സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

എല്ലാം സ്മാർട്ട് ആകുന്ന കാലത്ത് വീട് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂട്ടും സ്മാർട്ട് ആണ്. നിരവധി സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്. സ്‌മാർട്ട് ലോക്കുകൾ, സ്‌മാർട്ട് ക്യാമറകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷാ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച സ്മാർട്ട് ലോക്കുകളെല്ലാം ആമസോണിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാന്റുകളുടെയും ഫിങ്കർപ്രിന്റ് സെൻസർ അടക്കമുള്ള ഫീച്ചറുകളുമായി വരുന്ന ലോക്കുകൾ ആമസോണിലൂടെ ലഭ്യമാണ്.

 
സ്മാർട്ട് ഡോർ ലോക്കുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ആമസോണിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട് ലോക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഫൂറ ബയോ-46 സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് ബയോമെട്രിക് പാഡ് ലോക്ക് 10 ഫിംഗർപ്രിന്റ് യൂസർ വിത്ത് 2 അഡ്മിൻ വാട്ടർപ്രൂഫ് പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. IP65 ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക് ബയോമെട്രിക് ലോക്ക്, ജിക്‌സൺ ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക്, വല്ലാബോയ് W08 ഫിങ്കർപ്രിന്റ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ മെറ്റൽ സ്മാർട്ട് പാഡ്‌ലോക്ക് വിത്ത് യുഎസ്ബി ചാർജിങ്, ഫോണീ അലൂമിനിയം അലോയ് സ്മാർട്ട് മിനി, ഫാസ്റ്റ് സെൻസിങ് 1s അൺ ലോക്കബിൾ, ഫിങ്കർപ്രിന്റ് പാഡ്‌ലോക്ക്, എഐകേസ് അൾട്രാ ലൈറ്റ് വൺ ടച്ച് ഓപ്പൺ ഫിങ്കർർപ്രിന്റ് ലോക്ക് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം മികച്ച ഓഫറുകൾ ആമസോൺ നൽകുന്നു. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാവുന്ന സ്മാർട്ട് ലോക്കുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

Foora Bio-46 Smart Lock Fingerprint Biometric Pad Lock 10 Fingerprint User with 2 Admin Waterproof ( Silver Finish ) (Fingerprint Biometric Padlock)
₹3,298.00
₹6,999.00
53%

ഫൂറ ബയോ-46 സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ബയോമെട്രിക് പാഡ് ലോക്ക്

ഓഫർ വില: 3,298 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 6,999 രൂപ

കിഴിവ്: 53%

ഫൂറ ബയോ-46 സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ബയോമെട്രിക് പാഡ് ലോക്ക് 10 ഫിംഗർപ്രിന്റ് യൂസർ വിത്ത് 2 അഡ്മിൻ വാട്ടർപ്രൂഫ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 53% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,298 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3700 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

IP65 Fingerprint Lock Biometric Lock (Black)
₹1,999.00
₹2,449.00
18%

IP65 ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക് ബയോമെട്രിക് ലോക്ക്

ഓഫർ വില: 1,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 2,449 രൂപ

കിഴിവ്: 18%

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ഐപി65 ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക് ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2,449 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 1,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ലോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 450 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

Jicson Fingerprint Lock (Silver & Grey)
₹3,199.00
₹4,588.00
30%

ജിക്‌സൺ ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക്

ഓഫർ വില: 3,199 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 4,588 രൂപ

കിഴിവ്: 30%

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ജിക്‌സൺ ഫിങ്കർപ്രിന്റ് ലോക്ക് 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 4,588 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,199 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1400 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

WALLABOY W08 Fingerprint and Bluetooth Connection Metal Smart Padlock with USB Charging
₹2,890.00
₹5,500.00
47%

വല്ലാബോയ് W08 ഫിങ്കർപ്രിന്റ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ മെറ്റൽ സ്മാർട്ട് പാഡ്‌ലോക്ക് വിത്ത് യുഎസ്ബി ചാർജിങ്

ഓഫർ വില: 2,890 രൂപ

 

യഥാർത്ഥ വില: 5,500 രൂപ

കിഴിവ്: 47%

വല്ലാബോയ് W08 ഫിങ്കർപ്രിന്റ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ മെറ്റൽ സ്മാർട്ട് പാഡ്‌ലോക്ക് വിത്ത് യുഎസ്ബി ചാർജിങ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 47% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,500 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,890 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2700 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

FOONEE Aluminium Alloy Smart Mini, Fast Sensing 1s Un lockable, USB Rechargeable Touch Fingerprint Padlock
₹2,550.00
₹2,999.00
15%

ഫോണീ അലൂമിനിയം അലോയ് സ്മാർട്ട് മിനി, ഫാസ്റ്റ് സെൻസിങ് 1s അൺ ലോക്കബിൾ

ഓഫർ വില: 2,550 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 2,999 രൂപ

കിഴിവ്: 15%

ഫോണീ അലൂമിനിയം അലോയ് സ്മാർട്ട് മിനി, ഫാസ്റ്റ് സെൻസിങ് 1s അൺ ലോക്കബിൾ ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,550 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് ലോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 449 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

Fingerprint Padlock,AICase Ultra Light One Touch Open Fingerprint Lock with USB Charging for Gym, Sports, School Employee Locker,Fence, Suitcase,Bike No App, No Bluetooth No Trouble
₹1,899.99
₹4,290.11
56%

ഫിങ്കർപ്രിന്റ് പാഡ്‌ലോക്ക്, എഐകേസ് അൾട്രാ ലൈറ്റ് വൺ ടച്ച് ഓപ്പൺ ഫിങ്കർർപ്രിന്റ് ലോക്ക്

ഓഫർ വില: 1,899 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 4,290

കിഴിവ്: 56%

ഫിങ്കർപ്രിന്റ് പാഡ്‌ലോക്ക്, എഐകേസ് അൾട്രാ ലൈറ്റ് വൺ ടച്ച് ഓപ്പൺ ഫിങ്കർർപ്രിന്റ് ലോക്ക് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 56% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. വിൽപ്പന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 4,290 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ലോക്ക് 1,899 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2400 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

sLIFE Smart Fingerprint Padlock, Waterproof IP65 Padlock, Suitable for Door, Wardrobe,Cabinet, Backpack, Luggage:Color-Gold
₹2,499.00
₹3,599.00
31%

എസ് ലൈഫ് സ്മാർട്ട് ഫിംഗർപ്രിന്റ് പാഡ്‌ലോക്ക്

ഓഫർ വില: 2,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 3,599 രൂപ

കിഴിവ്: 31%

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് എസ് ലൈഫ് സ്മാർട്ട് ഫിംഗർപ്രിന്റ് പാഡ്‌ലോക്ക്, 31% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 3,599 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഡിവൈസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1100 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X