ഈ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്ഫോണുകൾക്ക് ആമസോണിൽ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ ഓഡിയോ ആക്‌സസറീസ് വിപണി ഇയർബഡ്സ്, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. അതേ സമയം തന്നെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്ഫോണുകൾ വാങ്ങാനും താൽപ്പര്യമുണ്ട്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ നിങ്ങളെ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചില സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോണുകളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആമസോൺ ആകർഷകമായ കിഴിവും നൽകുന്നുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോണുകളിലെ ആമസോൺ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഡീലുകൾ നോക്കാം.

 
ഈ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്ഫോണുകൾക്ക് ആമസോണിൽ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുകൾ

ആമസോൺ ഓഫറുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എൽസി-ഡോലിഡ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ 80 ശതമാനം കിഴിവോടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഡിവൈസിന്റെ വില വെറും 4,260 രൂപയായി കുറയുന്നു. അതുപോലെ കപ ഹെഡ്‌ഫോൺസ് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ഹെഡ് ബാൻഡിന് 40 ശതമാനം കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കിഴിവോടെ ഡിവൈസ് വെറും 1,190 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ മ്യൂസികോസി ജിഎച്ച്03 വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻ-ഇയർ ഹെഡ്‌ഫോൺ 38 ശതമാനം കിഴിവോടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഡിവൈസിന്രെ വില 5,023 രൂപയായി കുറയുന്നു. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് വയർലെസ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺസ് 3,626 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാരിയോക്‌സ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺസ് വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഐ മാസ്‌കും ഓഫറിൽ വാങ്ങാം. ആമസോൺ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഡീലിലൂടെ ജനറിക് വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് ഇയർഫോണും 17 ശതമാനം കിഴിവോടെ ലഭിക്കും.

LC-dolida Sleep Headphones,3D Sleep Mask Bluetooth 5.0 Wireless Music Eye Mask,Sleeping Headphones for Side Sleepers with Ultra-Thin Stereo Speakers Perfect for Sleeping
₹4,443.00
₹21,812.00
80%

എൽസി-ഡോലിഡ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺ

യഥാർത്ഥ വില: 21,812 രൂപ

ഓഫർ വില: 4,260 രൂപ

കിഴിവ്: 17,552 രൂപ (80%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ എൽസി-ഡോലിഡ സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺ 80% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,812 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 4,260 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 17,552 രൂപ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് വമ്പിച്ച ഓഫറാണ്.

കപ ഹെഡ്‌ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ഹെഡ് ബാൻഡ്

യഥാർത്ഥ വില: 1,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 1,190 രൂപ

കിഴിവ്: 800 രൂപ (40%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ കപ ഹെഡ്‌ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ഹെഡ് ബാൻഡ് 40% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 1,190 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 800 രൂപ കിഴിവാണ് ആമസോൺ നൽകുന്നത്.

MUSICOZY GH03 Wireless Bluetooth In Ear Headphone with Mic (Black)
₹5,023.00
₹8,036.80
38%

മ്യൂസിക്കോസി ജിഎച്ച്03 വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻ ഇയർ ഹെഡ്‌ഫോൺ

യഥാർത്ഥ വില: 8,036 രൂപ

ഓഫർ വില: 5,023 രൂപ

കിഴിവ്: 3,013 രൂപ (38%)

മ്യൂസിക്കോസി ജിഎച്ച്03 വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻ ഇയർ ഹെഡ്‌ഫോൺ ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 38% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 8,036 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 5,023 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Bluetooth Headband Wireless Sleep Headphones, TOPOINT Music Sports Sleeping Headband Headphones for Workout, Jogging, Yoga, Black
₹3,626.00
₹6,999.00
48%

ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് വയർലെസ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺസ്

യഥാർത്ഥ വില: 6,999 രൂപ

 

ഓഫർ വില: 3,626 രൂപ

കിഴിവ്: 3,373 രൂപ (48%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് വയർലെസ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺ 48% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6,999 രൂപ വിലയള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 3,626 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങുമ്പോൾ 3,373 രൂപ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പകുതിയോളം വിലയിൽ ഈ പ്രൊഡക്ട് വാങ്ങാം.

Fariox Sleep Headphones Wireless Bluetooth Eye Mask - Music Travel Sleep Mask Bluetooth 5.0 Wireless Handsfree Sleeping Eye Mask with Speakers Microphone
₹949.00
₹1,349.00
30%

ഫാരിയോക്സ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്ഫോൺ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഐ മാസ്ക്

യഥാർത്ഥ വില: 1,349 രൂപ

ഓഫർ വില: 949 രൂപ

കിഴിവ്: 400 രൂപ (30%)

ഫാരിയോക്സ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്ഫോൺ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഐ മാസ്ക് ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,349 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 949 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 400 രൂപ കിഴിവാണ് ഈ പ്രൊഡക്ട് ആമസോണിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

Wireless Bluetooth Stereo Headphones Running Earphone Sleep Headset Sports Sleeping Music Headband
₹2,899.00
₹5,073.00
43%

വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോൺ

യഥാർത്ഥ വില: 5,073 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,899 രൂപ

കിഴിവ്: 2,174 രൂപ (43%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ഫോൺ 43% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,073 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 2,899 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ട് വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 2,174 രൂപ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

Generic Wireless Bluetooth Headband Earphone Headphone
₹1,499.00
₹1,800.00
17%

ജനറിക് വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് ഇയർഫോൺ

യഥാർത്ഥ വില: 1,800 രൂപ

ഓഫർ വില: 1,499 രൂപ

കിഴിവ്: 301 രൂപ (17%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ജനറിക് വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് ഇയർഫോൺ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,800 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 1,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ട് വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 301 രൂപ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും.

Generic 1pc Bluetooth Headband Sleep Headphones Wireless Music Sport Headbands Sleeping Earphones SleepPhones
₹2,499.00
₹4,999.00
50%

ജനറിക് 1പിസി ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺസ്

യഥാർത്ഥ വില: 4,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 2,499 രൂപ

കിഴിവ്: 2,500 രൂപ (50%)

ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ജെനറിക് 1 പിസി ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഹെഡ്‌ഫോൺ 50% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 4,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ 2,500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X