ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് റീചാർജ് അടക്കമുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി ഗൂഗിൾ പേയ് അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങി

|

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പേയ്‌മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ പേയ്. പേയ്‌മെന്റുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതാക്കുക എന്നതാണ് ഗൂഗിൾ പേയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ഇപ്പോൾ, ഗൂഗിൾ പേയ് അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു പുതിയ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള കിരാന സ്റ്റോറുകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

 

അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവശ്യ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റോറുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ 35 നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഈ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നഗരങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഈ പുതിയ സവിശേഷത ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ പേയ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റോർ സമയക്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന സ്റ്റോറുകൾ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.

ഗൂഗിൾ പേയും ഡൺസോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഗൂഗിൾ പേയും ഡൺസോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വേഗത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൂഗിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിൾ പേയ് ഡൻസോയിലെ ഒരു നിക്ഷേപകനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈപ്പർലോക്കൽ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഡൻസോ. അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൺസോയെ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ പേയ് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ഗൂഗിൾ പേയും ഡൺസോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഗൂഗിൾ പേയും ഡൺസോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വേഗത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൂഗിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിൾ പേയ് ഡൻസോയിലെ ഒരു നിക്ഷേപകനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹൈപ്പർലോക്കൽ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഡൻസോ. അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൺസോയെ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ പേയ് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ഗൂഗിൾ പേയ് ഡൻസോ
 

രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഓർഡറുകൾ ഡൻസോ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അവസരം അന്യോഷിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്‌മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഡൻസോയുടെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡൻസോയ്ക്ക് ഇതിലും വലിയ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.

ഗൂഗിൾ പേയ് ഡൻസോ

രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഓർഡറുകൾ ഡൻസോ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അവസരം അന്യോഷിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്‌മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഡൻസോയുടെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡൻസോയ്ക്ക് ഇതിലും വലിയ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.

സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പേയ്

സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പേയ്

കൂടുതൽ‌ നഗരങ്ങൾ‌ക്കായി ഡാറ്റാബേസ് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നു. തുടർന്ന്‌ "സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോറുകൾ‌" സവിശേഷത കൂടുതൽ‌ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കും. ഇൻഡെയ്ൻ, എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ് കമ്പനികളുമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗ് നടത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുടുംബക്ഷേമവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ‘കൊറോണ വൈറസ് സ്‌പോട്ട്' കാണാനാകും.

സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പേയ്

സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോർ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പേയ്

കൂടുതൽ‌ നഗരങ്ങൾ‌ക്കായി ഡാറ്റാബേസ് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നു. തുടർന്ന്‌ "സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോറുകൾ‌" സവിശേഷത കൂടുതൽ‌ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കും. ഇൻഡെയ്ൻ, എച്ച്പി ഗ്യാസ്, ഭാരത് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ് കമ്പനികളുമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ് ബുക്കിംഗ് നടത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുടുംബക്ഷേമവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ‘കൊറോണ വൈറസ് സ്‌പോട്ട്' കാണാനാകും.

നിയർബൈ സ്റ്റോറുകൾ

ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിന്നുള്ള ‘നിയർബൈ സ്റ്റോറുകൾ' എന്ന സവിശേഷത റിലയൻസ് ജിയോമാർട്ടുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കാം. അത് സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോറുകളുടെ ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.

നിയർബൈ സ്റ്റോറുകൾ

ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിന്നുള്ള ‘നിയർബൈ സ്റ്റോറുകൾ' എന്ന സവിശേഷത റിലയൻസ് ജിയോമാർട്ടുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കാം. അത് സമീപത്തുള്ള സ്റ്റോറുകളുടെ ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.

ഗൂഗിൾ പേയ് വഴി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം

ഗൂഗിൾ പേയ് വഴി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം

ഗൂഗിൾ പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പായ 'ഗൂഗിൾ പേയ്', ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ്‌സ് ഇന്റർഫെയ്‌സിലൂടെ ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഗൂഗിൾ പേയ് ആപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സവിശേഷത. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാനും പഴയ ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാനും സഹായിക്കും.

ഗൂഗിൾ പേയ് വഴി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം

ഗൂഗിൾ പേയ് വഴി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം

ഗൂഗിൾ പേയ്‌മെന്റ് ആപ്പായ 'ഗൂഗിൾ പേയ്', ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ്‌സ് ഇന്റർഫെയ്‌സിലൂടെ ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഗൂഗിൾ പേയ് ആപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സവിശേഷത. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫാസ്‌ടാഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യാനും പഴയ ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാനും സഹായിക്കും.

ഗൂഗിൾ പേയ് പേയ്‌മെന്റ്

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ 'ഗൂഗിൾ പേയ്' ആപ്പ് തുറന്ന ശേഷം, 'ബിൽ പേയ്‌മെന്റ്‌സ്' എന്നതിന് താഴെയായി 'ഫാസ്‌ടാഗ്' എന്ന വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഫാസ്‌ടാഗ് ലഭ്യമാക്കിയ ബാങ്കിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുക. അതിനുശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക. ഫാസ്‌ടാഗിലെ ബാലൻസ് അറിയാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഗൂഗിൾ പേയ് പേയ്‌മെന്റ്

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ 'ഗൂഗിൾ പേയ്' ആപ്പ് തുറന്ന ശേഷം, 'ബിൽ പേയ്‌മെന്റ്‌സ്' എന്നതിന് താഴെയായി 'ഫാസ്‌ടാഗ്' എന്ന വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഫാസ്‌ടാഗ് ലഭ്യമാക്കിയ ബാങ്കിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുക. അതിനുശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക. ഫാസ്‌ടാഗിലെ ബാലൻസ് അറിയാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ

നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ശേഖരണ സംവിധാനമായ ഫാസ്‌ടാഗ് ജനുവരി 15 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയത്. നേരത്തേ രണ്ടുതവണ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ടോൾ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ

നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ശേഖരണ സംവിധാനമായ ഫാസ്‌ടാഗ് ജനുവരി 15 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയത്. നേരത്തേ രണ്ടുതവണ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ടോൾ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Google Pay is one of the most beloved payments app in India. It has made the task of making payments seamless. Now, Google Pay has introduced a new feature inside their app. Using this feature you will be able to find Kirana stores nearby your location in a jiffy. So you will be able to identify the stores you can potentially purchase essential groceries from.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X