ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഭാവികത നല്‍കാന്‍ ഫോട്ടോബോംബുകള്‍...!

ഫോട്ടോബോംബുകള്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ പുതിയ പ്രവണതയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ അറിവോ, സമ്മതമോ കൂടാതെ ഒരു ഇമേജ് ചിത്രത്തില്‍ കടന്ന് കൂടുന്നതിനെയാണ് ഫോട്ടോബോംബുകളെന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരേ സമയം വിനോദവും അതോടൊപ്പം ചിത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മിഴിവും നല്‍കുന്നു, കൂടാതെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്വാഭാവികതയും കൈവരിക്കുന്നു.

സോണി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ ശ്വാസം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍...!

കുറച്ച് ഫോട്ടോബോംബ് ചിത്രങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് സ്ലൈഡറിലൂടെ നീങ്ങുക.

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്

1

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

2

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

3

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

4

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

5

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

6

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

7

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

8

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

9

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

10

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

11

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

12

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

13

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

14

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

15

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

16

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

17

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

18

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

19

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

20

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

21

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

22

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

23

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

24

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

25

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

26

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

27

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

28

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

29

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

30

ഫോട്ടോബോബില്‍ തൂങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍...!

കൂടുതല്‍ ടെക്നോളജി വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് ഗിസ്ബോട്ട്

Social Counting

ബ്രേക്ക് ന്യൂസ് അറിയിപ്പുകള് നേടൂ. - Malayalam Gizbot