ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സെയിൽ നടത്തുകയാണ്. ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ നിരവധി ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ ആകർഷകമായ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് 27 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓപ്പോയുടെ എല്ലാ ജനപ്രിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ഈ സെയിലിലൂടെ ആമസോൺ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

 
ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ സീരീസ് സ്മാർട്‌ഫോണുകൾ 22,999 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പോ എ സീരീസ് ഫോണുകളും വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 10 ശതമാനം അധിക കിഴിവും ലഭിക്കും. ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ, ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ 5ജി, ഓപ്പോ എ16, ഓപ്പോ എ54, ഓപ്പോ എ74 5ജി, ഓപ്പോ എ15എസ്, ഓപ്പോ എ31 എന്നീ ഡിവൈസുകളെല്ലാം ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ഫോണുകൾക്ക് ആമസോം ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഓഫറുകളും ഡീലുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

OPPO F21 Pro (Sunset Orange, 8GB RAM, 128 Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹22,999.00
₹27,999.00
18%

ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ

യഥാർത്ഥ വില: 27,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 22,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5,000 രൂപ (18%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 27,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 22,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

OPPO F21 Pro 5G (Rainbow Spectrum, 8GB RAM, 128 Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹26,999.00
₹31,999.00
16%

ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 31,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 26,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5,000 രൂപ (16%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ സമയത്ത് ഓപ്പോ എഫ്21 പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 31,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 26,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

OPPO A31 (Mystery Black, 6GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹11,490.00
₹15,990.00
28%

ഓപ്പോ എ31

യഥാർത്ഥ വില: 15,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,990 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (25%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ31 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

OPPO A15s (Rainbow Silver, 4GB RAM, 64GB Storage) With No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹12,990.00
₹13,990.00
7%

ഓപ്പോ എ15എസ്

യഥാർത്ഥ വില: 14,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 10,990 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (27%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ15എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 10,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

 
OPPO A74 5G (Fluid Black,6GB RAM,128GB Storage) - 5G Android Smartphone | 5000 mAh Battery | 18W Fast Charge | 90Hz LCD Display
₹15,990.00
₹20,990.00
24%

ഓപ്പോ എ74 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 20,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 15,490 രൂപ

കിഴിവ്: 5,500 രൂപ (26%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ74 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 26% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Oppo A54 (Starry Blue, 4GB RAM, 64GB Storage) with No Cost EMI & Additional Exchange Offers
₹14,990.00

ഓപ്പോ എ54

യഥാർത്ഥ വില: 14,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,490 രൂപ

കിഴിവ്: 3,500 രൂപ (23%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ54 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3500 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Oppo A16 (Pearl Blue, 4GB RAM, 64GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹13,490.00
₹15,990.00
16%

ഓപ്പോ എ16

യഥാർത്ഥ വില: 15,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,490 രൂപ

കിഴിവ്: 2,500 രൂപ (16%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ16 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

OPPO A55 (Rainbow Blue, 4GB RAM, 64GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹15,490.00
₹18,990.00
18%

ഓപ്പോ എ55

യഥാർത്ഥ വില: 20,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 17,490 രൂപ

കിഴിവ്: 3,500 രൂപ (17%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ55 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,490 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

OPPO A76 (Glowing Blue, 6GB RAM, 128 Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers
₹17,499.00
₹21,990.00
20%

ഓപ്പോ എ76

യഥാർത്ഥ വില: 21,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

കിഴിവ്: 4,491 രൂപ (20%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എ76 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,491 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X