മൊബൈലിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാനുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

വേനൽക്കാലം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീലിങ് ഫാനുകൾ ഇനി മുതൽ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. കഠിനമായ ചൂടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉത്പന്നമായി സീലിംഗ് ഫാനുകൾ മാറുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം സ്മാർട്ട് ആയി മാറുന്ന കാലത്ത് നിരവധി ബ്രാന്റുകൾ സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാനുകളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അവ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വഴി റിമോട്ടായി നിയന്ത്രിക്കാവുന്നവയാണ്. സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഓഫ്, ഓൺ ചെയ്യാനുമെല്ലാം മൊബൈൽ മാത്രം മതിയാകും. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാനുകൾ വമ്പിച്ച ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

 
മൊബൈലിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാനുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

നിങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച സ്‌മാർട്ട് സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ വമ്പിച്ച ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലൂമിനസ് ഓഡി 1200 എംഎം സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ, റിമോട്ട് സഹിതം 31 ശതമാനം കിഴിവോടെ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓറിയന്റ് ഇലക്‌ട്രിക് എയ്‌റോസ്ലിം 1200 എംഎം ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ സ്‌മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ വിത്ത് ഐഒടി ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ 10,509 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന സീലിങ് ഫാനുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

Luminous Audie 1200mm Smart Ceiling Fan for Home and Office with Remote, IoT, Works with Alexa (Mirage White)
₹3,912.00
₹5,299.00
26%

ലുമിനസ് ഓഡി 1200 എംഎം സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ ഫോർ ഹോം ആന്റ് ഓഫീസ് വിത്ത് റിമോട്ട്

ഓഫർ വില: 3,899 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 5,690 രൂപ

കിഴിവ്: 31%

ലുമിനസ് ഓഡി 1200 എംഎം സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ ഫോർ ഹോം ആന്റ് ഓഫീസ് വിത്ത് റിമോട്ട് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 31% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,690 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,899 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1791 രൂപ ലാഭിക്കാം. റിമോട്ട്, ഐഒടി, അലക്‌സ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച് സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാനാണ് ഇത്.

Orient Electric Aeroslim 1200mm Smart Premium Ceiling Fan with IOT, Remote & Underlight (White)
₹10,370.00
₹14,360.00
28%

ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക് എയ്‌റോസ്ലിം 1200 എംഎം ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ, ഐഒടി

ഓഫർ വില: 10,385 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 13,400 രൂപ

കിഴിവ്: 23%

ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക് എയ്‌റോസ്ലിം 1200 എംഎം ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ, ഐഒടി എന്നിവ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 13,400 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 10,509 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3015 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Ottomate BLDC Smart Ceiling Fan with Remote & App 1250 mm | Energy Efficient | Angel White Color
₹4,077.00
₹5,299.00
23%

ഓട്ടോമേറ്റ് ബിഎൽഡിസി സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ വിത്ത് റിമോട്ട് & ആപ്പ് 1250 എംഎം

ഓഫർ വില: 4,165 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 5,399 രൂപ

കിഴിവ്: 23%

ഓട്ടോമേറ്റ് ബിഎൽഡിസി സ്മാർട്ട് സീലിങ് ഫാൻ വിത്ത് റിമോട്ട് & ആപ്പ് 1250 എംഎം ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,399 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 4,165 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 12345 രൂപ ലാഭിക്കാം. എനർജി എഫിഷ്യന്റായ ഈ ഫാൻ എയ്ഞ്ചൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ലഭ്യമാണ്.

 
Anchor By Panasonic Captor i-Kraft 1200mm Smart IOT Ceiling Fan (Honey Gold Briken) with remote |Compatible with Alexa, Google Home & MirAIe App , Medium (13028HGB)
₹6,399.00
₹7,000.00
9%

ആങ്കർ ബൈ പാനസോണിക്ക് കാപ്റ്റർ ഐ ക്രാഫ്റ്റ് 1200mm സ്മാർട്ട് ഐഒസി സീലിങ് ഫാൻ

ഓഫർ വില: 5,666 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,000 രൂപ

കിഴിവ്: 9%

ആങ്കർ ബൈ പാനസോണിക്ക് കാപ്റ്റർ ഐ ക്രാഫ്റ്റ് 1200mm സ്മാർട്ട് ഐഒസി സീലിങ് ഫാൻ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 9% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 7,000 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 5,666 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1334 രൂപ ലാഭിക്കാം. റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫാനിൽ അലക്‌സാ, ഗൂഗിൾ ഹോം, മിറായ് ആപ്പ് എന്നിവ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Havells Carnesia i 1200mm Ceiling Fan (White LT Copper)
₹6,078.00
₹7,635.00
20%

ഹാവെൽസ് കാർനേഷ്യ ഐ 1200mm സീലിങ് ഫാൻ

ഓഫർ വില: 6,078 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,635 രൂപ

കിഴിവ്: 20%

ഹാവെൽസ് കാർനേഷ്യ ഐ 1200mm സീലിങ് ഫാൻ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 7,635 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 6,078 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1557 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Atomberg Renesa Smart + 1200mm 28W BLDC Motor with Remote Energy Saving Ceiling Fan (Pearl White)
₹5,973.00
₹8,440.00
29%

ആറ്റംബെർഗ് റെനേസ സ്മാർട്ട് + 1200എംഎം 28W ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ സീലിങ് ഫാൻ

ഓഫർ വില: 5,973 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 8,440 രൂപ

കിഴിവ്: 29%

ആറ്റംബെർഗ് റെനേസ സ്മാർട്ട് + 1200എംഎം 28W ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ വിത്ത് റിമോട്ട് എനർജി സേവിങ് സീലിങ് ഫാൻ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 8,440 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 5,973 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2467 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Candes Florence 1200mm/48Inch High Speed Decorative 5 Star Rated Ceiling Fan 400 RPM With 3Years Warranty (Smart IOT With Remote) Silver Blue
₹2,999.00
₹5,999.00
50%

കാൻഡെസ് ഐഒടി- വൈഫൈ 1200mm (48 ഇഞ്ച്) ഫ്ലോറൻസ് സ്മാർട്ട് ഫാൻ

ഓഫർ വില: 2,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 5,999 രൂപ

കിഴിവ്: 50%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ കാൻഡെസ് ഐഒടി- വൈഫൈ 1200mm (48 ഇഞ്ച്) ഫ്ലോറൻസ് സ്മാർട്ട് ഫാൻ കോമ്പീറ്റബിൾ വിത്ത് അലക്സ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് റിമോട്ട് & കാൻഡസ് മൊബൈൽ ആപ്പ് 50% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫാൻ വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X