ജിയോ ഫൈബർ ഇഫക്റ്റ്: ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു

|

ടാറ്റ സ്കൈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് 12 മാസം വരെ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് അതിന്റെ വരിക്കാരെ പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ദീർഘകാല പദ്ധതികളിൽ മൂന്ന് മാസം, ആറ് മാസം, 12 മാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനിനുപുറമെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിശ്ചിത ജിബി പ്ലാനിന്റെ ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 25 എം‌ബി‌പി‌എസ് വേഗതയുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രതിമാസം 999 രൂപ ചിലവാകും, എന്നാൽ ഒരു ഉപയോക്താവ് ആറുമാസത്തേക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരേ പ്ലാൻ സബ്‌സ്‌ക്രൈബു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, 5395 രൂപ ഈടാക്കും. സൗജന്യ പോലുള്ള അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ റൂട്ടറും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തും. ദീർഘകാല ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി, അതായത്, ഒരു ഉപയോക്താവ് മൊത്തത്തിൽ 599 രൂപ ലാഭിക്കും. ടാറ്റ സ്കൈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അതിന്റെ ദീർഘകാല പരിധിയില്ലാത്ത പ്ലാൻ വരിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും കിഴിവുകളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു:

മുംബൈയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 2,878 രൂപ വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
 

മുംബൈയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 2,878 രൂപ വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

ടാറ്റ സ്കൈ 25 എം‌ബി‌പി‌എസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 999 രൂപയാണ് വില, മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 2,997 രൂപയാണ് വില. പക്ഷേ പ്രതിമാസ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സൗജന്യ റൂട്ടർ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്ലാനോടപ്പം ചേർക്കുന്നു. അതേ പ്ലാനിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 599 രൂപ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം ഇതിന് 5,395 രൂപ വിലവരും. 12 മാസത്തേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബു ചെയ്യുന്നവർ മൊത്തം 10,190 രൂപ നൽകുകയും 1,798 രൂപ ലാഭിക്കുകയും വേണം. പ്രതിമാസം 1,249 രൂപ വിലയുള്ള 50 എംബിപിഎസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനും ഉണ്ട്. മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 3,747 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. സൗജന്യ റൂട്ടറും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആറുമാസത്തെ ദീർഘകാല പാക്കേജിന് 6,745 രൂപയും ഉപയോക്താക്കൾ 749 രൂപയും ലാഭിക്കാം. 12 മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് 12,740 രൂപയാണ് വില, അതായത് മൊത്തം 2,248 രൂപ ലാഭിക്കാം. അടുത്തതായി ടാറ്റ സ്കൈയുടെ 100 എംബിപിഎസ് പ്ലാൻ പ്രതിമാസം 1,599 രൂപയാണ്. മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് 4,797 രൂപ വിലവരും. ആറ് മാസവും 12 മാസവും സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് 8,635 രൂപയും 16,310 രൂപയുമാണ് വില. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യഥാക്രമം 959 രൂപയും 2,878 രൂപയും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും.

ബെംഗളൂരുവിലെ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 3 മാസം വരെ അധിക ഓഫർ

ബെംഗളൂരുവിലെ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 3 മാസം വരെ അധിക ഓഫർ

ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡേറ്റാ റോൾഓവറും സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡി ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ബെംഗളൂരുവിൽ 25 എംബിപിഎസ്, 50 എംബിപിഎസ് പ്ലാനുകൾക്ക് 999 രൂപയും 1249 രൂപയുമാണ് വില. കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും ദീർഘകാല സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് കിഴിവില്ല, എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം വരെ അധിക ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

25 എം‌ബി‌പി‌എസ് പ്ലാനിന്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് 2,997 രൂപ ചെലവാകും, എന്നാൽ സൗജന്യ റൂട്ടർ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആറുമാസത്തേക്കുള്ള ഇതേ പ്ലാനിന് 5,994 രൂപയും ഒരു മാസത്തെ അധിക ഓഫറും ലിസ്റ്റുചെയ്യും. 12 മാസത്തേക്ക്, ഒരു ഉപയോക്താവ് 11,988 രൂപ നൽകേണ്ടിവരും, വീണ്ടും, സേവിംഗുകളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പ്രത്യേക ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് മാസം അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ടാറ്റ സ്കൈയുടെ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ
 

ടാറ്റ സ്കൈയുടെ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾ

50 എംബിപിഎസ് വേഗതയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ സ്കൈ 1,249 രൂപ പ്രതിമാസ പ്ലാനുകളിൽ സൗജന്യ റൂട്ടർ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റോൾഓവർ, സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡി സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. വീണ്ടും, പ്ലാനിനൊപ്പം, ദീർഘകാല സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് കിഴിവില്ല, പക്ഷേ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നവർ 3,747 രൂപയും സൗജന്യ റൂട്ടറും നൽകേണ്ടതുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനിലെ മറ്റ് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പുറമെ ഒരു മാസം അധികമായി 7,494 രൂപ ഈടാക്കും. അവസാനമായി, 12 മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം അധികമായി ലഭിക്കും.

കൊൽക്കത്തയിലെ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 4,798 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും

കൊൽക്കത്തയിലെ ടാറ്റ സ്കൈ ലോംഗ് ടേം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 4,798 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും

കൊൽക്കത്തയിൽ, ടാറ്റ സ്കൈ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന് രണ്ട് പഅൺലിമിറ്റഡ് പ്രതിമാസ പദ്ധതികൾ 1,199 രൂപയാണ്, 50 എംബിപിഎസ് വേഗതയും 1,999 രൂപയും 100 എംബിപിഎസ് വേഗതയിൽ. ഡാറ്റാ റോൾ‌ഓവറിൻറെയും സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിൻറെയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സൗജന്യ റൂട്ടറോ ഇൻസ്റ്റാളേഷനോ ലഭിക്കില്ല.

കൊൽക്കത്തയിൽ, ടാറ്റ സ്കൈ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന് രണ്ട് പരിമിതികളില്ലാത്ത പ്രതിമാസ പദ്ധതികൾ 1,199 രൂപയാണ്, 50 എംബിപിഎസ് വേഗതയും 1,999 രൂപയും 100 എംബിപിഎസ് വേഗതയിൽ. ഡാറ്റാ റോൾ‌ഓവറിൻറെയും സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിൻറെയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ rout ജന്യ റൂട്ടറോ ഇൻസ്റ്റാളേഷനോ ഇല്ല.

1,199 രൂപ പ്രതിമാസ പ്ലാനിലേക്കുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് 3,597 രൂപ സ free ജന്യ റൂട്ടറും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ചെലവാകും. ആറുമാസത്തേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നവർ 6,115 രൂപ നൽകണം, അതായത് മൊത്തം 1,079 രൂപ കിഴിവ്. 12 മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനായി, ഒരു ഉപയോക്താവ് 11,510 രൂപ നൽകുകയും 2,878 രൂപ ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

1,999 രൂപ പ്രതിമാസ പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് 5,997 രൂപ ചെലവാകും, അതിൽ സൗജന്യ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും റൂട്ടറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആറുമാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് 10,195 രൂപയും 1,799 രൂപ കിഴിവുമുണ്ടാകും. 12 മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്റെ വില 19,190 രൂപയാണ്, മൊത്തം തുക 4,798 രൂപയാണ്.

അവസാനമായി, ടാറ്റ സ്കൈ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ 100 എംബിപിഎസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനിന് 2,400 രൂപയാണ് വില. മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ റൂട്ടർ, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, 14,400 രൂപ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 7,200 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പ്ലാനിലേക്കുള്ള 12 മാസത്തെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് മൂന്ന് മാസം അധിക ആനുകൂല്യത്തോടെ 28,800 രൂപ ഈടാക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Tata Sky broadband is offering long term plans for up to 12 months, which help its subscribers save money. In most major cities like Mumbai, New Delhi, Bengaluru, and Kolkata, long term plans include those of three months, six months, and 12 months.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X