വോഡഫോൺ ഐഡിയ പുതിയ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു: വിശദാംശങ്ങൾ

|

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളിലൊന്നാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയ. കമ്പനി ചില പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവ് ഇതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു. വോഡഫോണും ഐഡിയയും ലയിപ്പിക്കുന്നത് ടെലികോമുകൾക്ക് അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നൂതനമാക്കാനും അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോൾ വോഡഫോൺ ഐഡിയ 2020-ൽ പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ മികച്ച 1.5 ജിബി പ്ലാനുകളിലൊന്നാണ് ടെൽകോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

അഞ്ച് പുതിയ പ്ലാനുകൾ
 

ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള അഞ്ച് പുതിയ പ്ലാനുകളുമായി ഇത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ധാരാളം വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾ 1.5 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം അവ ഡ്യൂവൽ ഡാറ്റ ആനുകൂല്യത്തോടെയും വരുന്നു എന്നതാണ്. പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വോഡഫോൺ ഐഡിയയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

249 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

249 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ പ്ലാനാണ് 249 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ. ഈ പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് സൗകര്യവും ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിയുടെ സാധുത 28 ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം 1.5 ജിബി അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനവും ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവയാണ് - 499 രൂപ വരുന്ന സൗജന്യ ഐഡിയ ടിവി അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോൺ പ്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ZEE5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നിവയാണ്.

ടെലികോം

249 രൂപ പ്ലാൻ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഇരട്ട ഡാറ്റ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതായത് പ്ലാൻ പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓഫർ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ടെലികോം സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഡ്യൂവൽ ഡാറ്റ ഓഫർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് ഒരു ‘ലിമിറ്റഡ് പീരിയഡ്' ഓഫറായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

399 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ
 

399 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

വോഡഫോൺ ഐഡിയയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ 399 രൂപയാണ്. ഇത് 56 ദിവസത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 1.5 ജിബി പ്രതിദിന ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 SMS ഉള്ള പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഉൾപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സൗജന്യ ഐഡിയ ടിവി അല്ലെങ്കിൽ 499 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വോഡഫോൺ പ്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും 999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ZEE5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ആയിരിക്കും. വോഡഫോൺ പ്ലേ അപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ ZEE5 ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 249 രൂപ പ്ലാനിന് സമാനമായി, 399 രൂപ പ്ലാൻ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഇരട്ട ഡാറ്റ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 56 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡാറ്റ ലഭിക്കും.

499 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

499 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

1.5 ജിബി അതിവേഗ പ്രതിദിന ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസിനൊപ്പം അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് സൗകര്യവുമുണ്ടാകും. അധിക ചെലവില്ലാതെ 499 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഐഡിയ ടിവി അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോൺ പ്ലേ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പോലുള്ള അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും വോഡഫോൺ ഐഡിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതത് OTT അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ZEE5 പ്രീമിയം കണ്ടെന്റ് ലഭ്യമാകും. ഈ പ്ലാൻ 70 ദിവസത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും. ഇത് നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ടെലികോം സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

555 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

555 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

ഈ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ജിബി അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് സൗകര്യവും പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസും ലഭ്യമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുകളിലുള്ളതുപോലെയാണ് - 499 രൂപ വിലവരൂന്ന സൗജന്യ ഐഡിയ ടിവി അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോൺ പ്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ZEE5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ 77 ദിവസത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും, എന്നാൽ വീണ്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കിളുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്.

599 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

599 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് റീചാർജ് പ്ലാൻ

1.5 ജിബി പ്രതിദിന ഇന്റർനെറ്റ്, അതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ്, പ്രതിദിനം 100 എസ്എംഎസ് - മറ്റ് പ്ലാനുകളിലുള്ള അതേ സൗകര്യങ്ങളും ഈ പ്ലാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഈ പ്ലാൻ 84 ദിവസത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും. 84 ദിവസത്തെ മുഴുവൻ സാധുത കാലയളവിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡാറ്റ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഡ്യൂവൽ ഡാറ്റ ഓഫറിന് കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Vodafone Idea introduced new plans for the year 2020. The telco is offering one of the best 1.5GB plans in the market at the moment. It has come out with five new plans for the year, and these plans can prove to be a game-changer for the future of the company. A lot of Vodafone Idea customers choose the 1.5GB daily data plans

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X