വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ആമസോണിൽ 60% വരെ കിഴിവ്

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2021 നടന്ന് വരികയാണ്. മികച്ച ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾക്ക് നിരവധി കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഈ സെയിലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. സ്‌മാർട്ട് ടിവികളും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ സെയിൽ മികച്ചൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള സ്‌മാർട്ട് ടിവികൾ ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. സോണി, സാംസങ്, വൺപ്ലസ്, ഒനിഡ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ ഈ സെയിലിലൂടെ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.

 
വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് ആമസോണിൽ 60% വരെ കിഴിവ്

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ സോണി ബ്രാവിയ 65 ഇഞ്ച് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ടിവിക്ക് 41 ശതമാനം കിഴിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിയു 55 ഇഞ്ച് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എൽഇഡി ടിവിക്കും സെയിലിലിൽ ഓഫറുകൾ ഉണ്ട്. ടിസിഎൽ 55 ഇഞ്ച് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ക്യുഎൽഇഡി ടിവിക്കും ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 55 ഇഞ്ച് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 25 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. സെയിലിലൂടെ മികച്ച വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന വലിയ സ്ക്രീനുള്ള സ്മാർട്ട് ടിവികൾ പരിചയപ്പെടാം.

Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X80AJ (Black) (2021 Model) | with Alexa Compatibility

സോണി ബ്രാവിയ 164 സെമി (65 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി

യഥാർത്ഥ വില: 1,79,900 രൂപ

ഓഫർ വില: 1,05,990 രൂപ

കിഴിവ്: 73,910 രൂപ (41%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് സോണി ബ്രാവിയ 164 സെമി (65 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്‌ഡി സ്മാർട്ട് ടിവി 41% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 1,05,990 രൂപ മുതലുള്ള വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

Redmi 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Android Smart LED TV X55|L55M6-RA (Black) (2021 Model)

റെഡ്മി 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി എക്സ്55

യഥാർത്ഥ വില: 54,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 40,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14,000 രൂപ (25%)

റെഡ്മി 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി എക്സ്55 ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 40,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Vu 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart Android LED TV 55UT (Black) (2020 Model) | With 5-Hotkeys

വിയു 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എൽഇഡി ടിവി 55യുടി

യഥാർത്ഥ വില: 56,000 രൂപ

ഓഫർ വില: 38,999 രൂപ

കിഴിവ്: 17,001 രൂപ (30%)

വിയു 139 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എൽഇഡി ടിവി 55യുടി ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 30% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 38,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

TCL 138.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Certified Android Smart QLED TV 55C715 (Metallic Black) (2020 Model) | With Remote Less Voice Control

ടിസിഎൽ 138.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടിവി

യഥാർത്ഥ വില: 1,29,990 രൂപ

 

ഓഫർ വില: 52,999 രൂപ

കിഴിവ്: 76,991 രൂപ (59%)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് ടിസിഎൽ 138.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ക്യുഎൽഇഡി ടിവി 55സി715 59% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 52,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Samsung 138 cm (55 inches) The Frame Series 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55LS03AAKLXL (Black) (2021 Model) | With Free Bezel Offer
₹96,000.00
₹144,900.00
34%

സാംസങ് 138 സെമി (55 ഇഞ്ച്) ഫ്രെയിം സീരീസ് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ക്യുഎൽഇഡി ടിവി

യഥാർത്ഥ വില: 1,44,900 രൂപ

ഓഫർ വില: 89,990 രൂപ

കിഴിവ്: 54,910 രൂപ (38%)

സാംസങ് 138 സെമി (55 ഇഞ്ച്) ഫ്രെയിം സീരീസ് 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് ക്യുഎൽഇഡി ടിവി QA55LS03AAKLXL ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് 38% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിലിലൂടെ 89,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

LG 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UP7500PTZ (Rocky Black) (2021 Model)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 55UP7500PTZ

യഥാർത്ഥ വില: 79,990 രൂപ

ഓഫർ വില: 52,999 രൂപ

കിഴിവ്: 26,991 രൂപ (34%)

എൽജി 139.7 സെമി (55 ഇഞ്ച്) 4കെ അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി 55UP7500PTZ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമയത്ത് 34% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 52,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Pro Series Ultra HD Smart LED TV UA55AUE70AKLXL (Black) (2021 Model)

സാംസങ് 138 സെമി (55 ഇഞ്ച്) ക്രിസ്റ്റൽ 4കെ പ്രോ സീരീസ് അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി

യഥാർത്ഥ വില: 76,900 രൂപ

ഓഫർ വില: 55,990 രൂപ

കിഴിവ്: 20,910 രൂപ (27%)

സാംസങ് 138 സെമി (55 ഇഞ്ച്) ക്രിസ്റ്റൽ 4കെ പ്രോ സീരീസ് അൾട്രാ എച്ച്ഡി സ്മാർട്ട് എൽഇഡി ടിവി UA55AUE70AKLXL ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലൂടെ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ടിവി സെയിൽ സമയത്ത് 55,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X