ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് ഓഫറുകളുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേ സെയിൽ

|

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡേയ്‌സ് സെയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 22 വരെ നടക്കുന്ന ഈ സെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം പ്രൊഡക്ടുകളും ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിലിലൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കാണ്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന ബജറ്റ് ഡിവൈസുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നൽകുന്നത്.

 

ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ

ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നൽകുന്ന ഡിസ്കൌണ്ട് കൂടാതെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൌണ്ടും ലഭിക്കും. സാംസങ്, ഷവോമി, ഇൻഫിനിക്സ്, ഓപ്പോ, പോക്കോ, റിയൽമി തുടങ്ങിയ ബ്രാന്റുകളുടെ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെല്ലാം ഈ സെയിലിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേ സെയിലിലൂടെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളും നോക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്12 (സീ ഗ്രീൻ, 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)

സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്12 (സീ ഗ്രീൻ, 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 9,699 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 25%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്12 (സീ ഗ്രീൻ, 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,699 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. മികച്ച ഓഫറാണ് ഇത്.

ഇന്റൽ കോർ ഐ7 ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽഇന്റൽ കോർ ഐ7 ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കിഴിവുമായി ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽ

റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)
 

റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 13,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 15,999 രൂപ

കിഴിവ്: 12%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി 8ഐ (സ്‌പേസ് പർപ്പിൾ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 12% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 15,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 13,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്22 (ഡെനിം ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്22 (ഡെനിം ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 14,999 രൂപ

കിഴിവ്: 20%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്22 (ഡെനിം ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 20% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 14,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 11,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 12,999 രൂപ

കിഴിവ്: 11%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 50എ (ഓക്‌സിജൻ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 11% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 12,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 11,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

ജിയോ, വിഐ, എയർടെൽ എന്നിവയുടെ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾജിയോ, വിഐ, എയർടെൽ എന്നിവയുടെ 2 ജിബി പ്രതിദിന ഡാറ്റ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ

പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 8,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 11,999 രൂപ

കിഴിവ്: 25%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിംഗ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ പോക്കോ സി31 (റോയൽ ബ്ലൂ, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 25% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 11,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പന സമയത്ത് 8,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം)

റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 7,499 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 7,999 രൂപ

കിഴിവ്: 6%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി നാർസോ 50ഐ (കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, 32 ജിബി റോം, 2 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 6% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 7,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 7,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 11,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 14%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ റിയൽമി സി25വൈ (മെറ്റൽ ഗ്രേ, 128 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 14% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 13,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 11,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

വില കുറഞ്ഞ കിടിലൻ സ്മാർട്ട് വാച്ചുമായി പിട്രോൺ, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾവില കുറഞ്ഞ കിടിലൻ സ്മാർട്ട് വാച്ചുമായി പിട്രോൺ, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ

ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 11എസ് (പോളാർ ബ്ലാക്ക്, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 11എസ് (പോളാർ ബ്ലാക്ക്, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം)

ഓഫർ വില: 9,999 രൂപ

യഥാർത്ഥ വില: 13,999 രൂപ

കിഴിവ്: 28%

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലൂടെ ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 11എസ് (പോളാർ ബ്ലാക്ക്, 64 ജിബി റോം, 4 ജിബി റാം) സ്മാർട്ട്ഫോൺ 28% കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 13,999 രൂപ വിലയുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെയിൽ സമയത്ത് 9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

English summary
Budget smartphones are available at attractive discounts during Flipkart Big Saving Days Sale. Smartphones of all popular brands are available on offer through this sale.

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X