കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ള കിടിലൻ സ്പീക്കറുകൾ ആമസോണിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാം

നിങ്ങളുടെ ലാപ്‌ടോപ്പിനോ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പിനോ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. ആമസോൺ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ്, ലാപ്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മൾട്ടി മീഡിയ സ്പീക്കറുകളുടെ വിപുലമായ നിര തന്നെ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഓഫറുകളോടെ ലഭ്യമാണ്. 1000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പോലും മികച്ച സ്പീക്കറുകൾ ആമസോമിലൂടെ വാങ്ങാം.

 
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കുള്ള സ്പീക്കറുകൾ ആമസോണിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാം

2.0 ചാനലുകളുള്ള ഹൈ-എൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിനോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനോ വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം വാങ്ങാൻ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സിങ്ക് ബീസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ലാപ്ടോപ്പ്/ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യുഎസ്ബി 2.0 പവേഡ് മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ, സെബ്രോണിക്സ് ഇഗ്ലോ 2.0 യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ, DZK പിസി സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ 10 വാട്ട്സ് 2.0 മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ, ചാർമിനാർ ഹോം തിയറ്റർ ഓഡിയോ സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ, ലൈവ് ടെക് SP08 ബ്ലാക്ക് വുഡൻ യുഎസ്ബി സ്പീക്കർ, ആർട്ടിസ് S21 2.0 ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ, സെബ്രോണിക്സ് സെബ്-ഫേം 5 വാട്സ് 2.0 മൾട്ടി മീഡിയ സ്പീക്കർ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആമസോൺ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു.

Zinq Beast Portable Laptop/Desktop USB 2.0 Powered Multimedia Speaker with AUX Input, deep bass, LED Lights (Black)
₹448.00
₹899.00
50%

സിങ്ക് ബീസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ലാപ്ടോപ്പ്/ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യുഎസ്ബി 2.0 പവേഡ് മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ

യഥാർത്ഥ വില: 899 രൂപ

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 500 രൂപ (56%)

സിങ്ക് ബീസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ലാപ്ടോപ്പ്/ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യുഎസ്ബി 2.0 പവേഡ് മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 56% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 899 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 500 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

ZEBRONICS Zeb-Fame 5 watts 2.0 Multi Media Speakers with AUX, USB and Volume Control (Black)
₹599.00
₹849.00
29%

സെബ്രോണിക്സ് സെബ്-ഫേം 5 വാട്സ് 2.0 മൾട്ടി മീഡിയ സ്പീക്കർ

ഓഫർ വില: 599 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 849 രൂപ

കിഴിവ്: 29%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ സെബ്രോണിക്സ് സെബ്-ഫേം 5 വാട്സ് 2.0 മൾട്ടി മീഡിയ സ്പീക്കർ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 849 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 599 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 250 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Artis S21 2.0 Channel Stereo USB Multimedia Speaker (Black) (5W RMS Output)
₹629.00
₹999.00
37%

ആർട്ടിസ് S21 2.0 ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

ഓഫർ വില: 629 രൂപ

കിഴിവ്: 37%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ആർട്ടിസ് എസ് 21 2.0 ചാനൽ സ്റ്റീരിയോ യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ 37% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 629 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 370 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

 
Live Tech SP08 Black Wooden USB Speakers with Rich Bass Experience for Multimedia Devices (Yellow)
₹600.00
₹849.00
29%

ലൈവ് ടെക് SP08 ബ്ലാക്ക് വുഡൻ യുഎസ്ബി സ്പീക്കർ

ഓഫർ വില: 600 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 849 രൂപ

കിഴിവ്: 29%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ലൈവ് ടെക് SP08 ബ്ലാക്ക് വുഡൻ യുഎസ്ബി സ്പീക്കർ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 849 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന സമയത്ത് 600 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 249 രൂപ ലാഭിക്കാം.

charminar Home Theater Audio Sound Boxes Only for Home Theaters, Music Players, Set-up Boxes, DVD Players, Speakers, 2 Pieces
₹489.00
₹799.00
39%

ചാർമിനാർ ഹോം തിയറ്റർ ഓഡിയോ സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ

ഓഫർ വില: 489 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 799 രൂപ

കിഴിവ്: 39%

ചാർമിനാർ ഹോം തിയറ്റർ ഓഡിയോ സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 39% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 799 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 489 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 310 രൂപയോളം ലഭിക്കാം. ഹോം തിയറ്ററുകൾ, മ്യൂസിക് പ്ലെയറുകൾ, സെറ്റ്-അപ്പ് ബോക്സുകൾ, ഡിവിഡി പ്ലെയറുകൾ, സ്പീക്കറുകൾ, 2 പീസുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്പീക്കറാണ് ഇത്.

DZK Pc Speakers for Computer 10 watts 2.0 Multimedia Speaker with USB Powered, AUX Input for PC, Laptops, Desktop
₹598.00
₹1,499.00
60%

DZK പിസി സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ 10 വാട്ട്സ് 2.0 മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ

യഥാർത്ഥ വില: 1,499 രൂപ

ഓഫർ വില: 598 രൂപ

കിഴിവ്: 901 രൂപ (60%)

DZK പിസി സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ 10 വാട്ട്സ് 2.0 മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 60% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 598 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 901 രൂപ ലാഭിക്കാം. 10 വാട്ട്സ് 2.0 മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കറിന് പവർ നൽകുന്നത് യുഎസ്ബി വഴിയാണ്. പിസി, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാമായി ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും ഈ സ്പീക്കറിലുണ്ട്.

ZEBRONICS Igloo 2.0 USB Multimedia Speaker (2.5W, Blue)
₹548.00
₹690.00
21%

സെബ്രോണിക്സ് ഇഗ്ലോ 2.0 യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ

ഓഫർ വില: 549 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 699 രൂപ

കിഴിവ്: 21%

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ സെബ്രോണിക്സ് ഇഗ്ലോ 2.0 യുഎസ്ബി മൾട്ടിമീഡിയ സ്പീക്കർ 21% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 699 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ വിൽപ്പന സമയത്ത് 549 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 150 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X