'സമയം' തെറ്റാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍; കണ്ടിട്ടുണ്ടോ!!!

By Bijesh
|

സാങ്കേതിക വിദ്യയും കലാപരമായ കഴിവും ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ് മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതില്‍ ഒന്ന് മോശമായാല്‍ ആ ചിത്രത്തിന്റെ പുര്‍ണത നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും മികച്ച ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് മോശം ക്യാമറയിലും ഒരു പരിധിവരെ നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. പക്ഷേ എടുക്കാനറിയില്ലെങ്കില്‍ എത്ര മികച്ച ക്യാമറയായാലും ചിത്രം മോശമാകും.

അതായത് ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്നാല്‍ തിക്കച്ചും സാങ്കേതികം മാരതമല്ല. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ട കഴിവ് ടൈമിംഗ് ആണ്. സമയം തെറ്റാതെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത്തരത്തില്‍ സെക്കന്റിന്റെ ഒരു അംശം തെറ്റിയാല്‍ നഷ്ടമായേക്കാവുന്നതും എന്നാല്‍ കൃത്യ സമയത്ത് ക്ലിക് ചെയ്തതുമായ ഏതാനും ചിത്രങ്ങളാണ് ചുവടെ നല്‍കുന്നത്. കണ്ടുനോക്കു.

#1
 

#1

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#2

#2

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#3

#3

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#4

#4

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#5
 

#5

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#6

#6

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#7

#7

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#8

#8

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#9

#9

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#10

#10

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#11

#11

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#12

#12

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#13

#13

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#14

#14

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#15

#15

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#16

#16

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#17

#17

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#18

#18

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#19

#19

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#20

#20

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#21

#21

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#22

#22

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#23

#23

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#24

#24

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#25

#25

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#26

#26

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#27

#27

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#28

#28

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#29

#29

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#30

#30

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#31

#31

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#32

#32

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#33

#33

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#34

#34

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#35

#35

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

#36

#36

പെര്‍ഫക്റ്റ് ടൈംമിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്‌സ്

'സമയം' തെറ്റാത്ത  ചിത്രങ്ങള്‍; കണ്ടിട്ടുണ്ടോ!!!

Most Read Articles
Best Mobiles in India

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X