എയർടെലിൻറെ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് 598 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു: വിശദാംശങ്ങൾ

|

84 ദിവസത്തെ സാധുതയോടെ ഭാരതി എയർടെൽ ദീർഘകാല പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 598 രൂപയിൽ ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 2,398 രൂപ വരെയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. 598 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി അതിവേഗ ഡാറ്റ, അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, മറ്റ് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളായ വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്, എയർടെൽ എക്സ്സ്ട്രീം പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഷാ അക്കാദമിയിൽ നാല് ആഴ്ച സൗജന്യ കോഴ്സ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 84 ദിവസത്തെ സാധുതയോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി വരുന്നത്.

കൂടുതൽ ഡാറ്റാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തേടുന്ന എയർടെൽ വരിക്കാർക്ക് പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള 598 രൂപ എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിലേക്ക് 100 രൂപ കൂടി ചേർക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപടി തുടരും. 698 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ 84 ദിവസത്തെ സാധുത, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, എയർടെൽ എക്സ്സ്ട്രീം ആപ്പ്, വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്, ഷാ അക്കാദമിയിൽ നാല് ആഴ്ച സൗജന്യ കോഴ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.

​598 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ
 

​598 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

598 രൂപ പ്ലാൻ റീചാർജ് ചെയ്താൽ പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി ഹൈ-സ്പീഡ് ഡാറ്റയും, ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് കോൾ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ദിവസേന 100 എസ്എംഎസുകളും അയക്കാം. കൂടാതെ വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഫാസ്റ്റാഗ്, എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ, ഷാ അക്കാഡമിയിൽ നാല് ആഴ്ച സൗജന്യ കോഴ്സ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. 84 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് പ്ലാനിനുള്ളത്.

698 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

698 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

598 രൂപ പാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് നൂറു രൂപ അധികം നൽകി 698 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ എടുക്കാം. 2 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനിൽ ദിവസേന ലഭിക്കുക. 84 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് പ്ലാനിനുള്ളത്. കോളിന്റെ കാര്യത്തിലും എസ്എംഎസുകളുടെ കാര്യത്തിലും 598 രൂപ പ്ലാനിന്റെ അതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് 698 രൂപ റീചാർജ് പ്ലാനിലും ലഭിക്കുക. വിങ്ക് മ്യൂസിക്, എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ, ഷാ അക്കാഡമിയിൽ നാല് ആഴ്ച സൗജന്യ കോഴ്സ്, ഫാസ്റ്റാഗ് എന്നീ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പാക്കിലുമുണ്ട്.

1,498 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

1,498 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

365 ദിവസത്തേക്ക് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് എയർടെൽ നൽകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് 1,498 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനാണ്. ഡെയ്‌ലി ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്ലാനിൽ ആകെ 24 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുക. ഡാറ്റ കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, ആകെ 3600 എസ്എംഎസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ലഭിക്കും. വിങ്ക് മ്യൂസിക്, എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം, ഫാസ്റ്റാഗ് ക്യാഷ്ബാക്ക്, ഷാ അക്കാദമി കോഴ്സ് എന്നീ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും.

2,398 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ
 

2,398 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ

2,398 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനാണ് ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റിയുള്ള അടുത്ത പ്ലാൻ. എയർടെൽ പ്ലാനുകളിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പ്ലാനും ഇതാണ്. ഡെയ്‌ലി 1.5 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ഈ പ്ലാനിൽ ലഭിക്കുക. അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ, ദിവസേന 100 എസ്എംഎസുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പ്ലാനിലുള്ളത്. വിങ്ക് മ്യൂസിക്, എയർടെൽ എക്സ്ട്രീം പ്രീമിയം പ്ലസ്, ഫാസ്റ്റാഗ് ക്യാഷ്ബാക്ക്, തുടങ്ങിയ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പാക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും.

അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകൾ

അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകൾ

ഈ ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും മുൻപേ ഡാറ്റ പ്ലാനുകളിലെ എഫ്.യു.പി ലിമിറ്റ് ആദ്യം നീക്കം ചെയ്തത് ഭാരതി എയർടെലാണ്. എല്ലാ അൺലിമിറ്റഡ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കുമുള്ള വോയ്‌സ് കോളുകളുടെ എഫ്.യു.പി പരിധി നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് എയർടെൽ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ എയർടെല്ലിന്റെ 148 രൂപ, 248 രൂപ, 598 രൂപ, 698 രൂപ, 1498 രൂപ, 2398 രൂപ എന്നീ പ്ലാനുകൾ റീചാർജ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും മറ്റു ചാർജുകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാതെ വൊഡാഫോൺ-ഐഡിയ,ജിയോ, ബിഎസ്എൻഎൽ തുടങ്ങിയ മറ്റെല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കും വോയ്‌സ് കോളുകൾ വിളിക്കാൻ കഴിയും. കോളുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആകുന്നതിനൊപ്പം 219 രൂപ, 399 രൂപ, 449 രൂപ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും എയർടെൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Airtel subscribers who are looking for more data benefits can add Rs 100 more to the Rs 598 Airtel prepaid plan to avail 2GB of data per day but other benefits would remain the same. The Rs 698 prepaid plan would include 84 days of validity, 100 SMS per day, Airtel Xstream app, Wynk Music, FASTag and four weeks free course on Shaw academy.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X