റിയൽ‌മി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് കിഴിവ് ഓഫറുകളുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ ജൂൺ 2021

|

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിൽപ്പനയുമായി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം റിയൽമി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച കിഴിവുകൾ നൽകുന്നു. ഈ വിൽപ്പന സമയത്ത് റിയൽമി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ‌ എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ‌ നിന്നും ഒരു പുതിയ റിയൽമി സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമയമാണ് ഇത്. 5 ജി നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സപ്പോർട്ടുള്ള പുതിയ റിയൽമി എക്‌സ് 7 5 ജി ഇപ്പോൾ 19,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള റിയൽമി എക്‌സ് 3 സൂപ്പർ സൂം 21,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. പെരിസ്‌കോപ്പ് സൂം ലെൻസുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. 2021 ജൂണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ നിന്നും മികച്ച വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്മാർട്ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം.

 

റിയൽമി എക്‌സ് 7 5 ജി (സ്‌പേസ് സിൽവർ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

റിയൽമി എക്‌സ് 7 5 ജി (സ്‌പേസ് സിൽവർ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 21,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി എക്‌സ് 7 5 ജി സ്മാർട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി സി 25 എസ്

റിയൽമി സി 25 എസ്

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി സി 25 എസ് സ്മാർട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ടിവി വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ വൺപ്ലസ് ടിവി യു1എസ്, വില 39,999 രൂപ മുതൽ ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ടിവി വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ വൺപ്ലസ് ടിവി യു1എസ്, വില 39,999 രൂപ മുതൽ

റിയൽമി എക്‌സ് 3 സൂപ്പർ സൂം (ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം)
 

റിയൽമി എക്‌സ് 3 സൂപ്പർ സൂം (ആർട്ടിക് വൈറ്റ്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 29,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി എക്‌സ് 3 സൂപ്പർ സൂം സ്മാർട്ഫോൺ 26% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 21,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിവോ വൈ73 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, വില 20,999 രൂപവിവോ വൈ73 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, വില 20,999 രൂപ

റിയൽമി സി 15 ക്വാൽകോം എഡിഷൻ (പവർ സിൽവർ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി 15 ക്വാൽകോം എഡിഷൻ (പവർ സിൽവർ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി സി 15 ക്വാൽകോം എഡിഷൻ സ്മാർട്ഫോൺ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി നർ‌സോ 20 (വിക്ടറി ബ്ലൂ, 128 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

റിയൽമി നർ‌സോ 20 (വിക്ടറി ബ്ലൂ, 128 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 13,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി നർ‌സോ 20 സ്മാർട്ഫോൺ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 5 ജിയുടെ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുംവൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 5 ജിയുടെ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും

റിയൽമി 8 (സൈബർ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

റിയൽമി 8 (സൈബർ ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി 8 സ്മാർട്ഫോൺ 11% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി നർ‌സോ 30 എ (ലേസർ ബ്ലൂ, 32 ജിബി) (3 ജിബി റാം)

റിയൽമി നർ‌സോ 30 എ (ലേസർ ബ്ലൂ, 32 ജിബി) (3 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി നർ‌സോ 30 എ സ്മാർട്ഫോൺ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 8,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി നർ‌സോ 30 പ്രോ 5 ജി (സ്വോർഡ് ബ്ലാക്ക്, 64 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

റിയൽമി നർ‌സോ 30 പ്രോ 5 ജി (സ്വോർഡ് ബ്ലാക്ക്, 64 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി റിയൽമി നർ‌സോ 30 പ്രോ 5 ജി സ്മാർട്ഫോൺ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി 7 പ്രോ (മിറർ സിൽവർ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

റിയൽമി 7 പ്രോ (മിറർ സിൽവർ, 128 ജിബി) (6 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 20,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി 7 പ്രോ സ്മാർട്ഫോൺ 4% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി എക്‌സ് 7 പ്രോ 5 ജി (മിസ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം

റിയൽമി എക്‌സ് 7 പ്രോ 5 ജി (മിസ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി) (8 ജിബി റാം

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 32,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി എക്‌സ് 7 പ്രോ 5 ജി സ്മാർട്ഫോൺ 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 28,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റിയൽമി സി 25 (വാട്ടർ ബ്ലൂ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി 25 (വാട്ടർ ബ്ലൂ, 64 ജിബി) (4 ജിബി റാം)

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡെയ്‌സ് സെയിൽ സമയത്ത് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള റിയൽമി സി 25 സ്മാർട്ഫോൺ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart has announced a new promotion, this time on Realme smartphones. During this sale, Realme smartphones will be offered at an all-time low price, making this the greatest time to buy a new Realme smartphone, especially on Flipkart.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X