ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിൽ: ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സിന് ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ

റിയൽമി, നോയ്സ്, ബോട്ട് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീമിയം ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. ആമസോൺ ഇപ്പോൾ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുകയാണ്. ഈ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ജാബ്ര ഇയർഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. ജാബ്ര ഹെഡ്‌ഫോണുകൾക്ക് 50 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് ആമസോൺ നൽകുന്നത്.

 
ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിൽ: ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സിന് ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ

ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75ടി ട്രൂ വയർലസ് ആക്ടീവ് ഇയർഫോൺസ് വെറും 7,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ഇയർഫോണിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 15,999 രൂപയാണ്. ജാബ്ര എലൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് 75ടി ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് ഇപ്പോൾ 8,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഓഫറിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ജാബ്ര ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സുകൾ നോക്കാം.

Jabra Elite 75t True Wireless Active Noise Cancelling (ANC) Bluetooth Earbuds, Long Battery Life for Calls and Music, Voice Assistant Enabled, Titanium Black
₹9,999.00
₹15,999.00
38%

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75ടി ട്രൂ വയർലസ് ആക്ടീവ്

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 7,999 രൂപ

കിഴിവ്: 8,000 രൂപ (50%)

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75ടി ട്രൂ വയർലസ് ആക്ടീവ് ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 50% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ് സെയിൽ സമയത്ത് 7,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 8,000 രൂപ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു ഡീലാണ്.

Jabra Elite Active 75t True Wireless Active Noise Cancelling (ANC) Bluetooth Earbuds, Long Battery Life for Calls and Music, Voice Assistant Enabled, Navy
₹8,999.00
₹16,999.00
47%

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75ടി ട്രൂ വയർലസ് ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ്

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 8,999 രൂപ

കിഴിവ്: 8,000 രൂപ (47%)

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 75ടി ട്രൂ വയർലസ് ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ് ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ 47% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് 8,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 8,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. ഇത് വളരെ മികച്ചൊരു ഡീലാണ്.

Jabra Elite 3 in Ear True Wireless Earbuds - Noise Isolating with 4 Built-in Microphones for Clear Calls, Rich Bass, Customizable Sound, Mono Mode- Light Beige | Free 3 Months Prime Membership
₹5,999.00
₹6,999.00
14%

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 3 ഇൻ ഇയർ ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ്

യഥാർത്ഥ വില: 6,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 5,999 രൂപ

കിഴിവ്: 1,000 രൂപ (14%)

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 3 ഇൻ ഇയർ ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 6,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് വിൽപ്പന സമയത്ത് 5,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Jabra Elite 85t True Wireless Earbuds- Advanced Active Noise Cancellation with Long Battery Life and Powerful Speakers - Wireless Charging Case - Copper Black
₹11,999.00
₹18,999.00
37%

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 85ടി ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ്

യഥാർത്ഥ വില: 18,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 7,000 രൂപ (37%)

ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ജാബ്ര എലൈറ്റ് 85ടി ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് 37% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 7,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

 
Jabra Elite 2 in Ear Wireless Bluetooth Earbuds – Noise Isolating with 2 Built-in Microphones for Clear Calls, Rich Bass and Customizable Sound - Navy | Free 3 Months Prime Membership
₹4,499.00
₹5,999.00
25%

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 2 ഇൻ ഇയർ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ്

യഥാർത്ഥ വില: 5,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 4,499 രൂപ

കിഴിവ്: 1,500 രൂപ (25%)

ജാബ്ര എലൈറ്റ് 2 ഇൻ ഇയർ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ് ആമസോൺ ജാബ്ര ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ഇയർബഡ്സ് സെയിൽ സമയത്ത് 4,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഇൻ ഇയർ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർബഡ്സ്
വാങ്ങുന്നവർത്ത് 1,500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X