എയർടെൽ, വോഡാഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ താരിഫ് പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്

|

വർഷങ്ങളായി ടെലികോം കമ്പനികൾ റീചാർജ് താരിഫ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. 2016 ൽ ജിയോ ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചതുമുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രശ്‌നത്തെ നേരിടുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളായ എയർടെൽ, ജിയോ, വോഡഫോൺ എന്നിവ താരിഫ് വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ടെലികോം സേവനങ്ങൾ ചെലവേറിയതായി മാറി. ജിയോയുടെ പുതിയ പ്ലാനുകൾ ഡിസംബർ 6 മുതൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ, എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും ഇതിനകം തന്നെ പുതിയ പ്ലാനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.

താരിഫ് വർദ്ധനവിന് ശേഷമുള്ള എയർടെലിൻറെ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

എയർടെൽ
 

എയർടെൽ

എയർടെലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ എയർടെൽ പദ്ധതിയിൽ പ്രതിദിനം 50 പൈസ മുതൽ 2.85 രൂപ വരെ വർദ്ധനവ് കാണാം. ഡാറ്റയ്ക്കും കോളിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമൊപ്പം, എയർടെൽ എക്സ്സ്ട്രീം, വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഡിവൈസ് പരിരക്ഷണം, ആന്റി വൈറസ് പരിരക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന എയർടെൽ താങ്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ എയർടെൽ പ്ലാനുകളും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ

എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ

പുതിയ എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ 19 രൂപയിൽ ആരംഭിച്ച് 2,398 രൂപ വരെ പോകുന്നു. എയർടെലിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗിന് കമ്പനി എഫ്‌യുപി പരിധി പാലിച്ചു. എല്ലാ 28 ദിവസത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾക്കും 1000 ഓഫ്-നെറ്റ് മിനിറ്റ്, 84 ദിവസത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 3000 മിനിറ്റ്, 365 ദിവസത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് 1200 മിനിറ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് എഫ്യുപി പരിധി. ഈ എഫ്‌യുപി പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള എല്ലാ കോളുകൾക്കും മിനിറ്റിന് 6 പൈസ ഈടാക്കും.

പുതുക്കിയ താരിഫ് പ്ലാനുകൾ
 

പുതുക്കിയ താരിഫ് പ്ലാനുകൾ

19 രൂപ പ്ലാൻ: എയർടെൽ ഈ പ്ലാനിൽ താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 100 എസ്എംഎസിന്റെ പുതിയ ആനുകൂല്യത്തോടെ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗും 150 എംബി ഡാറ്റയും പ്ലാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 2 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

49 രൂപ പ്ലാൻ: പഴയ 35 പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ 49 രൂപയായി മാറ്റി, ഈ പ്ലാനിൽ പ്രതിദിനം 50 പൈസയാണ് വില വർധന. 26.66 രൂപയ്ക്കും 100 എം‌ബി ഡാറ്റയ്ക്കും പകരം 38.52 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ടോക്ക് ടൈം പുതിയ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 28 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

79 രൂപ പ്ലാൻ: കമ്പനി 65 രൂപയുടെ പ്ലാൻ 79 രൂപയായി മാറ്റി. 200 എംബി ഡാറ്റയ്‌ക്കൊപ്പം 63.95 രൂപ ടോക്ക്ടൈം പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിദിനം 50 പൈസയാണ് വർധന.

148 രൂപ പ്ലാൻ: എയർടെൽ 129 രൂപയുടെ പദ്ധതിയുടെ വില ഇപ്പോൾ 148 രൂപയായി പരിഷ്‌കരിച്ചു. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, 300 എസ്എംഎസ്, 2 ജിബി ഡാറ്റ, എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം, വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഹലോ ട്യൂൺസ് എന്നിവയിലേക്ക് 28 ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

248 രൂപ പ്ലാൻ: എയർടെൽ 169 രൂപയും 199 രൂപയും ഉപേക്ഷിച്ച് 248 രൂപ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, 28 ദിവസത്തേക്ക് 1.5 ജിബി ഡാറ്റ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം, വിങ്ക് മ്യൂസിക്, ഹലോ ട്യൂൺസ്, ആന്റി വൈറസ് മൊബൈൽ പരിരക്ഷണം എന്നിവ 28 ദിവസത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 എയർടെൽ താങ്ക്‌സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

എയർടെൽ താങ്ക്‌സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

298 രൂപ പ്ലാൻ: പഴയ ആനുകൂല്യമായ 249 രൂപ പ്ലാൻ 298 രൂപയായി പരിഷ്കരിച്ചു. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, പ്രതിദിനം 2 ജിബി, 28 ദിവസത്തേക്ക് എയർടെൽ താങ്ക്‌സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

598 രൂപ പ്ലാൻ: അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പഴയ 448 രൂപ 598 രൂപയായി മാറ്റി, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും 84 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 1.5 ജിബിയും ലഭിക്കുന്നു. സാധുതയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം 82 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 84 ദിവസമായി ഉയർത്തി. ഇവിടെ പ്രതിദിനം വില 1.66 രൂപയാണ്.

698 രൂപ പ്ലാൻ: എയർടെൽ ഇപ്പോൾ 698 രൂപ നിരക്കിൽ 499 രൂപയുടെ പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ചു. ഇത് അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ, 82 ദിവസത്തിന് പകരം 84 ദിവസത്തേക്ക് എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പഴയ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രതിദിനം വില വർദ്ധനവ് 2.22 രൂപയാണ്.

1498 രൂപ പ്ലാൻ: പഴയ 998 രൂപ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് 1498 രൂപ പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, 3600 എസ്എംഎസ്, 365 ദിവസത്തേക്ക് 24 ജിബി ഡാറ്റ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2398 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം എയർടെൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ്, പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി എന്നിവ നൽകുന്നു. 1699 രൂപയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത്, അതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വിലയാണ്.

വോഡഫോൺ

വോഡഫോൺ

താരിഫ് വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ ടെൽകോയാണ് വോഡഫോൺ. താരിഫിൽ പരമാവധി 50 ശതമാനം വരെ വർധന കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ വോഡഫോൺ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ മൈവോഡഫോൺ ആപ്പ്, മൈ ഐഡിയ ആപ്പ്, കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്, പ്രമുഖ ഇ-വാലറ്റുകൾ, പേടിഎം, ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപെയ്, ആമസോൺ പേ മുതലായവയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റീചാർജ് ഔട്ട്ലെറ്റിലോ വോഡഫോൺ ഐഡിയ സ്റ്റോറിലോ ലഭിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോഡഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് * 121 # ഡയൽ ചെയ്ത് പ്ലാൻ വാങ്ങാം.

വോഡഫോൺ കോംബോ വൗച്ചറുകൾ

വോഡഫോൺ കോംബോ വൗച്ചറുകൾ

വോഡഫോൺ ഇപ്പോൾ കോംബോ വൗച്ചറുകൾക്ക് കീഴിൽ രണ്ട് പ്ലാനുകൾ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ - ഒന്ന് 49 രൂപയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് 79 രൂപയ്ക്കും. 49 രൂപ കോംബോ വൗച്ചർ ഒരു ടോക്ക് ടൈം 38 രൂപ, 100 എംബി ഡാറ്റ, സെക്കൻഡ് താരിഫിന് 2.5 പൈസ എന്നിവ 28 ദിവസത്തെ സാധുതയോടെ നൽകുന്നു. 79 രൂപ വൗച്ചർ 64 ദിവസത്തെ ടോക്ക് ടൈം, 200 എംബി ഡാറ്റ, 28 ദിവസത്തെ സാധുതയുള്ള സെക്കൻഡ് താരിഫിന് 1 പൈസ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വോഡഫോൺ ഐഡിയ

വോഡഫോൺ ഐഡിയ

അടുത്തത് 28 ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകളാണ്. വോഡഫോൺ മുമ്പ് 28 ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകളിൽ പത്ത് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്ലാനുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. 149 രൂപ, 249 രൂപ, 299 രൂപ, 399 രൂപ എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്ലാനുകൾ മാത്രമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 149 രൂപയിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, 2 ജിബി ഡാറ്റ, 300 എസ്എംഎസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ, ഒരു ദിവസം 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 249 രൂപ പ്ലാൻ ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, പ്രതിദിനം 2 ജിബി ഡാറ്റ, ഒരു ദിവസം 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 299 രൂപ പ്ലാനാണ് അടുത്തത്. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡാറ്റ, ഒരു ദിവസം 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 399 രൂപ പ്ലാൻ പക്കലുണ്ട്. വോഡഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗിനും 1000 മിനിറ്റ് എഫ്പ.യു.പി പരിധി ഉണ്ട്.

വോഡഫോണിൽ നിന്ന് അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ

വോഡഫോണിൽ നിന്ന് അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ

വോഡഫോണിന് അടുത്തതായി 84 ദിവസത്തേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ വോഡഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് കമ്പനി 3000 മിനിറ്റ് എഫ്യുപി പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ 379 രൂപ, 599 രൂപ, 699 രൂപ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 6 ജിബി, 1.5 ജിബി, 2 ജിബി ഡാറ്റ മൂന്ന് പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കും.

365 ദിവസത്തെ സാധുതയുള്ള ഒരു വോഡഫോൺ അൺലിമിറ്റഡ് വാർഷിക പായ്ക്കുമുണ്ട്. പ്ലാനുകളുടെ വില 1499 രൂപയും 2399 രൂപയുമാണ്. 1499 രൂപയിൽ മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് 12000 മിനിറ്റ് എഫിയുപിയോടുകൂടിയ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ, 24 ജിബി ഡാറ്റ, 365 ദിവസത്തെ സാധുതയുള്ള കാലയളവിൽ 3600 എസ്എംഎസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 12000 മിനിറ്റ് എഫ്‌യുപി, ഒരു ദിവസം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ, 365 ദിവസത്തേക്ക് 100 എസ്എംഎസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 2399 രൂപ പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാമത്തേത്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
The telecom services have become expensive as the leading telecom companies-- Airtel, Jio and Vodafone -- have announced tariff hike. While Jio's new plans will go live from December 6, Airtel and Vodafone Idea have already revealed the new plans and they are live now.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X