സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകൾക്ക് 80% വരെ വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിൽ

നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. ആമസോൺ പോലുള്ള ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റുകൾ ഇതിനകം ഹോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക സെയിലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്ന മികച്ച സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകൾക്ക് ആമസോൺ ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ നൽകുന്നു. ആമസോൺ ഇപ്പോൾ 80 ശതമാനം വരെ കിഴിവോടെയാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. പിട്രോൺ, വികൂൾ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകൾ ഈ സെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാണ്.

 
സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകൾക്ക് 80% വരെ വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈഗോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്‌സ്‌റ്റൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് യഥാർത്ഥ വിലയായ 1,999 രൂപയ്ക്ക് പകരം വെറും 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പിട്രോൺ ഗ്ലാം പ്ലസ് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ 499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന മികച്ച സെൽഫി സ്റ്റിക്കുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

pTron Glam Plus Bluetooth Extendable Selfie Stick with Tripod Stand, Wireless Remote, 73cm Extended Length, Compatible with 6-8cm Width Phones & Replaceable Battery - (Black & Red)
₹499.00
₹1,999.00
75%

പിട്രോൺ ഗ്ലാം പ്ലസ് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 499 രൂപ

കിഴിവ്: 1,500 രൂപ (75%)

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ പിട്രോൺ ഗ്ലാം പ്ലസ് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് 75% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമോസോൺ സെയിലിലൂടെ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1500 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്. ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ്, വയർലെസ് റിമോട്ട്, 73 സെന്റീമീറ്റർ നീളം, 6-8 സെന്റീമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഫോണുകൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഡിസൈൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.

Tygot Bluetooth Extendable Selfie Sticks with Wireless Remote and Tripod Stand, 3-in-1 Multifunctional Selfie Stick with Tripod Stand Compatible with iPhone/OnePlus/Samsung/Oppo/Vivo and All Phones
₹399.00
₹1,999.00
80%

ടൈഗോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്

യഥാർത്ഥ വില: 1,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 399 രൂപ

കിഴിവ്: 1,600 രൂപ (80%)

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ടൈഗോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് 80% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഈ ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1600 രൂപ ലാഭിക്കാം. വയർലെസ് റിമോട്ടും ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡും ഉള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ എല്ലാ ഫോണുകളും കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 3-ഇൻ-1 മൾട്ടിഫങ്ഷണലാണ് ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്.

HOLD UP Selfie Stick, Extendable Selfie Stick with Wireless Remote and Tripod Stand, Portable, Lightweight, Compatible with All Smartphone and Mobile (Black)
₹399.00
₹999.00
60%

ഹോൾഡ് അപ്പ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്

ഓഫർ: 399 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

കിഴിവ്: 60%

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ഹോൾഡ് അപ്പ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് 60% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഈ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 600 രൂപ ലാഭിക്കാം. വയർലെസ് റിമോട്ടും ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡുമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. പോർട്ടബിളും ഭാരം കുറഞ്ഞതും എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ.

 
MOBILIFE 3-in-1 Multifunctional Extendable Bluetooth Selfie Stick Tripod with Detachable Wireless Remote Compatible with iPhone/Samsung/Oppo/Vivo/MI and All Smartphones (Black)
₹664.00
₹1,799.00
63%

മൊബിലൈഫ് 3-ഇൻ-1 മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ട്രൈപോഡ്

യഥാർത്ഥ വില: 1,799 രൂപ

ഓഫർ വില: 664 രൂപ

കിഴിവ്: 1,135 രൂപ (63%)

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ മൊബിലൈഫ് 3-ഇൻ-1 മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ട്രൈപോഡ് 63% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1,799 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 664 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1,135 രൂപ ലാഭിക്കാം. വേർപെടുത്താവുന്ന വയർലെസ് റിമോട്ടുമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഐഫോൺ, സാംസങ്, ഓപ്പോ, വിവോ, എംഐ എന്നിവയുടെ ഡിവൈസുകളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ് ഇത്.

Unifree YT-1288-A Bluetooth Selfie MonoPod Stick Without Aux Cable for DSLR/SLR Action Camera, Smart Phones
₹699.00
₹999.00
30%

യൂണിഫ്രീ YT-1288-എ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി മോണോപോഡ് സ്റ്റിക്ക്

ഓഫർ വില: 699 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

കിഴിവ്: (30%)

യൂണിഫ്രീ YT-1288-എ ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി മോണോപോഡ് സ്റ്റിക്ക് ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡെയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 699 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 300 രൂപ ലാഭിക്കാം ഡിഎസ്എൽആർ, ആക്ഷൻ ക്യാമറ, സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മികച്ച മോണോപോഡ് കൂടിയാണ് ഇത്.

Humble Extendable Selfie Stick, Bluetooth Selfie Stick with Tripod Stand and Detachable Wireless Bluetooth Remote, Ultra Compact Selfie Stick for Mobile and All Smart Phones – (Black)
₹449.00
₹999.00
55%

ഹംബിൾ എക്സ്റ്റൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്

യഥാർത്ഥ വില: 999 രൂപ

ഓഫർ വില: 449 രൂപ

കിഴിവ്: 550 രൂപ (55%)

ആമസോൺ ഹോളി ഷോപ്പിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ഹംബിൾ എക്‌സ്‌റ്റെൻഡബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്, ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ട്രൈപോഡ് 55% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വിൽപ്പന സമയത്ത് 449 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 550 രൂപ ലാഭിക്കാം. ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് വേർപെടുത്താവുന്ന വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് റിമോട്ട് ഉള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ് ഇത്. എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കുമുള്ള അൾട്രാ കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X