ഓര്‍ത്തോര്‍ത്തു ചിരിക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

Posted By:

ഫേസ് ബുക്കില്‍ അടുത്ത കാലത്തായി സ്ഥിരമായി കാണുന്നതാണ് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്. ഏതെങ്കിലും സിനിമകളിലെ രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് തയാറാക്കുന്ന ഈ കമന്റുകള്‍ നിര്‍ദോഷമായ പരിഹാസങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

സിനിമകളിലെ ഹാസ്യ രംഗങ്ങളും ഹാസ്യ നടന്‍മാരുമാണ് ഈ കമന്റുകളില്‍ ഏറെയും ഉള്‍പ്പെടാറുള്ളത്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന, ഫേസ് ബുക് പേജുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അത്തരം കുറെ കമന്റുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്. കണ്ടു നോക്കു.

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്

#1

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#2

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#3

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#4

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#5

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#6

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#7

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#8

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#9

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#10

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#11

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#12

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#13

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#14

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#15

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#16

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#17

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#18

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#19

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#20

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#21

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#22

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#23

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#24

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#25

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#26

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#27

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#28

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#29

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#30

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#31

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#32

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#33

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#34

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#35

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#36

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#37

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#38

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#39

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#40

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#41

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#42

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#43

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#44

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#45

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

#46

ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്
ഓര്‍ത്തോര്‍ത്തു ചിരിക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പിക്ചര്‍ കമന്റ്‌സ്

Social Counting

ബ്രേക്ക് ന്യൂസ് അറിയിപ്പുകള് നേടൂ. - Malayalam Gizbot