15,000 രൂപ വരെ കിഴിവിൽ എംഐ, റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം

|

നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ മാറ്റി പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങണം എന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്ച്ച അവസരമാണ് എംഐ നൽകുന്നത്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എംഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. എംഐ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ സെയിൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 2നാണ് ഈ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്.

 

എംഐ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേയ്സ് സെയിൽ

എംഐ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും. 15,000 രൂപ വരെ കിഴിവാണ് ഷവോമി ഈ സെയിലിലൂടെ നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോണിന് 13,000, നിങ്ങൾക്ക് രൂപ വരെ വിനിമയ മൂല്യവും ലഭിക്കും. എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1,500 ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ടും നേടാം. ഈ സെയിലിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന എംഐ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നോക്കാം.

എംഐ 11എക്സ് 5ജി

എംഐ 11എക്സ് 5ജി

ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ 2,000 രൂപ കിഴിവ്.

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 15,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• 60,000 രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള ടൈംസ് പ്രൈം സൗജന്യ മെമ്പർഷിപ്പ്

• എംഐ വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ!ഓഫർ വില: 29,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ 2,000 രൂപ കിഴിവ്.

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 15,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• 60,000 രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള ടൈംസ് പ്രൈം സൗജന്യ മെമ്പർഷിപ്പ്

• എംഐ വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ

എംഐ 11എക്സ് പ്രോ 5ജി
 

എംഐ 11എക്സ് പ്രോ 5ജി

ഓഫർ വില: 39,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 47,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ 3,000 രൂപ കിഴിവ്.

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 15,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• 60,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള ടൈംസ് പ്രൈം സൗജന്യ അംഗത്വം

• എംഐ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് നേടാം

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ

എംഐ 10ഐ

എംഐ 10ഐ

ഓഫർ വില: 21,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനൊപ്പം 1500 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ട്

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 13,000 രൂപ ലാഭിക്കാം

• മൊബിക്വിക്ക് വഴി പണമടച്ചാൽ 200 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് നേടാം. കോഡ് "SAVE200"

• എംഐ വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ!

• 10,000 രൂപയുടെ ജിയോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ

ഓഫർ വില: 17,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• 6 ജിബി+128 ജിബി മോഡലിൽ എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ 10,750 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• 1,999 രൂപയ്ക്ക് എംഐ വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ!

• 10,000 രൂപയുടെ ജിയോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ്

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ്

ഓഫർ വില: 19,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 22,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഈസി ഇഎംഐയും ഉപയോഗിച്ചാൽ 1,500 രൂപ വരെ കിഴിവ്

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• 6 ജിബി+128 ജിബി മോഡലിൽ എംഐ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് 11,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• ബിഎഫ്എൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓഫർ നേടാം

• മൊബിക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 200 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് നേടാം, കോഡ് "SAVE200"

• എംഐ വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ!

• 10,000 രൂപയുടെ ജിയോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

റെഡ്മി നോട്ട് 10എസ്

റെഡ്മി നോട്ട് 10എസ്

ഓഫർ വില: 15,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 18,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഈസിഇഎംഐയും ഉപയോഗിച്ച് 1,000 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ട്

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് 6GB+64GB മോഡലിൽ 10,500 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• ബിഎഫ്എൽ ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓഫർ നേടാം

• മി വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ 1,999 രൂപയ്ക്ക് നേടാം

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ

എംഐ 10ടി

എംഐ 10ടി

ഓഫർ വില: 32,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില:39,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ 2,500 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ട്

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 14,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ലഭ്യമല്ല

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ

എംഐ 10ടി പ്രോ

എംഐ 10ടി പ്രോ

ഓഫർ വില: 36,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 47,999 രൂപ

ഓഫറുകൾ

• എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ 2,500 കിഴിവ്

• എംഐ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 13,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം

• നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ

• എംഐ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടിലൂടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയാൽ വർഷത്തിൽ 2 ക്ലെയിമുകൾ

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
You can buy a new Mi smartphone at an attractive discount through the Mi Smartphone Exchange offer. The sale on the Mi India website ends today.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X