കേരളത്തെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ വരുന്നു 'സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക്'

|

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി സംരംഭങ്ങളാണ് ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വാണിജ്യപരമായും എന്തുകൊണ്ടും കേരളം ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇനി കേരളം അറിയുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു 'കേരള സ്പേസ് സ്പാർക്ക്' എന്ന ഒരു തലകെട്ടോടുകൂടിയായിരിക്കും. ഇതിന് പ്രധാനമായും നന്ദി പറയേണ്ടത് രാജ്യത്ത് വളർന്നുവരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കാണ്. അതിനായി നിരവധി സംവിധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഉണ്ട്. വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും യുവ പ്രതിഭകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്രവും നിരവധി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി വകുപ്പാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

 

 കേരള സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജി

ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ബഹിരാകാശ സംബന്ധിയായ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം, വികസനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാന നിർമാണ കേന്ദ്രമായി സംസ്ഥാനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും കേരള സർക്കാർ 2019 ൽ ഒരു പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരള സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ഈ മേഖലയിലെ വിവിധ പങ്കാളികളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രധാനമായും ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഈ സമുച്ചയത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേറ്റർ, ആക്‌സിലറേറ്ററുകൾ, നൈപുണ്യ പരിശീലന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. വിക്രം സാരാഭായ് ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം, ഇസ്‌റോ നിഷ്ക്രിയ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ് (ഐ‌എസ്‌യു), ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പൽ‌ഷൻ സിസ്റ്റംസ് സെന്റർ, ബ്രഹ്മോസ് എയ്‌റോസ്‌പേസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവയും ചില കീപ്‌സ്പേസ് സെന്ററുകളാണ്.

ഇസ്‌റോ
 

കേരള സ്പേസ് പാർക്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വെർട്ടികളുണ്ടാകും. നാനോ ബഹിരാകാശ പാർക്ക് വേർട്ടിക്കലും ഹാർഡ്‌വെയർ കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു അസംബ്ലി ആയിരിക്കും. എസ്‌എം‌ബികൾ‌ക്കും സ്റ്റാർ‌ട്ടപ്പുകൾ‌ക്കുമായി ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടിക്കൽ STADE (സ്പേസ് ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം) ആണ്. ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ് സെഗ്‌മെന്റിന് ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡൗൺസ്ട്രീം മാർക്കറ്റ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ പോലുള്ള നിരവധി ബഹിരാകാശ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കിടയിൽ ചില വിപണി മൂല്യം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന അജണ്ട.

ഇപ്പോൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റയുടെ മിക്ക ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കോർപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, മറ്റ് പ്രസക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യുവ സംരംഭകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, കേരള സ്പേസ് പാർക്കും ഫണ്ട് പ്രൊവിഷനുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറച്ച് തുക ധനസഹായം നൽകും, മാത്രമല്ല വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വെഞ്ച്വർ മുതലാളിമാർക്കും ഇത് തുറന്നുകൊടുക്കും.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്

വി.എസ്.എസ്.സി, എൽ.പി.എസ്.സി, ഐ.ഐ.എസ്.യു, ഐ.ഐ.എസ്.ടി എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ബഹിരാകാശ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണം കേരളത്തിനുണ്ട്. ചെറുകിട കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും അങ്ങനെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഗണ്യമായ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഷയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ലാബുകൾ / ടെസ്റ്റ് ബെഡ്ഡുകൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വി.എസ്.എസ്.സി, എൽ.പി.എസ്.സി, ഐ.ഐ.എസ്.യു, ഐ.ഐ.എസ്.ടി എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ബഹിരാകാശ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണം കേരളത്തിനുണ്ട്. ചെറുകിട കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും അങ്ങനെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഗണ്യമായ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഷയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ലാബുകൾ / ടെസ്റ്റ് ബെഡ്ഡുകൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾന ൽകുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്.

ടെക്നോപാർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യവും വലിയ വാണിജ്യ സംഘടനകളുടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയും, പുതിയ സാങ്കേതിക മേഖലകളായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ്, ഐഒടി എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂതന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സിനർജികളുടെ പ്രധാന മേഖലകളാണ്. ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ആഴത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള നിരവധി പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നും പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമായ വൈദഗ്ധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാദേശിക സർക്കാർ സമഗ്രമായ സ്‌പേസ് ടെക് ഇക്കോസിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് സ്‌പെയ്‌സ് പാർക്ക്. നിർദ്ദിഷ്ട പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ "ഫൈവ് ഓർബിറ്റ്" തന്ത്രത്തിലാണ് വികസിപ്പിക്കുക.

(എ) ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ: ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ഹൈടെക് വ്യവസായത്തെയും എസ് / ഡബ്ല്യു കമ്പനികളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് അത്യാധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതി.

(ബി) പൊതുവായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ: ഈ ഓർബിറ്റിൽ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നത് പൊതുവായ ടെസ്റ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ‌, ഡിസൈൻ‌, മോഡലിംഗ്, സിമുലേഷൻ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള കോമൺ‌ ഡാറ്റാ ഇൻ‌ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ്.

(സി) വിദഗ്ദ്ധരുടെ കൂട്ടം: പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നു.

(ഡി) ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർഷിപ്പ്: ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കവാടമായി പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പുതുമയുള്ളവർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സ്പേസ്പാർക്കിനെ ആഗോള അംഗീകാരമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയാക്കാനും കഴിയും.

സ്പേസ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറുമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞു. സ്‌പേസ് 2.0 നൽകുന്ന അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ഹൈടെക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Best Mobiles in India

English summary
The Vikram Sarabhai Space Center, ISRO Passive Systems Unit (ISU), Liquid Propulsion Systems Center, BrahMos Aerospace and the Indian Institute of Space Science and Technology are some of the keepspace centers.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X