അ‌മ്പമ്പോ ഇങ്ങനെയൊരു വിലക്കുറവോ! റെഡ്മി ക്ലിയറൻസ് സെയിലിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫോണുകളും അ‌വയുടെ വിലയും

|

നിരവധി റെഡ്മി(Redmi) സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലിയറൻസ് സെയിലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എംഐ(ഷവോമി). റെഡ്മി നോട്ട് 9 സീരീസിലെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,999 രൂപ മുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്നതാണ് ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളോട് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ അ‌വ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അ‌വസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഷവോമി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ

ഷവോമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്​സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വിലയിൽ റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലഭ്യമാകുക. റെഡ്മിയുടെ എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിന്റെ ഭാഗമായി വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അ‌റിയാം.

ഉറപ്പായും ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കിയിരിക്കണം

എന്നാൽ ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏതാനും നിബന്ധനകളോടെയാണ് ഷവോമി ഈ ക്ലിയറൻസ് സെയിലിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയറൻസ് സെയിലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് യാതൊരു വിധ വാറന്റിയും കമ്പനി നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം. റെഡ്മി ക്ലിയറൻസ് സെയിലിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണുകളും അ‌വയുടെ യഥാർഥ വിലയും ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വിലയും ഇതാ.

5ജി കിടിലനാകുമ്പോൾ സ്മാർട്ട്ഫോണും കിടിലനാകണം!; 30000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള നാല് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ5ജി കിടിലനാകുമ്പോൾ സ്മാർട്ട്ഫോണും കിടിലനാകണം!; 30000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള നാല് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡൽ, വില, ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വില(സിഎസ്പി) എന്ന ക്രമത്തിൽ:
 

സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡൽ, വില, ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ വില(സിഎസ്പി) എന്ന ക്രമത്തിൽ:

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ മാക്സ് (6ജിബി + 64ജിബി). വില: 16999 - സിഎസ്പി: 13,499.

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ (4ജിബി + 128ജിബി) വില: 15999 - സിഎസ്പി: 11,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 14999 - സിഎസ്പി: 12,499

ഠ റെഡ്മി 8എ ഡ്യുവൽ (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 7499 - സിഎസ്പി: 5,499

ഠ റെഡ്മി 5 (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 7499 - സിഎസ്പി: 4,499

റെഡ്മി 5

ഠ റെഡ്മി 5 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 7,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 13999 - സിഎസ്പി: 10,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 16999 - സിഎസ്പി: 13,999

ഠ റെഡ്മി 8എ ഡ്യുവൽ (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 8299 - സിഎസ്പി: 7,299

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 8 പ്രോ (6ജിബി + 64ജിബി) വില: 15999 - സിഎസ്പി: 12,999.

പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

ഠ റെഡ്മി ​വൈ3

ഠ റെഡ്മി ​വൈ3 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 8 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9499 - സിഎസ്പി: 6,499

ഠ റെഡ്മി ​വൈ3 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 12999 - സിഎസ്പി: 8,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 11999 - സിഎസ്പി: 7,499

ഠ റെഡ്മി 6 പ്രോ (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 8999 - സിഎസ്പി: 4,499.

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7എസ്

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7എസ് (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 12999 - സിഎസ്പി: 7,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി കെ20 (6ജിബി + 1 28ജിബി) വില: 24999 - സിഎസ്പി: 18,999

ഠ റെഡ്മി കെ20 (6ജിബി + 64ജിബി) വില: 21999 - സിഎസ്പി: 14,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ മാക്സ് (8ജിബി + 128ജിബി) വില: 19999 - സിഎസ്പി: 14,999.

മാറ്റത്തിനൊത്ത് മുന്നേറാം; 15,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മികച്ച 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾമാറ്റത്തിനൊത്ത് മുന്നേറാം; 15,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മികച്ച 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 11999 - സിഎസ്പി: 7,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7എസ് (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 6,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5 പ്രോ (6ജിബി + 64ജിബി) വില: 13999 - സിഎസ്പി: 9,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 6 പ്രോ (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 11999 - സിഎസ്പി: 9,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 6 പ്രോ (6ജിബി + 64ജിബി) വില: 15999 - സിഎസ്പി: 10,999.

ഠ റെഡ്മി 6

ഠ റെഡ്മി 6 (3ജിബി + 64ജിബി) വില: 8499 - സിഎസ്പി: 6,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 16999 - സിഎസ്പി: 11,999

ഠ റെഡ്മി കെ20 പ്രോ (8ജിബി + 256ജിബി) വില: 29999 - സിഎസ്പി: 17,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 6,999

ഠ റെഡ്മി ​വൈ2 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 6,999.

അ‌വസരം ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കില്ല: ഇപ്പോൾ ഉഗ്രൻ ഓഫറിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 12ജിബി റാം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾഅ‌വസരം ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കില്ല: ഇപ്പോൾ ഉഗ്രൻ ഓഫറിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 12ജിബി റാം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 11999 - സിഎസ്പി: 7,999

ഠ റെഡ്മി 4 (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 6999 - സിഎസ്പി: 4,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 (4ജിബി + 128ജിബി) വില: 13499 - സിഎസ്പി: 8,999

ഠ റെഡ്മി 9 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 9499 - സിഎസ്പി: 7,499

ഠ റെഡ്മി ​വൈ1 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 8,999.

റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ മാക്സ്

ഠ റെഡ്മി 7 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9499 - സിഎസ്പി: 6,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 9 പ്രോ മാക്സ് (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 18499 - സിഎസ്പി: 11,999

ഠ റെഡ്മി 7എ (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 6699 - സിഎസ്പി: 4,999

ഠ റെഡ്മി 9 പവർ (4ജിബി + 128ജിബി) വില: 11999 - സിഎസ്പി: 9,999

ഠ റെഡ്മി 8എ (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 6999 - സിഎസ്പി: 4,499.

നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണോ? ഉപേക്ഷിക്കും മുമ്പ് ഈ കാരണങ്ങൾ അ‌റിയൂനിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണോ? ഉപേക്ഷിക്കും മുമ്പ് ഈ കാരണങ്ങൾ അ‌റിയൂ

ഠ റെഡ്മി 6എ

ഠ റെഡ്മി 6എ (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 5999 - സിഎസ്പി: 3,999

ഠ റെഡ്മി കെ20 പ്രോ (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 26999 - സിഎസ്പി: 14,999

ഠ റെഡ്മി ​വൈ1 ​ലൈറ്റ് (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 6999 - സിഎസ്പി: 4,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി ​വൈ2 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 8999 - സിഎസ്പി: 4,999.

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 4

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 4 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 4,999

ഠ റെഡ്മി 6എ (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 6499 - സിഎസ്പി: 4,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ (6ജിബി + 64ജിബി) വില: 12999 - സിഎസ്പി: 6,999

ഠ റെഡ്മി 5 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 8999 - സിഎസ്പി: 6,499

ഠ റെഡ്മി 5എ (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 5999 - സിഎസ്പി: 4,499.

വമ്പിച്ച ആദായ വിൽപ്പന...; 3999 രൂപയ്ക്ക് മുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായി റെഡ്മി ക്ലിയറൻസ് സെയിൽവമ്പിച്ച ആദായ വിൽപ്പന...; 3999 രൂപയ്ക്ക് മുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായി റെഡ്മി ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ

ഠ റെഡ്മി 6 പ്രോ

ഠ റെഡ്മി 6 പ്രോ (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 6,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 4 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10999 - സിഎസ്പി: 6,999

ഠ റെഡ്മി 8എ (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 7499 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി 6 (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 7999 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി 8 (4ജിബി + 64 ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 6,999.

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5 പ്രോ

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 5 പ്രോ (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 12999 - സിഎസ്പി: 7,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ (6ജിബി + 128ജിബി) വില: 13999 - സിഎസ്പി: 9,999

ഠ റെഡ്മി 5എ (3ജിബി + 32ജിബി) വില: 6999 - സിഎസ്പി: 5,999

ഠ റെഡ്മി 7എ (2ജിബി + 16ജിബി) വില: 6499 - സിഎസ്പി: 4,499

ഠ റെഡ്മി 4 (4ജിബി + 64ജിബി) വില: 10499 - സിഎസ്പി: 7,999.

ഓൺ​ലൈനിൽ ഓഡർ ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ കല്ലാക്കുന്ന 'മാന്ത്രികൻ' പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് 12 ലക്ഷത്തിന്റെ മോഷണംഓൺ​ലൈനിൽ ഓഡർ ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ കല്ലാക്കുന്ന 'മാന്ത്രികൻ' പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് 12 ലക്ഷത്തിന്റെ മോഷണം

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 4

ഠ റെഡ്മി 7 (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 8499 - സിഎസ്പി: 4,999

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 4 (2ജിബി + 32ജിബി) വില: 9999 - സിഎസ്പി: 4,999

ഠ റെഡ്മി 8എ ഡ്യുവൽ (3ജിബി + 64ജിബി) വില: 8999 - സിഎസ്പി: 5,499

ഠ റെഡ്മി നോട്ട് 3 ( 32 ജിബി ) - സിഎസ്പി: 4,999.

Best Mobiles in India

English summary
Xiaomi has come up with a clearance sale that includes several Redmi smartphones. Smartphones from the Redmi Note 9 series are also featured in this clearance sale. The special feature of this sale is that smartphones are available starting at Rs. 3,999. The smartphones will be available at this price only on Xiaomi's official website.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X