വോഡഫോൺ 95 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ ഓൾറൌണ്ടർ പായ്ക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു

|

ടോക്ക് ടൈം, ഡാറ്റ, റേറ്റ് കട്ടർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന പുതിയ ഓൾറൌണ്ടർ പ്ലാൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വോഡാഫോൺ. തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകളിലാണ് വോഡഫോൺ 95 രൂപയുടെ പുതിയ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കൌണ്ടിന്റെ സർവ്വീസ് വാലിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റീചാർജ് പായ്ക്കുകളാണ് വോഡഫോണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഓൾറൌണ്ടർ പ്ലാനുകളും.

ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ
 

വോഡാഫോണിന്റെ അടിസ്ഥാന ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ 49 രൂപ വിലയുള്ളതാണ്. ഇതിലൂടെ വോഡഫോൺ ഉപയോക്താവിന് 28 ദിവസത്തെ അക്കൗണ്ട് വാലിഡിറ്റി കൂടി ലഭിക്കും. പുതുതായി ആരംഭിച്ച 95 രൂപ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ നിലവിലുള്ള 39 രൂപ, 49 രൂപ, 79 രൂപ പ്ലാനുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ചേരുക. നിലവിൽ 95 രൂപ പായ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

വാലിഡിറ്റി

പുതിയ 95 രൂപ പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ആകർഷണം വാലിഡിറ്റി തന്നെയാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 56 ദിവസത്തേക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാനാണ് ഇത്. പ്ലാനിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതേ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അതിനാൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോംബോ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പ്രീപെയ്ഡ് നമ്പർ ആക്ടിവായി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 95 രൂപ ഔൾറൌണ്ടർ പ്ലാൻ മികച്ച ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫറുമായി വോഡഫോൺ

വോഡഫോൺ 95 രൂപ ഔൾറൌണ്ടർ പായ്ക്ക്

വോഡഫോൺ 95 രൂപ ഔൾറൌണ്ടർ പായ്ക്ക്

വോഡഫോണിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാനുകളെ പോലെ തന്നെ 95 രൂപ പായ്ക്ക് ഡാറ്റ, ടോക്ക് ടൈം, വോയ്‌സ് കോളിംഗ് റേറ്റ് കട്ടർ എന്നീ മൂന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 74 രൂപ ടോക്ക് ടൈം ആനുകൂല്യവും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ ലോക്കൽ / നാഷണൽ കോളുകൾക്കും സെക്കൻഡിൽ 2.5 പൈസ എന്ന നിരക്കാണ് ഈടാക്കുക. ഈ പ്ലാൻ 200എംബി ഡാറ്റയും നൽകുന്നു. റീചാർജ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 56 ദിവസമാണ് പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി.

താരിഫ്
 

2019 ഡിസംബറിൽ നടന്ന താരിഫ് പരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പ് വോഡഫോൺ 95 രൂപ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്ലാൻ 95 രൂപയുടെ ഫുൾ ടോക്ക് ടൈം ആനുകൂല്യവും സെക്കൻഡിൽ ഒരു പൈസയ്ക്ക് ലോക്കൽ, നാഷണൽ കോൾ ചാർജുകളും 500 എംബി ഡാറ്റയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയായിരുന്നു അന്ന് പ്ലാനിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 95 രൂപ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഇപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കമ്പനി ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യം പകുതിയിലധികം കുറച്ചു.

95 രൂപ

പുനരാരംഭിച്ച 95 രൂപ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ കേരളം കൂടാതെ ബീഹാർ, ചെന്നൈ, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മുംബൈ, തമിഴ്‌നാട് സർക്കിളുകളിലെ വോഡഫോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഈ സർക്കിളുകളിലെ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്ലാൻ ലഭ്യമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അധികം പണം മുടക്കാതെ കൂടുതൽ വാലിഡിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഇത്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അധിക ഡാറ്റ നേടാം

വോഡഫോൺ ഓൾറൌണ്ടർ പ്ലാനുകൾ

വോഡഫോൺ ഓൾറൌണ്ടർ പ്ലാനുകൾ

ഭാരതി എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും 2018 ൽ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ‘മിനിമം റീചാർജ്' പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ മിനിമം റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ ആരംഭിച്ചു (വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഓൾറൌണ്ടർ പ്ലാനുകൾ). ഈ പ്ലാനുകൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് സർവ്വീസ് വാലിഡിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളാണ്. 39 രൂപ, 49 രൂപ, 79 രൂപ, പുതുതായി സമാരംഭിച്ച 95 രൂപ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാനുകളാണ് വോഡഫോണിനുള്ളത്.

39, 79 രൂപ പ്ലാനുകൾ

39, 79 രൂപ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, 49, 79 രൂപ പാക്കുകൾ എല്ലാ വോഡഫോൺ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർക്കും ലഭിക്കും. 79 രൂപ ഓൾ റൌണ്ടർ പ്ലാൻ ഉപയോക്താവിന് 64 രൂപ ലിമിറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം, 200 എംബി ഡാറ്റ, വോയ്‌സ് കോളുകൾക്ക് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പൈസ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. 79 രൂപ പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി 28 ദിവസമാണ്. അതുപോലെ 49 രൂപ പായ്ക്ക് ഉപയോക്താവിന് 100MB ഡാറ്റയും 38 രൂപ ടോക്ക് ടൈമും 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അൺലിമിറ്റഡ് കോംബോ

വോഡഫോണിന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് കോംബോ പ്ലാനുകൾ 129 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ എല്ലാ മാസവും 100 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് ഓൾറൌണ്ടർ റീചാർജുകളും പ്രയോജനകരമാണ്. 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുള്ള 95 ശതമാനം ഓൾ റൌണ്ടർ പായ്ക്കുകളും അത്തരം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ എന്നിവയുടെ 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പ്ലാനുകൾ

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Vodafone has introduced the Rs 95 All Rounder plan in select circles with talk time, data and rate cutter benefits for two months. All Rounder plans from Vodafone are the Minimum Recharge packs which customers can avail to extend service validity of the account. For example, the basic Rs 49 All Rounder plan extends a Vodafone user’s account validity by 28 days. The newly launched Rs 95 All Rounder plan joins other existing ones like Rs 39, Rs 49 and Rs 79. However, the Rs 95 pack is available only in select circles at the moment.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X