ഡിടിഎച്ച് നിയമങ്ങൾ പിന്നെയും മാറ്റി ട്രായ്, ചാനലുകൾക്ക് വില കുറയുമോ?

|

ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) എല്ലാ ഡി‌ടി‌എച്ച്, കേബിൾ ടിവി നിയന്ത്രണങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു, അതായത് ഉപഭോക്താക്കളും പ്രക്ഷേപകർക്കും എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഈ സിസ്റ്റം മികച്ചതാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഉടൻ ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, ടിവി കാണുന്ന അനുഭവം കൂടുതൽ ചെലവേറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന് ട്രായിക്കെതിരെ വരിക്കാർ ആരോപിച്ചു. മിക്ക ഉപഭോക്താക്കളും ഓപ്പറേറ്റർ ക്യൂറേറ്റഡ് ചാനൽ പായ്ക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ പങ്കാളികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ട്രായ് ഇപ്പോൾ ഡിടിഎച്ച് നിയമങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കളെയും പ്രക്ഷേപകരെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാക്കുന്നു. വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, ദീർഘകാല പ്ലാനുകളിൽ കിഴിവുകൾ നൽകാൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ട്രായ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡി‌ടി‌എച്ച് ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ‌?
 

ഡി‌ടി‌എച്ച് ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ‌?

ഡി‌ടി‌എച്ച് ചട്ടങ്ങളിൽ‌ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ‌ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ‌ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമേയുള്ളൂ. ചാനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള എ-ലാ-കാർട്ടെ സമ്പ്രദായത്താൽ വിശ്വാസം ചെലുത്തുന്ന മിക്ക ടിവി വരിക്കാർക്കും പുതിയ എൻ‌സി‌എഫ് ചാർജിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. 130 രൂപ എൻ‌സി‌എഫ് ചാർജ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണെങ്കിലും വരിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ 200 ചാനലുകൾ ആ വിലയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ട്രായ് പറയുന്നു. ഇതിലും മികച്ചത്, ഈ 200 ചാനൽ സ്പോട്ട് സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയ എല്ലാ നിർബന്ധിത ചാനലുകളെയും ഒഴിവാക്കും എന്നതാണ്.

 ചാനൽ പാക്കുകൾ

ദീർഘകാല ചാനൽ പാക്കുകളിൽ കിഴിവ് നൽകാൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അനുമതിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എ-ലാ-കാർട്ടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ചാനലുകളുടെ വ്യക്തിഗത വിലകൾ വിലയേറിയതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചാനൽ പായ്ക്കുകൾ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കരുത്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ചാനൽ പായ്ക്കുകൾ (സ്റ്റാർ, സോണി, സീ, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ചാനൽ ബോൺക്വേറ്റ്) 12 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള എംആർപി ഉള്ള ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുവാദമില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ ഈ പണമടച്ചുള്ള ചാനലുകൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ബോൺക്വേറ്റുകൾ പുറത്ത് പ്രത്യേകം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

ഇത് നിങ്ങളുടെ ടിവി ബില്ലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഇത് നിങ്ങളുടെ ടിവി ബില്ലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങൾ നിലവിൽ എ-ലാ-കാർട്ടെ ചാനൽ പായ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിവി ബില്ലുകൾ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കും. പുതുക്കിയ എൻ‌സി‌എഫ് നിരക്കുകൾ‌ക്കൊപ്പം, അധിക പണം നൽകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാനലുകൾ ലഭിക്കും.130 രൂപ എൻ‌സി‌എഫ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 200 ചാനലുകൾ നേടാൻ കഴിയും, കൂടാതെ എൻ‌സി‌എഫിന്റെ ഭാഗമായി വിവര, പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം നിർബന്ധമാക്കിയ ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവ് ചാർജ് നൽകാവുന്നതാണ് അതും എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 160 രൂപ വരെ നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഫ്രീ-ടു-എയർ ചാനലുകളും കാണാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് ചില പണമടച്ചുള്ള ചാനലുകൾ ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, വില വർദ്ധിച്ചേക്കും, പക്ഷേ മിക്ക ആളുകളും 200 ൽ കൂടുതൽ ചാനലുകൾ കാണാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അധിക എൻ‌സി‌എഫ് ചാർജ് നൽകേണ്ടതില്ല.

നിങ്ങളുടെ ടിവി ബിൽ 2020 മാർച്ച് 1 മുതൽ വിലകുറഞ്ഞതാണോ?
 

നിങ്ങളുടെ ടിവി ബിൽ 2020 മാർച്ച് 1 മുതൽ വിലകുറഞ്ഞതാണോ?

ഇത് വില കുറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നാൽ കൂടുതൽ വില കുറവുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ എ-ലാ-കാർട്ടെ സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫ്രീ-ടു-എയർ ചാനലുകളിലേക്കും വില കുറഞ്ഞ ചാനലുകളിലേക്കും പറ്റിനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടിവി ബില്ലുകളിൽ കുറവുണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ബോൺക്വേറ്റുകളെയോ ഓപ്പറേറ്റർ ചാനൽ പാക്കുകളെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ധാരാളം ജി‌ഇസി ചാനലുകളും സ്പോർട്സും കാണുന്നുവെങ്കിൽ. അതിനാൽ, 2020 ൽ, നിങ്ങളുടെ ടിവി ബില്ലുകളിൽ ലാഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കൾ തന്നെയാണ്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) had introduced new DTH and Cable TV regulations in view of making the system fairer to all the stakeholders, i.e. both the consumers as well as the broadcasters.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X