ഈ കിടിലൻ വയർലസ് റിചാർജബിൾ ഗെയിമിങ് മൌസുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

ഗെയിമിങിനുള്ള മികച്ച വയർലസ് ഗെയിമിങ് മൌസുകൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ വമ്പിച്ച ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കും. റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൌസുകൾക്കാണ് ആമസോൺ ഇപ്പോൾ 60 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. ഏലിയൻവെയർ, സെബ്രോണിക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്ത ബ്രാന്റുകളുടെ മൌസുകൾ ആമസോണിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവ വാങ്ങുമ്പോൾ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.

 
ഈ കിടിലൻ വയർലസ് റിചാർജബിൾ ഗെയിമിങ് മൌസുകൾക്ക് ആമസോണിൽ ഓഫറുകൾ

ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഏലിയൻവെയർ 610എം വയർഡ്/വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 6,718 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 9,999 രൂപയാണ് ഈ മൌസിന്റെ യഥാർത്ഥ വില. ടോബോ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ഗെയിമിങ് മൌസ് ഇപ്പോൾ 2,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാവുന്ന മികച്ച വയർലസ് ഗെയിമിങ് മൌസുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

സീറോഡേറ്റ് എക്സ്70 വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 1,099 രൂപ

യഥാർത്ത വില: 1,999 രൂപ

കിഴിവ്: 45%

സീറോഡേറ്റ് എക്സ്70 വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 45% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,099 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 1,099 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 900 രൂപ ലാഭിക്കാം. റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന വയർലെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം മൌസാണ് ഇത്. 600mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ മൌസിൽ ഉള്ളത്.

ഏലിയൻവെയർ 610M വയർഡ്/വയർലെസ്സ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 6,718 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 9,999 രൂപ

കിഴിവ്: 33%

ഏലിയൻവെയർ 610M വയർഡ്/വയർലെസ്സ് ഗെയിമിങ് മൗസ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 33% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 9,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ നിങ്ങൾക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 6,718 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3200 രൂപയിൽ അധികം ലാഭിക്കാം. 1,000Hz പോളിങ് നിരക്കുള്ള ഈ മൌസിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. പൂർണ്ണമായും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന മൗസ് ബട്ടണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

റിപ്പ്ജോ 2.4Ghz റീചാർജബിൾ വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 799 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

കിഴിവ്: 20%

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് റിപ്പ്ജോ 2.4Ghz റീചാർജബിൾ വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 200 രൂപ ലാഭിക്കാം. സൈലന്റ് ക്ലിക്ക് ബട്ടൺസുമായിട്ടാണ് ഈ മൗസ് വരുന്നത്. 7ഡി ബട്ടണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

സെബ്രോണിക്സ് സെബ്- റീപ്പർ പ്രോ വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 2,146 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 5,199 രൂപ

കിഴിവ്: 59%

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് സെബ്രോണിക്സ് സെബ്- റീപ്പർ പ്രോ വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് 59% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 5,199 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,146 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്. റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് മൌസ് വരുന്നത്.

 

ലൈവ് ടെക് സ്വിഫ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് & 2.4ജി ഇൻബിൽറ്റ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി വയർലെസ് മൗസ്

യഥാർത്ഥ വില: 2,499 രൂപ

ഓഫർ വില: 880 രൂപ

കിഴിവ്: 1,619 രൂപ (65%)

ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് ലൈവ് ടെക് സ്വിഫ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് & 2.4ജി ഇൻബിൽറ്റ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി വയർലെസ് മൗസ് 65% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 2,499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 880 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1,619 രൂപ ലാഭിക്കാം. ബ്ലൂടൂത്ത് V5.0 കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി വരുന്ന ഈ മൌസിൽ 7 ബ്രീത്തിംഗ് ആർജിബി ലൈറ്റും ഉണ്ട്.

ടോബോ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 2,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 3,999 രൂപ

കിഴിവ്: 38%

ആമസോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് ടോബോ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ഗെയിമിങ് മൗസ് 38% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 3,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 2,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1500 രൂപ ലാഭിക്കാം. ഹണികോംബ് ഡിസൈനുമായിട്ടാണ് ഈ റീചാർജബിൾ വയർലെസ് മൌസ് വരുന്നത്.

കോക്കനട്ട് WM22 ഗോൾഡ് വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ്

ഓഫർ വില: 799 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 1,499 രൂപ

കിഴിവ്: 47%

കോക്കനട്ട് WM22 ഗോൾഡ് വയർലെസ് ഗെയിമിങ് മൗസ് ആമസോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 47% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. 1,499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മൗസ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ മൌസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 700 രൂപ ലാഭിക്കാം. 500 mAh റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഈ മൌസ് വരുന്നത്. 7 കളർ ആർജിബി എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് ഈ മൌസിലുണ്ട്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X