ടാറ്റ സ്കൈ, ഡിഷ് ടി.വി, സൺ ഡയറക്ട് എന്നിവ അധിക എൻസിഎഫ് ഒഴിവാക്കുന്നു: ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ?

|

ടാറ്റാ സ്കൈ, സൺ ഡയറക്ട് ടി.വി, ഡിഷ് ടി.വി എന്നിവ അധിക നെറ്റ്വർക് കപ്പാസിറ്റി ഫീസ് (എൻ.സി.എഫ്) ബേസിക് പാക്കേജിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി ടെലികോംടോക്ക് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് 130 രൂപയുടെ എൻ.സി.എഫുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതിനുമുമ്പ്, ഉപയോക്താവ് 100-ലധികം ചാനലുകളിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പാക്കുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അധിക എൻ.സി.എഫ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായി ഓർക്കുക.

 
ടാറ്റ സ്കൈ, ഡിഷ് ടി.വി, സൺ ഡയറക്ട് എന്നിവ അധിക എൻ.സി.എഫ് ഒഴിവാക്കുന്നു

ട്രായുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ കേബിൾ ടി.വി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്കിനുള്ള ഫീസായ (എൻ.സി.എഫ്) നൂറു ചാനലുകൾക്ക് 130 രൂപയാണ്. ആദ്യത്തെ 100 ചാനലുകൾ എൻ.സി.എഫിന്റെ 130 + 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടിയെ ആകർഷിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തുക 153 രൂപ വരും. നൂറിലധികം ചാനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എൻ.സി.എഫ് 20 രൂപ അധിക ചാനലുകൾക്ക് നൽകണം. ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാരും 100 എൻ.സി.എഫ് (ഫ്രീ ടു എയർ) ചാനലുകൾക്ക് 130 + 18 ശതമാനം വരെ ജി.എസ്.റ്റി നൽകേണ്ടതായി വരും.

ആദ്യം സൺ ഡയറക്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ചാനലുകളുടെയും എൻ.സി.എഫ് ചാർജ് പിൻവലിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 130+18 ജി.എസ്.ടിയും ചേർത്ത് ബാക്ക് പായ്ക്കിൽ 140 ചാനലുകളുണ്ട്. എല്ലാ കേബിൾ / ഡി.ടി.എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും നൽകുന്ന 25 ഡി.ഡി ചാനലുകൾ അടിസ്ഥാന പാക്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

തോഷിബ RZE-BT180H വയര്‍ലെസ്സ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍: ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദം, മികച്ച ബാസ്സ്; വ്യക്തതയില്‍ പിന്നില്‍തോഷിബ RZE-BT180H വയര്‍ലെസ്സ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍: ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദം, മികച്ച ബാസ്സ്; വ്യക്തതയില്‍ പിന്നില്‍

കേബിൾ / ഡി.ടി.എച്ച്

കേബിൾ / ഡി.ടി.എച്ച്

സൺ ഡയറക്ട് എല്ലാ എൻ.സി.എഫ് (ഫ്രീ ടു എയർ) ചാനലുകളും നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിനർത്ഥം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 130 രൂപയുടെ നിരക്കിൽ ധാരാളം എൻ.സി.എഫ് (ഫ്രീ ടു എയർ) ചാനലുകൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. സൺ ഡയറക്ട് സബ്സ്ക്രൈബർമാർക്ക് 330 ചാനലുകളായി അടിസ്ഥാന വാടകയായി 130+നികുതി അടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ടാറ്റ സ്കൈ

ടാറ്റ സ്കൈ

ടാറ്റ സ്കൈ എൻ.സി.എഫ്‌ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അധിക എൻ.സി.എഫ് അനുവദിക്കാതെ, 100 എൻ.സി.എഫ് (ഫ്രീ ടു എയർ) ചാനലുകൾ കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചില ചാനലുകൾ കൂടി തങ്ങളുടെ പാക്കിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ എഫ്.ടി.ഐ ചാനലുകൾക്കും ഈ അധിക എൻ.സി.എഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാവില്ല.

സൺ ഡയറക്ട്
 

സൺ ഡയറക്ട്

ടാറ്റ സ്കൈ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിമാസം 5 രൂപ നിരക്കിൽ ആഡ് ഓൺ പാക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചില പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ ചില പായ്ക്കുകൾ മാസത്തിൽ 0 ആയി കാണിക്കുന്നു. അതായത്, ഈ സ്വതന്ത്ര ചാനലുകൾ ഒരു പാക്കേജായി ചേർക്കാം, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന പാക്കേജുകളിലേക്ക് പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ ചേർക്കാനുള്ള അവസരം ലളിതമാക്കുന്നു.

 ഡിഷ് ടി.വി

ഡിഷ് ടി.വി

ഡിഷ് ടിവിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചില എഫ്.ടി.ഐ ചാനലുകളിൽ എൻ.സി.എഫ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉപയോക്താവ് ഏതെങ്കിലും പണമടച്ച ചാനലുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്.ടി.ഐ ചാനലുകൾക്ക് എൻ.സി.എഫുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഡിഷ് ടിവിയുടെ വെബ്സൈറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്)

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്)

കേബിൾ ടി.വി, ഡി.ടി.എച്ച് ഓപ്പറേറ്ററുകൾക്ക് ട്രായിയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം നെറ്റ്വർക്ക് ശേഷി ഫീസ് ആദ്യത്തെ നൂറുശതമാനം ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സൗജന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ പണമടച്ചുള്ള ചാനലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. പണമടച്ചുള്ള ചാനലുകൾ നിങ്ങളുടെ ബില്ലിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കേബിൾ / ഡിടിഎച്ച് കമ്പനിയ്ക്ക് നൽകുന്ന എൻഎച്ച്എഫ് 130 രൂപയും 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും ആയിരിക്കും. നൂറിലധികം ചാനലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവർക്ക് എൻസിഎഫ് 25 രൂപ 25 രൂപയുടെ സ്ലാബിൽ അധികമായി നൽകും.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 150 ചാനലുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ 130+20 + 20 = 170 രൂപ എൻ.സി.എഫിനുവേണ്ടി മാത്രം, 18% ജി.എസ്‌.ടി എന്നിങ്ങനെയാണ്, ഇത് വില 200 രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്നു. ടാറ്റ സ്കൈ, ഡിഷ് ടി.വി, സൺ ടി.വീ തുടങ്ങിയവയാണ് എൻ.സി.എഫിന്റെ 130 രൂപയ്ക്ക് 100 സൗജന്യ ചാനലുകളേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ.സി.എഫുകൾ നൽകുന്നത്.

Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
The first 100 channels attract NCF of Rs 130 + 18 per cent GST, which comes to Rs 153 in total. For users who choose more than 100 channels, the NCF is Rs 20 per slab 25 additional channels. So what has happened is that these three operators are offering more than 100 FTA (Free to Air) channels with the NCF limited to Rs 130+18 per cent GST.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X