പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ആരംഭിച്ചത്. ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിലും മറ്റ് പ്രത്യേക ഓഫറുകളിലും ആമസോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കറുകൾ, വയർലെസ് ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയർബഡ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിയോ പ്രൊഡക്ടുകൾക്ക് ഈ സെയിലിലൂടെ ലാഭകരമായ ഡീലുകൾ ലഭിക്കും. ആമസോൺ ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകൾക്കും ഈ സെയിലിലൂടെ മികച്ച ഡീലുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മുൻനിര ബ്രാന്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ടുകളും ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കും.

 
പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിന്റെ ഭാഗമായി, ജബ്ര ഇവോൾവ് 2, ഇവോൾവ് സീരീസ് എന്നിവയും എൻഗേജ് 50യും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും. ഹൈ-എൻഡ് സോണി ഡബ്ല്യുഎച്ച് -1000 എക്സ്എം 4, സ്കൾകാൻഡി ക്രഷർ, സെൻഹൈസർ പിഎക്സ്സി 550-II വയർലെസ് ഓവർ-ദി-എയർ ഹെഡ്‌ഫോൺസ് എന്നിവയും പ്രത്യേക ഓഫറുകളോടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിലിലൂടെ 50 ശതമാനം വരെ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചില ജനപ്രിയ വയർലെസ് ഹെഡ്‌ഫോണുകളും ഉണ്ട്.

beyerdynamic T5 High-end Tesla Headphones (3rd Generation) Closed
₹84,999.00
₹94,599.00
10%

ബെയർഡൈനാമിക് ടി5 ഹൈ-എൻഡ് ടെസ്ല ഹെഡ്‌ഫോൺസ്

ഓഫർ വില: 84,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 94,599 രൂപ

കിഴിവ്: 9,600 (10%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ബെയർഡൈനാമിക് ടി5 ഹൈ-എൻഡ് ടെസ്‌ല ഹെഡ്‌ഫോൺ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിലിലൂടെ 84,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

HIFIMAN Ananda Wired Over The Ear Headphone Without Mic (Black)
₹59,999.00
₹74,999.00
20%

ഹിഫിമാൻ ആനന്ദ വയേയ്ഡ് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ വിത്തൌട്ട് മൈക്ക്

ഓഫർ വില: 59,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 74,999 രൂപ

കിഴിവ്: 15,000 രൂപ (20%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ഹിഫിമാൻ ആനന്ദ വയേയ്ഡ് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ വിത്തൌട്ട് മൈക്ക് 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിലിലൂടെ 59,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമക്കാം.

beyerdynamic Amiron Wireless Bluetooth Over The Ear Headphone with Mic (Black)
₹56,999.00
₹65,890.00
13%

ബെയർഡൈനാമിക് അമിറോൺ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ വിത്ത് മൈക്ക് (ബ്ലാക്ക്)

ഓഫർ വില: 56,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 65,890 രൂപ

കിഴിവ്: 8,891 രൂപ (13%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ബെയർഡൈനാമിക് അമിറോൺ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ വിത്ത് മൈക്ക് (ബ്ലാക്ക്) 13% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിലിലൂടെ 56,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.

Jabra Evolve2 85 Link380c UC Stereo Wireless Bluetooth Over the Ear Headphone with Mic
₹48,600.00
₹55,101.00
12%

ജാബ്ര ഇവോൾവ് 85 ലിങ്ക്380സി യുസി സ്റ്റീരിയോ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ

ഓഫർ വില: 48,600 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 55,101 രൂപ

കിഴിവ്: 6,501 രൂപ (12%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ജാബ്ര ഇവോൾവ് 85 ലിങ്ക്380സി യുസി സ്റ്റീരിയോ വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിലിലൂടെ 48,600 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Jabra Evolve 80 UC Wired Headset Professional Telephone Headphones with Unrivalled Noise Cancellation for Calls and Music, Features World-Class Speakers and All Day Comfort
₹34,999.00
₹45,999.00
24%

ജാബ്ര ഇവോൾവ് 80 യുസി വയർഡ് ഹെഡ്‌സെറ്റ്

ഓഫർ വില: 35,530 രൂപ

 

കിഴിവ്: 40,375 രൂപ

കിഴിവ്: 4,845 രൂപ (12%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ജാബ്ര ഇവോൾവ് 80 യുസി വയർഡ് ഹെഡ്‌സെറ്റ് 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിലിലൂടെ 35,530 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Jabra Evolve 65 With Charging Stand MS Stereo
₹25,840.00
₹29,970.00
14%

ജാബ്ര ഇവോൾവ് 65 വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എംഎസ് സ്റ്റീരിയോ

ഓഫർ വില: 25,840 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 29,970 രൂപ

കിഴിവ്: 4,130 രൂപ (14%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ജാബ്ര ഇവോൾവ് 65 ഹെഡ്‌സെറ്റ് 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ്‌ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 25,840 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X