പോക്കോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്

|

ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ ബ്രാന്റാണ് പോക്കോ. വിവിധ വില വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ഡിവൈസുകൾ പോക്കോ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും പോക്കോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മികച്ച അവസരമാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നൽകുന്നത്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോക്കോ മൊബൈലുകൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൌണ്ടുകളും ലഭ്യമാകും. ബജറ്റ് മുതൽ മിഡ്റേഞ്ച് വരെയുള്ള പോക്കോയുടെ ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ പോക്കോ സി31 റോയൽ ബ്ലൂ, 32ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 3ജിബി റാം വേരിയന്റ് ഇപ്പോൾ വെറും 7,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. പോക്കോ സി സീരീസ് കൂടാതെ എം സീരീസ് ഡിവൈസുകൾക്കും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വിലക്കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. പോക്കോ എം3 പ്രോ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇപ്പോൾ വെറും 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ ഡിവൈസിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 17,999 രൂപയാണ്. പോക്കോ എം4 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇപ്പോൾ 16,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിലിലൂടെ പോക്കോ ഡിവൈസുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകൾ വിശദമായി നോക്കാം.

പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 3 ജിബി റാം)

പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 3 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 7,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 10,999 രൂപ

കിഴിവ്: 27%

പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 3 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ 27% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 7,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാൽ 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ചിപ്പ്സെറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾസ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ചിപ്പ്സെറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

പോക്കോ എം3 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)
 

പോക്കോ എം3 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 17,999 രൂപ

കിഴിവ്: 22%

പോക്കോ എം3 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ 22% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 17,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

പോക്കോ എ4 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

പോക്കോ എ4 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 16,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 19,999 രൂപ

കിഴിവ്: 15%

പോക്കോ എ4 പ്രോ 5ജി (കൂൾ ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ 15% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 19,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ആമസോണിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 3000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

പോക്കോ എഫ്3 ജിടി (ഗൺമെറ്റൽ സിൽവർ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

പോക്കോ എഫ്3 ജിടി (ഗൺമെറ്റൽ സിൽവർ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 28,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 34,999 രൂപ

കിഴിവ്: 17%

പോക്കോ എഫ്3 ജിടി (ഗൺമെറ്റൽ സിൽവർ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് പോക്കോ ഡേയ്സ് സെയിലിലൂടെ 17% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 34,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 28,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ പോക്കോ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 6000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എ53 5ജി vs വൺപ്ലസ് 9ആർടി vs റിയൽമി ജിടി നിയോ 2: മിഡ് റേഞ്ചിലെ രാജാക്കന്മാർസാംസങ് ഗാലക്സി എ53 5ജി vs വൺപ്ലസ് 9ആർടി vs റിയൽമി ജിടി നിയോ 2: മിഡ് റേഞ്ചിലെ രാജാക്കന്മാർ

Best Mobiles in India

English summary
You can get Poco smartphones at attractive offers through Flipkart Poco Days Sale. Flipkart offers discounts on all popular Poco phones.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X