റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ

ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലറായ ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഫാബ് ഫോൺ ഫെസ്റ്റ് സെയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഈ സെയിലിലൂടെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിലും ഡിസ്കൌണ്ടുകളിലും സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപണി ഭരിക്കുന്ന ജനപ്രിയ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് റെഡ്മിയുടെ ഫോണുകൾക്കും ഈ സെയിൽ സമയത്ത് മികച്ച ഓഫറുകളും ഡീലുകളും ലഭിക്കും. ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺ ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയതും ജനപ്രിയവുമായ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാണ്.

 
റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ മികച്ച റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാം. റെഡ്മി 9 സീരീസിലെ ഡിവൈസുകളും റെഡ്മി 10 സീരീസിലെ ഡിവൈസുകളും കിഴിവിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമേ റെഡ്മി 11 സീരീസിലുള്ള പുതിയ മോഡലുകളും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ ഈ സെയിലിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ആമസോൺ സെയിലിലൂടെ ഓഫറിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന റെഡ്മി സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡലുകൾ വിശദമായി നോക്കാം.
Redmi 9 Activ (Metallic Purple, 4GB RAM, 64GB Storage)
₹8,799.00
₹10,999.00
20%

റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ്

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 9,499 രൂപ

കിഴിവ്: 1,500 രൂപ (14%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 9 ആക്ടിവ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 9,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 1500 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്.

Redmi Note 11 (Starburst White, 4GB RAM, 64GB Storage) | 90Hz FHD+ AMOLED Display | Qualcomm® Snapdragon™ 680-6nm | Alexa Built-in
₹13,999.00
₹17,999.00
22%

റെഡ്മി നോട്ട് 11

യഥാർത്ഥ വില: 17,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 13,499 രൂപ

കിഴിവ്: 4,500 രൂപ (25%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4500 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡിലാണ് ഇത്.

Redmi 10 Prime (Bifrost Blue 4GB RAM 64GB ROM |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display)

റെഡ്മി 10 പ്രൈം

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,499 രൂപ

കിഴിവ്: 3,500 രൂപ (23%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി 10 പ്രൈം സ്മാർട്ട്ഫോൺ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi Note 10T 5G (Graphite Black, 4GB RAM, 64GB Storage) | Dual5G | 90Hz Adaptive Refresh Rate | MediaTek Dimensity 700 7nm Processor
₹14,999.00
₹16,999.00
12%

റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 5,000 രൂപ (29%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10ടി 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 29% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi Note 10 Pro (Dark Night, 6GB RAM, 128GB Storage) -120hz Super Amoled Display|64MPwith 5mp Super Tele-Macro

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 15,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (20%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 15,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Redmi Note 11S (Space Black, 6GB RAM, 128GB Storage)|108MP AI Quad Camera | 90 Hz FHD+ AMOLED Display
₹16,999.00
₹20,985.00
19%

റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ്

യഥാർത്ഥ വില: 20,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

കിഴിവ്: 3,500 രൂപ (17%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 20,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3,500 രൂപ ലാഭിക്കാം. 108 എംപി എഐ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള എഫ്എച്ച്ഡി+ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്.

Redmi Note 11 Pro + 5G (Mirage Blue, 6GB RAM, 128GB Storage) | 67W Turbo Charge | 120Hz Super AMOLED Display | Additional Exchange Offers Available
₹20,999.00
₹24,999.00
16%

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ+ 5ജി

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 20,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (16%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ+ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 20,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. 67W ടർബോ ചാർജ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഈ ഡിവൈസിൽ 120Hz സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്.

Redmi Note 10S (Deep Sea Blue, 6GB RAM, 64GB Storage) -Super Amoled Display | 64 MP Quad Camera | Alexa Built in
₹12,999.00
₹16,999.00
24%

റെഡ്മി നോട്ട് 10എസ്

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ഓഫർ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 4,000 രൂപ (24%)

ആമസോൺ ഫാബ് ഫോൺസ് ഫെസ്റ്റ് സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10എസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ 24% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. മികച്ച ഡീലാണ് ഇത്. സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഈ ഡിവൈസിൽ 64 എംപി ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഉള്ളത്.

Disclaimer: This site contains affiliate links to products. We may receive a commission for purchases made through these links. However, this does not influence or impact any of our articles, such as reviews, comparisons, opinion pieces and verdicts.

Best Deals and Discounts
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X