റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ധാരാളം ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നു. ഈ സെയിൽ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റെഡ്മിയുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ വമ്പിച്ച ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. റെഡ്മിയുടെ പുതിയ മോഡലുകളെല്ലാം ഈ സെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാകും.

 
റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ സമ്മർ സെയിൽ

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാഷ്ബാക്കും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും നൽകുന്നതിനായി ആമസോൺ ചില ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ്മി ഫോണുകൾ സെയിൽ സമയത്ത് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാവുന്ന മികച്ച റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിഴിവുകളുമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. റെഡ്മി നോട്ട് 11, റെഡ്മി നോട്ട് 11ടി 5ജി, റെഡ്മി 9എ സ്പോർട്ട്, റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി, റെഡ്മി 10എ തുടങ്ങിയ ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം ആമസോൺ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

Redmi Note 11 (Horizon Blue, 4GB RAM, 64GB Storage) | 90Hz FHD+ AMOLED Display | Qualcomm® Snapdragon™ 680-6nm | INR 1,000 Off on Bank of Baroda CC & DC
₹13,499.00
₹17,999.00
25%

റെഡ്മി നോട്ട് 11

യഥാർത്ഥ വില: 17,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5,000 രൂപ (28%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡിലാണ് ഇത്.

Redmi Note 11T 5G (Matte Black 6GB RAM 64GB ROM) | Dimensity 810 5G | 33W Pro Fast Charging
₹15,999.00
₹18,999.00
16%

റെഡ്മി നോട്ട് 11ടി 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 18,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 15,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (16%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11ടി 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 18,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi 9A Sport (Metallic Blue, 2GB RAM, 32GB Storage) | 2GHz Octa-core Helio G25 Processor | 5000 mAh Battery
₹7,299.00
₹8,482.00
14%

റെഡ്മി 9എ സ്പോർട്ട്

യഥാർത്ഥ വില: 8,499 രൂപ

ഓഫർ വില: 6,799 രൂപ

കിഴിവ്: 1,700 രൂപ (20%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 9എ സ്പോർട്ട് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 8,499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 6,799 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1,700 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi Note 10 Pro (Dark Night, 6GB RAM, 128GB Storage) -120hz Super Amoled Display|64MPwith 5mp Super Tele-Macro

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (15%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

 
Redmi Note 10T 5G (Graphite Black, 4GB RAM, 64GB Storage) | Dual5G | 90Hz Adaptive Refresh Rate | MediaTek Dimensity 700 7nm Processor
₹14,999.00
₹16,999.00
12%

റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 3,000 രൂപ (18%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi 10A (Sea Blue, 4GB RAM, 64GB Storage)
₹9,499.00
₹11,999.00
21%

റെഡ്മി 10എ

യഥാർത്ഥ വില: 11,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 9,499 രൂപ

കിഴിവ്: 2,500 രൂപ (21%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 10എ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 21% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 11,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,499 രൂപയ്ക്ക്് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2,500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi Note 11S (Space Black, 6GB RAM, 64GB Storage)|108MP AI Quad Camera | 90 Hz FHD+ AMOLED Display
₹16,499.00
₹19,999.00
18%

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ്

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 15,499 രൂപ

കിഴിവ്: 4,500 രൂപ (23%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi 10 Prime (Bifrost Blue 4GB RAM 64GB ROM |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display)

റെഡ്മി 10 പ്രൈം

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 12,499 രൂപ

കിഴിവ്: 2,500 രൂപ (17%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 10 പ്രൈം സ്മാർട്ട്ഫോൺ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi 9 Activ (Carbon Black, 4GB RAM, 64GB Storage)
₹8,799.00
₹9,499.00
7%

റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ്

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 9,199 രൂപ

കിഴിവ്: 1,800 രൂപ (16%)

ആമസോൺ സമ്മർ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,199 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1800 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X