ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വൻ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

|

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് ഓപ്പോ. നിരവധി ഓപ്പോ ഡിവൈസുകൾ രാജ്യത്ത് വലിയ ജനപ്രിതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോയുടെ സെൽഫി ക്യാമറ, കളർഒെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുല്യമായ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഓപ്പോ ഫോണുകളെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ ബ്രാൻഡുകളെയും പോലെ ഓപ്പോയും വിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിശാലമായ നിര തന്നെ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ് ഈ സെയിൽ സമയത്ത് നൽകുന്നത്.

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിൽ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ അടുത്തിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഓപ്പോ കെ10 സ്മാർട്ട്ഫോൺ 26 ശതമാനം കിഴിവോടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ കിഴിവോടെ ഡിവൈസിന്റെ വില 16,990 രൂപയായി കുറയുന്നു. ഈ ഡിവൈസിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 22,999 രൂപയാണ്. പ്രീമിയം ഡിവൈസ് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്പോ റെനോ സീരീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓപ്പോ റെനോ7 5ജി, ഓപ്പോ റെനോ7 പ്രോ 5ജി എന്നിവ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ ഓപ്പോ എഫ്17 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ 34 ശതമാനം കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ സെയിൽ സമയത്ത് ഡിസ്കൌണ്ടിൽ വാങ്ങാവുന്ന ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും വിശദമായി നോക്കാം.

ഓപ്പോ കെ10 (ബ്ലാക്ക് കാർബൺ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)
 

ഓപ്പോ കെ10 (ബ്ലാക്ക് കാർബൺ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 16,990 രൂപ

കിഴിവ്: 22,999 രൂപ

കിഴിവ്: 26%

ഓപ്പോ കെ10 (ബ്ലാക്ക് കാർബൺ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 26% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 22,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 6000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 13 ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാംആപ്പിൾ ഐഫോൺ 13 ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപ കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം

ഓപ്പോ റെനോ7 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ റെനോ7 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 28,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 37,990 രൂപ

കിഴിവ്: 23%

ഓപ്പോ റെനോ7 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 23% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 37,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 28,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 9000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഓപ്പോ റെനോ7 പ്രോ 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 12 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ റെനോ7 പ്രോ 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 12 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 39,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 47,990 രൂപ

കിഴിവ്: 16%

ഓപ്പോ റെനോ7 പ്രോ 5ജി (സ്റ്റാർട്രെയിൽ ബ്ലൂ, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 12 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 16% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 47,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 39,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 8000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

ഓപ്പോ എ76 (ഗ്ലോയിംഗ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ എ76 (ഗ്ലോയിംഗ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 17,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 21,499 രൂപ

കിഴിവ്: 18%

ഓപ്പോ എ76 (ഗ്ലോയിംഗ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 6 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 21,499 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 17,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപയോളം ലാഭിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എ73 5ജി മുതൽ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് 5 വരെ കഴിഞ്ഞ വാരം പുറത്തിറങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾസാംസങ് ഗാലക്സി എ73 5ജി മുതൽ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് 5 വരെ കഴിഞ്ഞ വാരം പുറത്തിറങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

ഓപ്പോ എ96 (സൺസെറ്റ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ എ96 (സൺസെറ്റ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 19,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 23,999 രൂപ

കിഴിവ്: 16%

ഓപ്പോ എ96 (സൺസെറ്റ് ബ്ലൂ, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 18% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 23,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 19,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 4000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഓപ്പോ എഫ്17 പ്രോ (മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ എഫ്17 പ്രോ (മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 16,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 25,990 രൂപ

കിഴിവ്: 34%

ഓപ്പോ എഫ്17 പ്രോ (മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 34% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 25,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 9000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

ഓപ്പോ എ53എസ് 5ജി (ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓപ്പോ എ53എസ് 5ജി (ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 16,990 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 18,990 രൂപ

കിഴിവ്: 10%

ഓപ്പോ എ53എസ് 5ജി (ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക്, 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 8 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഓപ്പോ അഡ്വാൻസ് ഡേ സെയിലിലൂടെ 10% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 18,990 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 16,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് 2000 രൂപ ലാഭിക്കാം.

വൺപ്ലസ് 10 പ്രോ 5ജി മുതൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 13 വരെ; ഫീച്ചറുകളും താരതമ്യവുംവൺപ്ലസ് 10 പ്രോ 5ജി മുതൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 13 വരെ; ഫീച്ചറുകളും താരതമ്യവും

Best Mobiles in India

English summary
You can now get Oppo smartphones at huge discounts through the Flipkart Oppo Advance Day Sale. Offers are available on all Oppo's popular devices through this sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X