ഈ റോബോട്ട് നിങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കും

|

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി മുതൽ നശിച്ചുപോയ സസ്യങ്ങൾ ഇല്ല! നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ $ 949 (66,000 രൂപ) ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാ റോബോട്ടിക്സ് ഇതിനകം തന്നെ വളരെ ഒരു നീണ്ട മാർഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഈ റോബോട്ട് നിങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സഹായിക്കു

 

നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത റോബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചുറ്റുമായി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ.

ഹെക്‌സാ

ഹെക്‌സാ

ഇത്തരം നൂതനമായ ഒരു യന്ത്രമാണ് "ഹെക്‌സാ "- നിങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ പരിപാലനം, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവയെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്പൈഡർ പോലെയുള്ള റോബോട്ടാണ് ഹെക്‌സാ.

റോബോട്ടാണ് ഹെക്‌സാ

റോബോട്ടാണ് ഹെക്‌സാ

നിങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ പച്ചപ്പ് നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഹെക്‌സാ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാകും. നിങ്ങൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ മറക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ഹെക്‌സാ ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും.

ഈ എട്ടുകാലിയെ പോലെയുള്ള റോബോട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും

ഈ എട്ടുകാലിയെ പോലെയുള്ള റോബോട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും

ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിൻറെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ അതിൻറെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്: വളരുന്നതിന് അവർക്ക് വെള്ളവും, സൂര്യപ്രകാശവും കൂടാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആവശ്യമാണ്.

സസ്യപരിപാലനം
 

സസ്യപരിപാലനം

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയ്യായിക പ്രകടമാവുന്നെങ്കിൽ, ഹെക്സാ റോബോട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ആദ്യ രണ്ടു ഘടകങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ സഹായിക്കും - സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമാക്കാനും, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സസ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുകയും അത് ആവശ്യത്തിന് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തണലിലേക്ക് അഭയം തേടും. എല്ലാ ഭാഗത്തും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുചുറ്റുമായി ഹെക്സയും വളം വയ്ക്കുന്നു.

സസ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും

സസ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും

സസ്യങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും വെള്ളം ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴും ഹെക്‌സാ നൃത്തം ചെയ്യുകയും കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇതിൻറെ രൂപകൽപന വളരെയധികം ആശ്ചര്യം ഉളവാക്കുന്നതും, കാണാൻ ഏകദേശം എട്ടുകാലിയായി തോന്നിക്കും. ഇതിന്റെ കാലുകൾക്ക് വേഗതയേറിയതിനാൽ ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹെക്‌സയ്ക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും.

ഈ റോബോട്ടിന് ഇനിയും സവിശേഷതകൾ ഏറെയാണ്

ഈ റോബോട്ടിന് ഇനിയും സവിശേഷതകൾ ഏറെയാണ്

ഹെക്‌സയ്ക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കളിക്കാനാവും - മുകളിൽ ചിത്രത്തിൽ, ഈ സസ്യസംരക്ഷകൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇരട്ട ഹൈ-ഫൈൻ നൽകുന്നത് കാണാം. നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ സംശയാസ്പദമായ ഏത് ശബ്‌ദവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പരിശോധിക്കാൻ ഈ റോബോട്ടിന് സാധിക്കും. എന്തെന്നാൽ, 'നൈറ്റ് വിഷൻ' ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, വൈ-ഫൈ, യു.എസ്.ബി പോർട്ടുകളും ലഭ്യമാണ്.

 റോബോട്ടിൻറെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് ഹെക്‌സായുടെ സ്രഷ്ടാവ്

റോബോട്ടിൻറെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് ഹെക്‌സായുടെ സ്രഷ്ടാവ്

ഹെക്‌സായുടെ സ്രഷ്ടാവായ ടിയാങ്കി സൺ പറഞ്ഞു: "ഓരോ ജീവിക്കും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യർ അവരുടെ രീതികൾ പിന്തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഞങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ അന്തർവാഹിനികൾ, വിമാനങ്ങൾ, അപ്പോളോ പ്രോഗ്രാം എന്നിവ നിർമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

'നൈറ്റ് വിഷൻ' ക്യാമറ

എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ? സസ്യങ്ങളുമായി ഈ മാനുഷിക പ്രവണതയും സാങ്കേതികവിദ്യയും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു റോബോട്ടിക് റോവർ അടിത്തറയുള്ളതിനാൽ ചെടികൾക്ക് ചലനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. സാങ്കേതികതയും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കലർത്തിയ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
One such innovative machine is Hexa – a spider-like robot that takes care of your plants and literally helps to keep them alive. If you’re one of those people who like to have some greenery around their house but occasionally (or more often than you care to admit) forget watering your plants, then it might be a good idea to invest in Hexa.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more