ജിയോ, വോഡഫോൺ, എയർടെൽ എന്നിവയുടെ ഈ പ്ലാനുകൾ പ്രതിദിനം 1000 രൂപയിൽ 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

|

ടെലികോം ഭീമന്മാരായ വോഡഫോൺ, എയർടെൽ, റിലയൻസ് ജിയോ എന്നിവ മികച്ച ചില ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാനുകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ജിയോ, വോഡഫോൺ, എയർടെൽ എന്നീ കമ്പനികൾ അവരുടെ പദ്ധതികൾ നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കുകയും ചില പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇത് വരിക്കാരെ ബാധിച്ചില്ല. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ടെലികോം ഭീമനായ റിലയൻസ് ജിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കായി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രത്യേക പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

നിരവധി പദ്ധതികൾ
 

വോഡഫോണും എയർടെല്ലും സമർപ്പിത പദ്ധതികളൊന്നും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മൂന്ന് സേവന ദാതാക്കളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചില പ്ലാനുകളിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാനുകൾ പരിശോധിക്കുക.

വോഡഫോൺ

വോഡഫോൺ

എയർടെല്ലിനെയും ജിയോയെയും പോലെ വോഡഫോണിന് 1000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള നിരവധി പ്ലാനുകളുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് ആനുകൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്ലാനുകളാണ് വോഡഫോണിനുള്ളത്, കൂടാതെ 299 രൂപ, 449 രൂപ, 699 രൂപ ഡാറ്റാ പായ്ക്കുകൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതികൾ. 299 രൂപ പ്ലാൻ 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസുകൾ, എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് സൗകര്യം, വോഡഫോൺ പ്ലേ, സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സീ 5 എന്നിവയിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും നൽകുന്നു.

വോഡഫോൺ പ്ലാനുകൾ

ഈ പ്ലാനിന് 28 ദിവസത്തെ സാധുതയുണ്ട്. അതുപോലെ, 449 രൂപ പ്ലാനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 56 ദിവസത്തെ സാധുതയുണ്ട്. 699 രൂപ പ്ലാനും സാം ഡാറ്റയും കോളിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും 84 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലാനുകളും സീ 5, വോഡഫോൺ പ്ലേ എന്നിവയിലേക്കുള്ള സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

എയർടെൽ
 

എയർടെൽ

വൈകി ചില പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുമായി എയർടെൽ എത്തി. അവയിൽ ചിലത് അത്ഭുതകരമാംവിധം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എയർടെൽ അവരുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ വില താരതമ്യേന താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റാ പാക്കുകളിലേക്ക് വരുന്ന എയർടെല്ലിന് 298 രൂപ, 349 രൂപ, 449 രൂപ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ

298 രൂപ പ്ലാൻ പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും 2 ജിബി ഡാറ്റയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് 28 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്. പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകളും പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും നൽകാനാണ് 349 രൂപയുടെ പദ്ധതി. അതുപോലെ, 449 രൂപ പ്ലാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്ലാനുകളുടെ അതേ ആനുകൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും 56 ദിവസത്തെ സാധുതയുണ്ട്, 698 രൂപ പ്ലാൻ 84 ദിവസത്തേക്ക് തുടരുന്നു.

റിലയൻസ് ജിയോ

റിലയൻസ് ജിയോ

താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ജിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച ചില പ്ലാനുകളുണ്ട്. 249 രൂപ, 444 രൂപ, 549 രൂപ എന്നിങ്ങനെ പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്ലാനുകളാണ് ജിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാ പ്ലാനുകളിലും ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാനായി 249 രൂപ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ, ജിയോ-ടു-ജിയോ കോളിംഗും ജിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഇതിലുണ്ട്. പ്ലാൻ 28 ദിവസത്തേക്ക് സാധുവാണ്.

റിലയൻസ് ജിയോ പ്ലാനുകൾ

അതുപോലെ, 444 രൂപ പ്ലാനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ ഡാറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, ജിയോ ടു ജിയോ അൺലിമിറ്റഡ്, ജിയോ ടു നോൺ-ജിയോ എഫ്യുപി 2,000 മിനിറ്റ് എന്നാൽ 56 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുണ്ട്. 599 രൂപയുടെ പ്ലാൻ സമാന ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ 84 ദിവസത്തെ സാധുതയുണ്ട്, കൂടാതെ ജിയോ മുതൽ ജിയോ അൺലിമിറ്റഡ്, ജിയോ മുതൽ നോൺ-ജിയോ എഫ്യുപി 3,000 മിനിറ്റ് വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
The telecom giants Vodafone, Airtel and Reliance Jio have come up with some great set of internet plans that surprisingly don’t cost a fortune. Although there was a price hike in December, it didn’t really affect the subscribers as the companies Jio, Vodafone and Airtel have constantly modified their plans and also introduced some new plans.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X