സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുകൾ; ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ 23 മുതൽ

|

ആമസോണിലൂടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രൈം ഡേ സെയിൽ നൽകുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ പ്രൈം ഡേ സെയിലിന്റെ തിയ്യതികൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇ-കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈ 23, 24 തിയ്യതികളിലാണ് സെയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ സെയിലിലൂടെ എല്ലാതരം ഉത്പന്നങ്ങളും ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

 

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കാണ്. ജനപ്രിയ ബ്രാന്റുകളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെല്ലാം സെയിൽ സമയത്ത് വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ബജറ്റ്, മിഡ്റേഞ്ച്, പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്കെല്ലാം ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഈ സെയിൽ സമയത്ത് ഏറ്റഴും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയുടെ ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി (Samsung Galaxy S20 FE 5G)

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി (Samsung Galaxy S20 FE 5G)

ഓഫർ വില: 34,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 74,999 രൂപ

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്20 എഫ്ഇ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 74,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 34,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 40,000 രൂപ ലാഭിക്കാം. ആകർഷകമായ കിഴിവാണ് ഇത്.

വിപണി പിടിക്കാൻ വിവോ: 11,999 രൂപ മുതൽ വിലയുമായി Vivo T1x ഇന്ത്യയിലെത്തിവിപണി പിടിക്കാൻ വിവോ: 11,999 രൂപ മുതൽ വിലയുമായി Vivo T1x ഇന്ത്യയിലെത്തി

iQoo Z6 5G
 

iQoo Z6 5G

ഓഫർ വില: 12,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

iQoo Z6 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 12,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 ലൈറ്റ്

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 ലൈറ്റ്

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

വൺപ്ലസിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 ലൈറ്റ് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. 2500 രൂപയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വാങ്ങിയാൽ ലാഭിക്കാവുന്നത്.

റെഡ്മി നോട്ട് 11

റെഡ്മി നോട്ട് 11

ഓഫർ വില: 10,749 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 10,749 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 2250 രൂപയോളം ലാഭമാണ് ഈ ഡിവൈസ് പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

നത്തിങ് ഫോൺ (1) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നേരിടുന്നത് ഈ വമ്പന്മാരെനത്തിങ് ഫോൺ (1) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നേരിടുന്നത് ഈ വമ്പന്മാരെ

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 5ജി

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 5ജി

ഓഫർ വില: 22,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 24,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 2 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 22,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2500 രൂപ ലാഭിക്കാം.

iQoo Z6 പ്രോ 5ജി

iQoo Z6 പ്രോ 5ജി

ഓഫർ വില: 19,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 23,990 രൂപ

iQoo Z6 പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 23,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32

സാംസങ് ഗാലക്സി എം32

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 16,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എം32 സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 16,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

കിടിലൻ പടം പിടിക്കാം, പോക്കറ്റ് കീറില്ല; 20,000ത്തിൽ താഴെ വില വരുന്ന മികച്ച ക്യാമറ ഫോണുകൾകിടിലൻ പടം പിടിക്കാം, പോക്കറ്റ് കീറില്ല; 20,000ത്തിൽ താഴെ വില വരുന്ന മികച്ച ക്യാമറ ഫോണുകൾ

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് 5ജി

റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് 5ജി

ഓഫർ വില: 17,249 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ റെഡ്മി നോട്ട് 11 പ്രോ പ്ലസ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,249 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിൽ സമയത്ത് ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 2750 രൂപ ലാഭിക്കാം.

വൺപ്ലസ് 10ആർ

വൺപ്ലസ് 10ആർ

ഓഫർ വില: 33,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 38,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ വൺപ്ലസ് 10ആർ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 38,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 33,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 5000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

iQoo 9 SE 5G

iQoo 9 SE 5G

ഓഫർ വില: 26,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 33,990 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ iQoo 9 SE 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 33,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 26,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 7000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

മഴക്കാലമല്ലേ... സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും മറ്റ് ഗാഡ്‌ജറ്റുകളും നശിക്കാതിരിക്കാൻമഴക്കാലമല്ലേ... സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും മറ്റ് ഗാഡ്‌ജറ്റുകളും നശിക്കാതിരിക്കാൻ

ഷവോമി 12 പ്രോ

ഷവോമി 12 പ്രോ

ഓഫർ വില: 51,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 72,999 രൂപ

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഷവോമി 12 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 72,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 51,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രൈം ഡേ സെയിലിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 21000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

Best Mobiles in India

English summary
Smartphones get the most deals during the Amazon Prime Day sale. All smartphones from popular brands will be available at discounted prices during the sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X