോൺ വേണോ, 7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലെയുള്ള കിടിലൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇവയാണ്

റിയൽമി സി21

റിയൽമി സി21

ഓഫർ വില: 9,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് റിയൽമി സി21 സ്മാർട്ട്ഫോൺ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 9,499 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി എക്സ്7 പ്രോ

റിയൽമി എക്സ്7 പ്രോ

ഓഫർ വില: 27,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 32,999 രൂപ

റിയൽ‌മി എക്സ്7 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 32,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 27,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Realme smartphones will be available at huge discounts during the Flipkart Big Billion Days sale. You can buy the latest smartphones like Realme 8s 5G and Realme 8i at a discount during the sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X