എയർടെൽ വി-ഫൈബർ ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തെ സാധുതയുള്ള 1000 ജിബി വരെ അധിക ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

|

ടെലികോം മേഖലയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മേഖല വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായും അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ജിയോ ഫൈബറാണ്. റിലയൻസ് ജിയോ ഇതുവരെ ജിയോ ഫൈബർ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ 5 ന് മുമ്പോ ശേഷമോ കമ്പനി ജിയോ ഫൈബറിന്റെ പ്ലാൻ വിലകൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ജിയോ ഫൈബർ ലഭ്യമാകും.

എയർടെൽ വി-ഫൈബർ ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തെ സാധുതയുള്ള 1000 ജിബി വരെ അധിക ഡാറ്റ

 

ജിയോയുമായി മത്സരിക്കാൻ എയർടെൽ പോലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ അവരുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എയർടെൽ അതിന്റെ മൂന്ന് വി-ഫൈബർ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ആറുമാസത്തേക്ക് 1000 ജിബി അധിക ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എയർടെൽ വി-ഫൈബർ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഇപ്പോൾ അധിക ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു - എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാൻ, എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ, എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ.

എയർടെൽ

എയർടെൽ

ടെലികോം ടോക്കാണ് ഇത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ മൂന്ന് എയർടെൽ വി-ഫൈബർ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകളും 100 ജിബി വരെ അധിക ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പ്ലാനുകളും ആറുമാസത്തെ സാധുതയോടെയാണ് വരുന്നത്. എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാനിന്റെ വില 799 രൂപയും എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ 1,099 രൂപയുമാണ്, അവസാനമായി എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ 1,599 രൂപയാണ്. അധിക ഓഫറിൽ നിന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡാറ്റ 6 മാസത്തെ സാധുത കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറില്ലെന്ന് എയർടെൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വി-ഫൈബർ

വി-ഫൈബർ

എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാൻ, എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ, എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധിക ഡാറ്റ ഓഫർ പ്ലാനുകൾ സജീവമോ ലഭ്യമോ ആയ എല്ലാ സർക്കിളുകളിലും ലഭ്യമാണ്. അധിക ഡാറ്റ ഓഫറുള്ള പ്ലാനുകൾ ഔദ്യോഗിക എയർടെൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എയർടെൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകളുടെ ഓഫറുകൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം.

എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാൻ
 

എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാൻ

എയർടെൽ ബേസിക് പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 799 രൂപയാണ് വില. ഇപ്പോൾ 100 ജിബി ഡാറ്റയേക്കാൾ 200 ജിബി ഡാറ്റ അധികമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അധിക 200 ജിബിയുടെ സാധുത ആറുമാസം മാത്രമാണെന്നും അടുത്ത മാസങ്ങളിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറില്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മൊത്തത്തിൽ, 6 മാസത്തെ സാധുതയുള്ള അധിക 1200 ജിബി ഡാറ്റ ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡാറ്റയ്‌ക്ക് പുറമേ ബേസിക് പ്ലാൻ 40 എംബിപിഎസ് വരെ വേഗത അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി കോളുകളും എയർടെൽ താങ്ക്സിൽ നിന്നുള്ള ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ

എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാൻ

എയർടെൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാനിന് 1,099 രൂപയാണ് വില. 300 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനിലുള്ളതെങ്കിലും അധിക ഡാറ്റ 500 ജിബി ഡാറ്റ ഓൺ‌ബോർഡിൽ എത്തിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന പ്ലാനിന് സമാനമായി എന്റർടെയിൻമെന്റ് പ്ലാനിന്റെ 300 ജിബി അധിക ഡാറ്റ ആറുമാസത്തെ സാധുതയോടെ വരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, 6 മാസത്തെ സാധുതയുള്ള അധിക 1800 ജിബി ഡാറ്റ ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ 100 എം‌ബി‌പി‌എസ് വേഗത, അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ, എസ്ടിഡി കോളുകൾ, എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പദ്ധതി. ഈ പ്ലാൻ ആമസോൺ പ്രൈം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, സീ 5 പ്രീമിയം എന്നിവയിലേക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നു.

എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ

എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാൻ

എയർടെൽ പ്രീമിയം പ്ലാനിന് 1,599 രൂപയാണ് വില. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ 600 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അധിക ഡാറ്റ ഓഫറിന് ശേഷം ഈ പ്ലാൻ അധിക 1000 ജിബി ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് രണ്ട് പ്ലാനുകളെപ്പോലെ, പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അധിക ഡാറ്റയ്ക്കും ആറുമാസത്തെ സാധുതയുണ്ട്. ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ അൺലിമിറ്റഡ് ലോക്കൽ എസ്ടിഡി കോളുകളും എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രീമിയം പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
The Airtel V-Fiber Broadband plans that are now offering additional data include -- Airtel Basic plan, Airtel Entertainment plan, and Airtel Premium plan. This was first reported by Telecom Talk. All these three Airtel V-Fiber Broadband plans are offering up to 100GB of additional data.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X