30,000 ഗെയിമറുകൾക്ക് വിലക്ക്: പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

|

റഡാർ ഹാക്ക് ചീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 30,000 ഗെയ്‌മറുകളെയാണ് പബ്ജി ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിരോധിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എസ്പോർട്ട് കമ്പനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായി നാല് പ്രൊഫഷണൽ ഗെയ്‌മറുകളെ പബ്ജി കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിരോധിച്ചിരുന്നു, ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അനുവാദമില്ലാതെ ഏതോ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി സ്വികരിച്ചത്.

പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 

ചില ഗെയിമറുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്‌തശേഷം കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പതിവ്, നിർദേശങ്ങൾ ഒന്നും വായിച്ചുനോക്കാതെയാണ് ഗെയിം കളിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് കൊണ്ടുതന്നെ മിക്കയാളുകൾക്കും പബ്ജി ഗെയിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.

കളിയില്‍ ചതി; മൂന്നു കളിക്കാര്‍ക്ക് നിരോധനവുമായി പബ്ജി

പബ്ജി ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ചെയ്യേണ്ട 10 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.

1. മൂന്നാം-കക്ഷി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

1. മൂന്നാം-കക്ഷി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

പബ്ജി കോർപ്പറേഷൻ അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പബ്ജി ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി വിലക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

2. അനുവദിക്കാത്ത ഹാർഡ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

2. അനുവദിക്കാത്ത ഹാർഡ്‌വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

അനുവദിക്കാത്ത കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഹാർഡ്‌വെയറുകൾ: മൗസ്, മൊബൈൽ ഗെയിം കൺട്രോളർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. ഇവ ഉപയോഗിച്ചാൽ, പബ്ജി ഗെയിം കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വികരിക്കാം.

 3. ഗെയിം ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്

3. ഗെയിം ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്

ഗെയിം ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നത്, ഗെയിമിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റിസിനെ ലംഘിക്കുന്നതാണ്.

4. പാക്കറ്റ് ഡാറ്റ, സർവറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്
 

4. പാക്കറ്റ് ഡാറ്റ, സർവറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്

പാക്കറ്റ് ഡാറ്റ മാറ്റുന്നതും സർവറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വികരിക്കാൻ പ്രേരിതമാക്കും.

 5. ഗെയിമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുമേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

5. ഗെയിമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുമേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

ഗെയിംപ്ലേയുടെ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തകരാറുകളോ, ബഗുകളോ സംഭവിച്ച്‌ അതുപയോഗിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമനടപടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിഴയൊടുക്കുന്നതിനോ വിധിക്കപ്പെടും.

6. വർഗം, ലിംഗഭേദം, ദേശീയത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

6. വർഗം, ലിംഗഭേദം, ദേശീയത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

വർഗം, ലിംഗഭേദം, ദേശീയത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേദനയുളവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പിഴയൊടുക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കും.

 7. കുറ്റകരമായ വിളിപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടേക്കാം

7. കുറ്റകരമായ വിളിപ്പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടേക്കാം

മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിന്ദ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പബ്ജിയിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ലൈംഗികത സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ വ്യാപാരമുദ്രയോ പകർപ്പവകാശമോ ലംഘിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്.

8. ടീം അംഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്

8. ടീം അംഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടീം അംഗങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് മനഃപൂർവ്വമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിഴയൊടുക്കേണ്ടതായി വരും.

9. മറ്റ് കളിക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്

9. മറ്റ് കളിക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്

മറ്റ് കളിക്കാരെ പിന്തുടർന്ന് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും, തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പബ്ജിയിൽ ലംഘനമാണ്.

10. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്

10. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്

മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായോ മൂന്നാം കക്ഷി ഏജൻസികൾക്കോ നൽക്കുന്നത് സ്വകാര്യ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതാണ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
PlayerUnknown's Battlegrounds is an online multiplayer battle royale game developed and published by PUBG Corporation, a subsidiary of South Korean video game company Bluehole.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X