അടിപൊളി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

|

പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ജനപ്രിയമാണ് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും. എല്ലാ ടെലിക്കോം കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സിനായി നിരവധി പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബിഎസ്എൻഎല്ലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമല്ല. പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പോലും മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാനുകൾ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു. കൂ‌ടുതൽ അറിയാൻ തുട‍ർന്ന് വായിക്കുക.

 

ബിഎസ്എൻഎൽ

അധികം പണം മുടക്കാത്തവരെ മുതൽ, കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിനെ വരെ പരിഗണിച്ചാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് മികച്ച ബിഎസ്എൻഎൽ പ്ലാനുകളാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 999 രൂപ, 798 രൂപ, 525 രൂപ, 399 രൂപ, 199 രൂപ എന്നീ നിരക്കുകളിലാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഓഫ‍ർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

മികച്ച വേഗതയുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഭാരത് ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാന്റ് പ്ലാനുകൾമികച്ച വേഗതയുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഭാരത് ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാന്റ് പ്ലാനുകൾ

999 രൂപ പ്ലാൻ

999 രൂപ പ്ലാൻ

999 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ മൂന്ന് അധിക സിം കാർഡുകളും ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്ലാൻ കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ പ്രൈമറി സിം കാർഡിൽ ഒരു മാസം 75 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നു.

225 ജിബി ഡാറ്റ
 

225 ജിബി ഡാറ്റ റോൾഓവർ സൗകര്യവും 999 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ യൂസേഴ്സിന് ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു. മൊത്തം 75 ജിബി ഡാറ്റ, പ്രതിദിനം 100 മെസേജുകൾ, അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യം എന്നിവയാണ് മറ്റ് സിം കാർഡുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

ബിഎസ്എൻഎൽ വരിക്കാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന നാല് കിടിലൻ പ്ലാനുകൾബിഎസ്എൻഎൽ വരിക്കാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന നാല് കിടിലൻ പ്ലാനുകൾ

798 രൂപ പ്ലാൻ

798 രൂപ പ്ലാൻ

798 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് 50 ജിബി ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 150 ജിബി വരെ ഡാറ്റ റോൾഓവർ സൗകര്യവും ഈ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഫാമിലി പ്ലാൻ ആണ്.

സെക്കന്ററി സിം

അതിനാൽ തന്നെ പ്ലാനിനൊപ്പം സെക്കന്ററി സിം കാർഡുകളിലേക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ദിവസവും 100 എസ്എംഎസുകളും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളും 50 ജിബി ഡാറ്റയുമുള്ള രണ്ട് സെക്കന്ററി കണക്ഷനുകളാണ് 798 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ യൂസേഴ്സിന് ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നത്.

ജിയോ 5ജി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 5ജി നെറ്റ്വർക്കെന്ന് അംബാനിജിയോ 5ജി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 5ജി നെറ്റ്വർക്കെന്ന് അംബാനി

525 രൂപ പ്ലാൻ

525 രൂപ പ്ലാൻ

525 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 255 ജിബി വരെ ഡാറ്റ റോൾഓവർ സൌകര്യവും 85 ജിബി വരെ ഡാറ്റയും ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യവും ഈ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. 525 രൂപയുടെ പ്ലാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആനുകൂല്യം ഒരു അധിക സിം കാർഡാണ്.

സിം

ഈ അധിക സിം കാർഡിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഡാറ്റയോ സൗജന്യ മെസേജ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കില്ലെന്നത് ഓ‍ർക്കണം. 525 രൂപയുടെ ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ പ്രൈമറി സിം കാർഡിൽ മെസേജ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട്. 399 രൂപ വില വരുന്ന ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കുക.

കാശ് വീശാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ജിയോഫൈബർ പ്ലാനുകൾകാശ് വീശാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ജിയോഫൈബർ പ്ലാനുകൾ

399 രൂപ പ്ലാൻ

399 രൂപ പ്ലാൻ

ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന 399 രൂപ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്ലാനിലൂടെ പ്രതിമാസം 70 ജിബി ഡാറ്റയും യൂസേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 210 ജിബി വരെ ഡാറ്റ റോൾഓവർ സൗകര്യവും 399 രൂപയുടെ പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട്.

ജിബി

ദിവസവും 100 മെസേജുകളും 399 രൂപ പ്ലാനിലൂടെ യൂസേഴ്സിന് ലഭിക്കും. ഒരു മാസത്തേക്ക് 70 ജിബി ഡാറ്റ എന്നത് ദിവസവും 2 ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കന്നതിലും കൂടുതൽ ഡാറ്റയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ പ്ലാൻ സെലക്റ്റ് ചെയ്യാം.

കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ?, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഈ ജിയോ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാംകൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ?, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഈ ജിയോ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

199 രൂപ പ്ലാൻ

199 രൂപ പ്ലാൻ

199 രൂപ വിലയുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ഓഫ‍ർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസത്തേക്ക് 25 ജിബി ഡാറ്റയാണ് 199 രൂപ വിലയുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. 75 ജിബി ഡാറ്റ റോൾഓവർ സൗകര്യവും 199 രൂപ വിലയുള്ള പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നു.

പ്ലാൻ ഓഫ‍ർ

ദിവസവും 100 മെസേജുകളും 199 രൂപയുടെ പ്ലാൻ ഓഫ‍ർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഡാറ്റ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന, കോളിങ്, എസ്എംഎസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഒന്ന് കൂടിയാണിത്.

Best Mobiles in India

English summary
Along with prepaid plans, postpaid plans are also popular. All the telecom companies have introduced many postpaid plans for their users. BSNL is no different in this regard. In the postpaid segment, BSNL offers plans that offer great benefits even at a very low price.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X