15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച നിരവധി സ്മാർട്ട് ടിവികളുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിലയാണ് എങ്കിലും മികച്ച ഫീച്ചറുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ. കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളെങ്ങളെങ്കിൽ മികച്ച അവസരമാണ് ആമസോൺ നൽകുന്നത്. ഒനിഡ, കൊഡാക്ക്, ഏസർ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ആമസോൺ 60 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് നൽകുന്നത്.

 
15000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റൺ 32 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി (BS32HW1) വെറും 11,999 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. അതേസമയം അക്കായ് 32 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി (AKLT32S-FL1Y9M) ആമസോണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ടിവികളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറകളുമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്.

Croma 80 cm (32 Inches) HD Ready Smart Certified Android LED TV CREL7370 (Black) (2021 Model)

ക്രോമ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി

യഥാർത്ഥ വില: 25,000 രൂപ

ഓഫർ വില: 12,990 രൂപ

കിഴിവ്: 12,010 രൂപ (48%)

ക്രോമ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 48% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 12,010 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Acer 80 cm (32 inches) Boundless series HD Ready Android Smart LED TV AR32AP2841HDFL (Black) (2021 Model) | With Frameless Design

ഏസർ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) ബിഎൽ സീരീസ് എച്ച്ഡി റെഡി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി

യഥാർത്ഥ വില: 22,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 8,991 രൂപ (39%)

ഏസർ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) ബിഎൽ സീരീസ് എച്ച്ഡി റെഡി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 39% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 22,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 8,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

AKAI 80 cm (32 Inches) HD Ready Smart LED TV AKLT32S-FL1Y9M (Black) (2021 Model) | with Frameless Design

അക്കായ് 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി AKLT32S-FL1Y9M

യഥാർത്ഥ വില: 24,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10,991 രൂപ (44%)

അക്കായ് 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി AKLT32S-FL1Y9M ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 44% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 10,991 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Beston 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV BS32HW1 (Black) (2022 Model) | Powered by WebOS

ബെസ്റ്റൺ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി BS32HW1

യഥാർത്ഥ വില: 21,999 രൂപ

 

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 10,000 രൂപ (45%)

ബെസ്റ്റൺ 80 സെ.മീ (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി BS32HW1 ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 45% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 10,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

iFFALCON 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32F52 (Black) (2021 Model)

ഐഫൽകോൺ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 32F52

യഥാർത്ഥ വില: 26,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 14,990 രൂപ

കിഴിവ്: 12,000 രൂപ (44%)

ഐഫൽകോൺ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 32F52 ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 44% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 26,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോ8 ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 12,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Kodak 80 cm (32 inches) HD Ready Certified Android Smart LED TV 32HDX7XPROBL (Black) (2021 Model)

കൊഡാക്ക് 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എൽഇഡി ടിവി 32HDX7XPRO

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 1,000 രൂപ (8%)

കൊഡാക്ക് 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എൽഇഡി ടിവി 32HDX7XPRO ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 8% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1,000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Onida 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Fire TV 32HIF1 (Black) (2021 Model) | Voice Remote with Alexa

ഒനിഡ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ഫയർ ടിവി 32HIF1

യഥാർത്ഥ വില: 19,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 14,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4,991 രൂപ (25%)

ഒനിഡ 80 സെമി (32 ഇഞ്ച്) എച്ച്ഡി റെഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ഫയർ ടിവി 32HIF1 ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വിൽപ്പന സമയത്ത് 14,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,991 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X