സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു

|

ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ വിലക്കിഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. മുൻകൂർ കിഴിവുകൾ ഒഴികെ, ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് കിഴിവുകൾ നൽകുന്നു. വിൽപ്പന സമയത്ത് നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ടിൻറെ ഏറ്റവും പുതിയ വിൽപ്പന ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെ തുടരും. ആപ്പിൾ ഐഫോണുകൾ, പോക്കോ എക്‌സ് 3 പ്രോ, റോഗ് ഫോൺ 3, പിക്‌സൽ 4 എ, റിയൽമി നാർസോ പ്രോ 30 തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മോഡലുകൾ ഒഴികെ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം 20 ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡിവൈസുകൾ വിൽപ്പനയിലുണ്ടെന്നാണ്.

 

സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു

ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ വിൽപ്പനയിലെ ചില മികച്ച ഡീലുകളിൽ റിയൽ‌മി സി 20, റിയൽ‌മി 8, പോക്കോ എം 3 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐഫോൺ 12 പോലുള്ള മുൻനിര സ്മാർട്ഫോണുകൾക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയ്ക്ക് റീട്ടെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വിൽപ്പനയിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ മികച്ച ഡീലുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന ഓഫറുകൾ ഇവിടെ നിന്നും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓഫറുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്മാർട്ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില കുറവായിരിക്കും.

സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു
 

റിയൽ‌മി 8 5 ജി: റിയൽ‌മിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ 3,000 രൂപ കിഴിവിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. ഇതോടെ, ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൻറെ യഥാർത്ഥ വില 16,999 രൂപയിൽ നിന്നും 13,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാണ്. സമാനമായ ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്ന മറ്റ് റിയൽമി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ലഭ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, റിയൽ‌മി നാർസോ 30 പ്രോ ഈ വിൽപ്പനയിൽ യഥാർത്ഥ വിലയായി 18,999 രൂപയിൽ നിന്ന് വെറും 15,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ, റിയൽ‌മി സി 20 സ്മാർട്ഫോൺ 6,499 രൂപയ്ക്ക് 1,500 രൂപ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാണ്. 7,999 രൂപ വില വരുന്ന റിയൽ‌മി സി 11 ഇപ്പോൾ വെറും 6,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. റിയൽ‌മി എക്‌സ് 7 മാക്‌സ് 29,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 24,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു

പോക്കോ എം 3: പോക്കോയുടെ ഈ ബജറ്റ് ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ മൊബൈൽ ബോണാൻസ വിൽപ്പനയിൽ 12,999 രൂപ യഥാർത്ഥ വില വരുന്ന പോക്കോ എം 3 വെറും 10,499 രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. പോക്കോ സി 3 7,499 രൂപ, പോക്കോ എം 3 പ്രോ 13,999 രൂപ, പോക്കോ എക്സ് 3 പ്രോ 18,999 രൂപ എന്നിവയാണ് കിഴിവിലുള്ള മറ്റ് പോക്കോ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ.

സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു

മോട്ടോ ജി 60: മോട്ടോറോള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ വരുന്ന മോട്ടോ ജി 60 ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ 16,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് സാധാരണ വിലയായ 21,999 രൂപയിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ വില കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത്. മോട്ടോ ജി 40 ഫ്യൂഷൻ 19,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 15,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. മോട്ടോ ഇ 7 പവർ 8,799 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ളിപ്പ്കാർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്.

സ്മാർട്ഫോണുകൾക്ക് നിരവധി ഓഫറുകളുമായി ഫ്‌ളിപ്പ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബൊണാൻസ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു

ഐഫോൺ 12: മുൻനിര ഐഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 66,999 രൂപയ്ക്ക് റീട്ടെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഐഫോൺ 12 മിനി, ഐഫോൺ എക്സ്ആർ, എൻട്രി ലെവൽ ഐഫോൺ എസ്ഇ എന്നിവ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമായ മറ്റ് ഐഫോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മൊബൈൽ ബോണാൻസ വിൽപനയിൽ 39,999 രൂപയ്ക്ക് അസ്യൂസ് റോഗ് ഫോൺ 3 വിൽക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 4 എ 31,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, വിവോ വൈ 73 20,990 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് വിലകൾ കൂടാതെ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വിൽപ്പന എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇഎംഐകൾക്ക് 5 ശതമാനം തൽക്ഷണ കിഴിവ് നൽകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും പോലുള്ള ഡീലുകളും വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Flipkart has begun its Mobiles Bonanza sale, which will run till August 23 and include discounts on smartphones from Realme, Poco, and other brands. Here are some of the best bargains from the auction.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X