ഈ കിടിലൻ സ്മാർട്ട് ബൾബുകൾ ആമസോണിലൂടെ 70 ശതമാനം വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

സ്മാർട്ട് ബൾബുകളും മറ്റ് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐഒടി പ്രൊഡക്ടുകൾക്ക് ഇന്ന് ജനപ്രിതി ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രൊഡക്ടുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മുറിയിലെ ബൾബിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ കളർ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് സ്മാർട്ട് ബൾബുകളെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൂഡിന് അനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഫോണിലൂടെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ആമസോണിൽ നിരവധി സ്മാർട്ട് ബൾബുകൾ ലഭ്യമാണ്.

 
ഈ കിടിലൻ സ്മാർട്ട് ബൾബുകൾ ആമസോണിലൂടെ 70 ശതമാനം വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാം

നിങ്ങൾ ഒരു സ്‌മാർട്ട് ബൾബ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മികച്ചൊരു അവസരം തന്നെയാണ്. ആമസോൺ ഇപ്പോൾ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്മാർട്ട് ബൾബുകൾക്ക് 70 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് നൽകുന്നത്. ഫിലിപ്സ് വിസ് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് ബി22 9-വാട്ട് എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ബൾബ് ഇപ്പോൾ വെറും 649 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. പാനസോണിക് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ബൾബ് വെറും 599 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. വിലക്കിഴിവിൽ ആമസോണിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്മാർട്ട് ബൾബുകളും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

wipro NS9400 9-Watt B22 WiFi Smart LED Bulb with Music Sync Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant ( Warm White/Neutral White/White, Standard )
₹699.00
₹2,099.00
67%

വിപ്രോ എൻഎസ്9400 9-വാട്ട് ബി22 വൈഫൈ സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ബൾബ്

യഥാർത്ഥ വില: 2,099 രൂപ

ഓഫർ വില: 699 രൂപ

കിഴിവ്: 1,400 രൂപ (67%)

വിപ്രോ എൻഎസ്9400 9-വാട്ട് ബി22 വൈഫൈ സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ബൾബ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 67% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 2,099 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 699 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് ആമസോണിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ 1,400 രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ലാഭിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു ഡീൽ തന്നെയാണ്.

Helea 9 Watts Wi-Fi B22B Smart Bulb Compatible with Alexa & Google Assistant (Warm White, Pack of 1)
₹599.00
₹1,999.00
70%

ഹെലിയ 9 വാട്ട്സ് വൈ-ഫൈ ബി22ബി സ്മാർട്ട് ബൾബ്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 599 രൂപ

കിഴിവ്: 1,400 രൂപ (70%)

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ഹെലിയ 9 വാട്ട്സ് വൈ-ഫൈ ബി22ബി സ്മാർട്ട് ബൾബ് 70% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 599 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം. 1,400 രൂപ കിഴിവാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആമസോൺ നൽകുന്ന കിഴിവ്.

Philips Wiz Wi-Fi Enabled B22 9-Watt LED Smart Bulb, Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant(16M Colours +Shades Of White + Dimmable + Tunable)
₹702.90
₹1,999.00
65%

ഫിലിപ്സ് വിസ് വൈ-ഫൈ എനേബിൾഡ് ബി22 9-വാട്ട് എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ബൾബ്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 704 രൂപ

കിഴിവ്: 1,350 രൂപ (66%)

ഫിലിപ്സ് വിസ് വൈ-ഫൈ എനേബിൾഡ് ബി22 9-വാട്ട് എൽഇഡി സ്മാർട്ട് ബൾബ് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 65% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,350 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 704 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 1,350 രൂപ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

Philips Wiz Smart WI-Fi LED Bulb E27 9-Watt, Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant (Pack of 1)
₹699.00
₹1,999.00
65%

ഫിലിപ്സ് വിസ് സ്മാർട്ട് വൈ-ഫൈ എൽഇഡി ബൾബ് ഇ27 9-വാട്ട്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

 

ഓഫർ വില: 699 രൂപ

കിഴിവ്: 1,300 രൂപ (65%)

ഫിലിപ്സ് വിസ് സ്മാർട്ട് വൈ-ഫൈ എൽഇഡി ബൾബ് ഇ27 9-വാട്ട് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 65% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിലിലൂടെ 699 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ മികച്ച സ്മാർട്ട് ബൾബ് ആമസോണിലൂടെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,300 രൂപ ലാഭമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

Mi LED Smart Color Bulb (B22) - (16 Million Colors + 11 Years Long Life + Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant)
₹799.00
₹999.00
20%

എംഐ എൽഇഡി സ്മാർട്ട് കളർ ബൾബ് (ബി22)

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

ഓഫർ വില: 799 രൂപ

കിഴിവ്: 200 രൂപ (20%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ എംഐ എൽഇഡി സ്മാർട്ട് കളർ ബൾബ് (ബി22) 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് വിൽപ്പന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ബൾബ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആമസോൺ 200 രൂപ കിഴിവാണ് നൽകുന്നത്. എംഐയുടെ മികച്ചൊരു പ്രൊഡക്ടാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ്.

Panasonic WiFi Enabled Smart LED Bulb B22 9-Watt (16 Million Colors) (Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant), Pack of 1, RGB (PBUM27090)
₹599.00
₹1,650.00
64%

പാനസോണിക് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ബൾബ് ബി22 9-വാട്ട്

യഥാർത്ഥ വില: 1,650 രൂപ

ഓഫർ വില: 599 രൂപ

കിഴിവ്: 1,051 രൂപ (64%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ പാനസോണിക് വൈഫൈ എനേബിൾഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ബൾബ് ബി22 9-വാട്ട് 64% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,650 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 599 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 1,051 രൂപ കിഴിവാണ് ബൾബ് വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആമസോൺ നൽകുന്നത്.

Havells Glamax Smart B22 9 Watt Bulb, WiFi Enabled Compatible with Alexa and Google Assistant (Pack of 1, RGB and Shades of White)
₹699.00
₹1,999.00
65%

ഹാവെൽസ് ഗ്ലാമാക്സ് സ്മാർട്ട് ബി22 9 വാട്ട് ബൾബ്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 710 രൂപ

കിഴിവ്: 1,289 രൂപ (64%)

ഹാവെൽസ് ഗ്ലാമാക്‌സ് സ്‌മാർട്ട് ബി22 9 വാട്ട് ബൾബ്, വൈഫൈ എനേബിൾഡ് അലക്‌സ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് (പാക്ക് ഓഫ് 1, ആർജിബി, ഷേഡ്‌സ് ഓഫ് വൈറ്റ്) ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 64% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സമയത്ത് 710 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 1,289 രൂപ ലാഭമാണ് സ്മാർട്ട് ബൾബ് ആമസോണിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വളരെ മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X