ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ വിക്ഷ്വല്‍ എഫക്ടുകളുടെ മായിക പ്രപഞ്ചം

Posted By: Staff

ഹോളിവുഡ് സിനിമകള്‍ കണ്ട് അന്തംവിട്ടിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മള്‍ പലപ്പോഴും. സാങ്കേിതക വദ്യയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിലൂടെയാണ് സിനിമകളിലെ പലരംഗങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം.

എന്നാല്‍ യദാര്‍ഥത്തില്‍ ഷൂട് ചെയ്യുന്ന രംഗവും നമ്മള്‍ സിനിമയില്‍ കാണുന്ന രംഗങ്ങളും തമ്മില്‍ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കില്‍ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടുനോക്കു.

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സ് ചേര്‍ക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും ഉള്ള ഏതാനും രംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്

ദി വാക്കിംഗ് ഡെഡ് എന്ന സിനിമയിലെ രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

ഇതേ രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

ദി വാക്കിംഗ് ഡെഡ് എന്ന സിനിമയിലെ രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

ഇതേ രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന സിനിമയില്‍ വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

ഇതേ രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

ലൈഫ് ഓഫ് പൈയിലെ മറ്റൊരു രംഗം വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്‌

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

 

 

ഗെയിം ഓഫ് ത്രോണ്‍സ്- വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

 

 

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

വിഷ്യല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു മുന്‍പ്

വിഷ്വല്‍ എഫക്റ്റ്‌സിനു ശേഷം

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്

Please Wait while comments are loading...

Social Counting

ബ്രേക്ക് ന്യൂസ് അറിയിപ്പുകള് നേടൂ. - Malayalam Gizbot