ജിയോ ഈ മൂന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം 10 ജിബി ഡാറ്റ വരെ അധികമായി നൽകുന്നു

|

ഇന്ത്യയിലെ ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ച് ജിയോ, എയർടെൽ, വിഐ എന്നിവയും തങ്ങളുടെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സൌജന്യ സബ്ക്രിപ്ഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്ലാനുകളിൽ ആദ്യം മാറ്റം വരുത്തിയ ടെലിക്കോം കമ്പനി ജിയോയാണ്. അഞ്ച് പ്ലാനുകളാണ് ജിയോ ഈ വിഭാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ നാല് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ഒരു ഡാറ്റ വൌച്ചറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

അധിക ഡാറ്റ

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്ന പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ച അധികം വൈകാതെ ആ പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജിയോ. ഈ പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം അധിക ഡാറ്റ നൽകുന്നതാണ് മാറ്റം. 10 ജിബി വരെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിലൂടെ ജിയോ നൽകുന്നത്. ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ പ്ലാനിന് വില കൂടിയപ്പോൾ ഇതിന് അനുസരിച്ച് പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ ജിയോ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകികൊണ്ട് വിപണിയിലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ജിയോ

ജിയോയുടെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ മൊബൈൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാനുകളിൽ പുതുക്കിയ പ്ലാനുകൾക്ക് 499 രൂപ, 888 രൂപ, 2599 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. 499 രൂപയുടെ പ്ലാനിലൂടെ ദിവസവും 3 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സ്സ നൽകുന്ന അടുത്ത പ്ലാൻ 666 രൂപയുടേതാണ്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റയും 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമാണ് ജിയോ നൽകുന്നത്. 888 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 84 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ലാപ്ടോപ്പ് വിപണി കീഴടക്കാൻ ജിയോബുക്ക് വരുന്നുഇന്ത്യയിലെ ലാപ്ടോപ്പ് വിപണി കീഴടക്കാൻ ജിയോബുക്ക് വരുന്നു

2599 രൂപ പ്ലാൻ
 

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു വാർഷിക പ്ലാനും ജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഈ പ്ലാൻ 365 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്നു. ഈ പ്ലാനിന്റെ വില 2599 രൂപയാണ്. ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആക്സസ് സൌജന്യമായി നൽകുന്ന ഈ പ്ലാനുകളെല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും നൽകുന്നു.ഈ പ്ലാനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനൊപ്പമാണ് ജിയോ അധിക ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 499 രൂപ പ്ലാനിനൊപ്പം ഇനി മുതൽ 6 ജിബി ഡാറ്റ അധികമായി ലഭിക്കും. 888 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ 2 ജിബി ഡാറ്റ അധികമായി ലഭിക്കും. 2599 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ 10 ജിബി ഡാറ്റയാണ് കൂടുതലായി നൽകുന്നത്.

549 രൂപ ഡാറ്റ പ്ലാൻ

ജിയോ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന 549 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ പ്ലാനും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്ലാനിനുള്ളത്. ദിവസവും 1.5 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ കോളിഹ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ല. ഇതിനകം തന്നെ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്ലാനുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിനുശേഷം വരിക്കാർ പുതിയ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും.

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ  സബ്ക്രിപ്ഷൻ

ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതലാണ് പുതിയ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയത്. മൂന്ന് സബ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിക്കോം കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത്. മൊബൈൽ, സൂപ്പർ, പ്രീമിയം എന്നിവയാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ മൊബൈൽ പ്ലാനിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 499 രൂപയാണ് വില. സൂപ്പർ പ്ലാനിന് 899 രൂപ വിലയുണ്ട്. പ്രീമിയം പ്ലാനിന്റെ വില 1499 രൂപയാണ്. എല്ലാ കണ്ടന്റിലേക്കും ആക്സസ് നൽകുന്നവയാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ. ജിയോ അടക്കമുള്ള ടെലിക്കോം കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം നൽകുന്നത് മൊബൈൽ പ്ലാനാണ്. ഇത് മൊബൈലിൽ മാത്രം സ്ട്രീമിങ് സാധ്യമാക്കുന്നു.

ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റിന്റെ ലോഞ്ച് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്, അറിയേണ്ടതെല്ലാംജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റിന്റെ ലോഞ്ച് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Jio has made changes to their three prepaid plans. Additional data will now be available on Rs 499, Rs 888 and Rs 2599 plans. Jio offers an additional 10 GB of data on these plans.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X